SLBA_CHOO.jpg

Møte

KRAN OG LØFT

SLBA forum, Sikre løft i bygg og anlegg


Frist for påmelding

9.10.2020

Møte - KRAN OG LØFT

SLBA forum, Sikre løft i bygg og anlegg

PRIS

FRA NOK 0

Frist for påmelding

9.10.2020

Dato og tid

20.10.2020 - 20.10.2020

Sted

Quality Norway

 • Antal plasser
 • 50 ledige plasser

 • Arrangører
 • KranTeknisk Forening

 • Velkommen til digitalt og interaktivt SLBA forum
  Forumet har vist seg å være en suksess, og arrangeres nå for syvende gang. Det viser både behov og engasjement for å sette fokus på sikre løft i bygg og anlegg

  Målgruppe

  SLBA forumet henvender seg til HMS ledere, byggeledere, kranførere og andre interesserte

  Om arrangementet

  orumet er et møtested for entreprenører, HMS ledere, byggeledere, kranførere og andre interesserte, og vil medvirke til drøfting av ideer, bygge nettverk på tvers av virksomhetene og bidra til erfaringsoverføring som gir alle en økt faglig kompetanse.

  Temaer som behandles i SLBA forumet kan blant annet være;
  • Roller og ansvar
  • Kompetanse
  • Planlegging, riggplaner
  • Risikoområder som: fallende gjenstander, klemfarer, o.l.
  • KTF Standarden

  Presentasjonene fra de ulike foreleserne vil kunne lastes ned av deltakerne etter gjennomføring av arrangementet.

  Arrangører

  KranTeknisk Forening

  50 ledige plasser

  Dato og tid

  20.10.202020.10.2020

  Sted

  Quality Norway

  Annen informasjon

  Pris:

  Gratis for alle interesserte, men påmelding nødvendig

  DIGITALT OG INTERAKTIVT MØTE
  Varighet: 11.00 - 14.30

  Påmeldingsfrist:  9. oktober 2020.
  Alle som er påmeldt vil få tilsendt en e-post med invitasjon til Teams-møte, dagen før møtet kl. 14.00.

  PÅMELDING 
  Du kan melde deg på medlemsmøtet ved å sende epost til kundeservice@qualitynorway.no eller klikke på lenken.

  20.10.202020.10.2020

  Quality Norway