shutterstock_397073188 – Kopi2.jpg

Nettkurs

KRAN OG LØFT

Operasjonelt ansvarlig for kran- og løfteoperasjoner i bygg og anlegg


PRIS

Fra NOK 4250

Frist for påmelding

22.10.2020

Nettkurs - KRAN OG LØFT

Operasjonelt ansvarlig for kran- og løfteoperasjoner i bygg og anlegg

PRIS

FRA NOK 4250

Frist for påmelding

22.10.2020

Dato og tid

12.11.2020 - 12.11.2020

Sted

Quality Norway

 • Antal plasser
 • 15 ledige plasser

 • Arrangører
 • KranTeknisk Forening

 • ET DIGITALT OG INTERAKTIVT KURS

  Hensikten med kurset er å gi operasjonelt ansvarlig kunnskap til å lede og veilede personell som er involvert i løfteoperasjoner.
   
  Kurset skal også gi deltakerne kunnskap om metoder for å se at løfteoperasjoner blir forskriftsmessig utført.

  Målgruppe

  Kurset henvender seg til alle som er involvert i operasjonell driftsstøtte.

   

  Om kurset

  Etter endt kurs skal deltakerne:

  1. Kjenne til hvilke lover, forskrifter og standarder som gjelder vedr. bruk av kraner og løfteutstyr
  2. Kunne redegjøre for ulike typer ulykker som kan inntre ved feil bruk av kraner, ansvarsforhold, årsakssammenheng og hvordan disse kan forebygges.
  3. Opplæringen skal  gi deltakerne kunnskap om å utøve overordnet operasjonell ledelse av løfteoperasjoner.
  4. Kjenne til hvordan en sikrer helhetlig planlegging av løfteoperasjoner i ulike områder og vurdere sikkerheten  i forbindelse med samtidige operasjoner
  5. Kunne redegjøre for SJA – Sikker Jobb Analyse, sikkerhetsbestemmelser for føring av kran, og hvilke forholdsregler som må tas for at kranfører skal kunne verne seg selv og annet personell mot ulykker.
  6. Kunne redegjøre for aktuelle forskrifter og retningslinjer for personbefordring.
  7. Kjenne til vurdering av enkle løfteinnretninger og oppbevaring av løst løfteutstyr
  8. Kjenne til kompetansekrav ved bruk av ulike type løfteutstyr
  9. Kunne veilede og gi opplæring til annet personell som skal ha rollen som operasjonelt ansvarlige

  Operasjonelt ansvarlig skal:
  • Sørge for at at bestemmelser for løfteoperasjoner blir etterlevd
  • Sikre helhetlig planlegging av løfteoperasjoner
  • Utøve overordnet ledelse av løfteoperasjoner
  • Sørge for tilstrekkelig informasjonsutveksling mellom skift
  • Se til at løfteoperasjonene blir utført med tilstrekkelig kvalifisert personell.
  • Se til at operatører av løfteinnretninger har fått maskinspesifikk opplæring på den aktuelle kranen
  • Sørge for at løfteutstyr blir oppbevart på en tilfredsstillende måte
  • Godkjenne øvelseskjøring med løfteinnretninger (kran)

  Arrangører

  KranTeknisk Forening

  15 ledige plasser

  Dato og tid

  12.11.202012.11.2020

  Sted

  Quality Norway

  Forelesere

  https://choo.qualitynorway.no/api/files/7b4ece88-8dfa-4ee1-b001-8ecdc11ada1d.jpg/download?access_token=

  Endre Johannes Fuglset

  Daglig Leder

  NORSK MASKINKONTROLL AS

  Endre J.Fuglset er daglig leder av Norsk Maskinkontroll. Han har bred erfaring og spesialkompetanse innen faget. Vi kan blant annet nevne: · Tidligere Faglig leder for Norsk Hydro’s Sakkyndige Virksomhet · Utarbeidet løftehåndbøker på en rekke bedrifter onshore/offshore · Deltager i en rekke utvalg i KranTeknisk Forenings virksomhet · Tidligere formann i KranTeknisk Forening · Foreleser på kontrollørkurs i regi av KranTeknisk Forening · Løfterådgiver Skanska Norge · Utførelse av HMS kontroll og rutineoppbygging for en rekke norske bedrifter · HMS/KS ansvarlig ILC-Construction AS


  Annen informasjon

  PRIS

  Kr. 4.250,- for medlemmer av KranTeknisk Forening 
  Kr. 4.990,- for andre deltakere
   
   

  DIGITALT OG INTERAKTIVT KLASSEROMSKURS
  Varighet: 08.30 - 16.30

  Kurset gjennomføres på nett med videoløsningen Zoom (det er mulig å delta på kurset uten å laste ned programvaren på din PC/Mac). Det vil være summeoppgaver, diskusjoner og mulighet til fortløpende å stille spørsmål og få svar fra kursholder. Påmeldte deltakere får tilsendt informasjon om pålogging før kursstart. 

  PÅMELDING 
  Du kan melde deg på kurset ved å sende epost til kundeservice@qualitynorway.no eller klikke på lenken.

  VOLUMRABATT
  Er det flere i din bedrift som vil melde seg på?
  Dersom du melder på flere personer fra samme bedrift og personene har samme bedriftsadresse, vil hver femte person få gratis konferansepris 

  PÅMELDINGSREGLER 

  Påmeldingsfrist 22. oktober. Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmeldingsfrist er angitt på det enkelte arrangement.
   

  AVBESTILLINGSREGLER 

  Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no
  Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30% av full pris. Avbestilling etter påmeldingsfrist gir ingen refusjon.

  12.11.202012.11.2020

  Quality Norway