Bilde ups.jpg

Kurs

ELEKTROTAVLER

UPS - teknologi, regelverk og praktiske løsninger


PRIS

Fra NOK 560

Frist for påmelding

27.10.2020

Kurs - ELEKTROTAVLER

UPS - teknologi, regelverk og praktiske løsninger

PRIS

FRA NOK 560

Frist for påmelding

27.10.2020

Dato og tid

24.11.2020 - 24.11.2020

Sted

Scandic Solsiden, Trondheim

 • Antal plasser
 • 20 ledige plasser

 • Arrangører
 • Norsk Eltavleforening

 • Kravet til sikker strømforsyning og stabilt nett øker stadig og avbruddsfrie strømforsyninger (UPS) brukes i økende grad i mange typer elektriske installasjoner. Når statiske UPS’ er blir beskrevet som avbruddsfri strømforsyning, vil det være flere ulike forhold å ta hensyn til.

  Målgruppe

  Kurset retter seg hovedsakelig mot
  • tavlebyggere
  • elektroinstallatører
  • konsulenter
  • industribedrifter

  Om arrangementet

  Statiske UPS’ er har avansert teknologi. Produkter fra ulike leverandører har varierte løsninger, og regelverket gir klare prinsipielle føringer for utførelsen i installasjonen generelt og i tavlene spesielt. Bruk av statisk UPS i anlegg krever  særskilt kompetanse for den prosjekterende, elektroinstallatøren og tavlebyggeren. De endelige løsningene må  koordineres med produktleverandørenes teknologiske prinsipper. 

  Kurset er ment å gi oppklarende kunnskap om statiske UPS’ er, installasjon og tilkobling av disse med fokus på vern og den øvrige utførelsen i tavlene. Deltakerne blir satt inne i teknologiene, regelverket, konsekvensen av feil, beregninger og hvilke faglige avklaringer som må finne sted i dialog med UPS-leverandøren. Kurset gir deg den tekniske forståelsen og de gode løsningene i praksis.

  Arrangører

  Norsk Eltavleforening

  20 ledige plasser

  Dato og tid

  24.11.202024.11.2020

  Sted

  Scandic Solsiden, Trondheim

  Forelesere

  https://choo.qualitynorway.no/api/files/c70b01dd-dea8-4059-bfaa-e3a4d81938ae.jpg/download?access_token=

  Morten Halten-Eggen

  Adm.dir./Daglig leder/CEO

  MHE ELEKTRO AS

  Morten er utdannet Elektroinstallatør gr. L - 2010 ved Teknisk Fagskole. Til daglig jobber han med rosjektledelse, prosjektering av ulike strømforsyninger, selektivitet og backup analyser, risikoanalyser/ROS analyser, risikovurderinger, dokumentasjon etter fel og NEK 400, internkontroll systemer og 3. parts kontroller. Morten er en aktiv foredragsholder og deltar i utviklingsgruppen til FEBDOK med kompetanse innen beregning- og dokumentasjonsprogram for elektriske lavspenningsanlegg.

  https://choo.qualitynorway.no/api/files/0a90c45b-050f-4b04-8a0f-696ab2c892b1.jpg/download?access_token=

  Robin Burud

  Faglig ansvarlig elektro

  COWI AS

  Robin har bred erfaring fra bygnings, og samferdselsinstallasjoner med høye krav til sikker strømforsyning. Robin har sitt spesialfelt innen elsikkerhet, regelverk, tavlesystemer, spenningssystemer, beskyttelsesjord, kortslutningsberegninger, selektivitetsanalyser, UPS systemer, elektriske maskiner og dokumentasjon. Burud avholder flere kurs og foredrag i bransjen hvert eneste år, hvor elsikkerhet, regelverk og sikker strømforsyning er sentrale tema. Burud innehar allsidig erfaring innen elektroteknisk rådgivning. Alt fra tidligfasevurderinger og konseptutvikling til detaljprosjektering med konkurransegrunnlag og oppfølging samt 3.parts kontroll.

  Annen informasjon

  PRIS
  Kr. 4.400,- for medlemmer av Norsk Eltavleforening 
  Kr. 5.300,- for for andre.


  For samtlige deltakere kommer det i tillegg konferansepakke for lunsj og bevertning á kr 560,- + mva
   

  HOTELL
  Bestilles av den enkelte.


  VOLUMRABATT
  Er det flere i din bedrift som vil melde seg på?
  Dersom du melder på flere personer fra samme bedrift til samme arrangement og personene har samme bedriftsadresse, vil hver femte person få gratis konferansepris. (Evt. tillegg/dagpakker faktureres). Rabatten trer i kraft og gir gratis kurspris for deltaker nr. 5 som melder seg på arrangementet.
   

  AVBESTILLING
  Påmeldingsfrist er 27. oktober 2020.

  Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no
  Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30% av full pris.
  Avbestilling mindre enn 10 dager før kursstart gir ingen refusjon.

  24.11.202024.11.2020

  Scandic Solsiden, Trondheim