Tavleløsninger_Choo.jpg

Kurs

ELEKTROTAVLER

Tavleløsninger ved flere strømkilder og håndtering av N-leder


PRIS

Fra NOK 560

Frist for påmelding

27.10.2020

Kurs - ELEKTROTAVLER

Tavleløsninger ved flere strømkilder og håndtering av N-leder

PRIS

FRA NOK 560

Frist for påmelding

27.10.2020

Dato og tid

25.11.2020 - 25.11.2020

Sted

Scandic Solsiden, Trondheim

 • Antal plasser
 • 20 ledige plasser

 • Arrangører
 • Norsk Eltavleforening

 • Krav, teori og viktige prinsipper for
  • løsninger ved flere strømkilder
  • kravene om ubrutt N-leder
  • valg av vern og frakoblingsutstyr
  • vernteori

  Målgruppe

  Kurset retter seg hovedsakelig mot
  • Tavlekonstruktører
  • Faglig ansvarlig hos tavleprodusenter          
  • Konsulenter
  • Installatører
  • Tilsynspersonell

  Om arrangementet

  Bakgrunn
  For at tavler skal kunne tilpasses de aktuelle nettsystemene og kravene i installasjonsnormen NEK 400, trenger tavleprodusenter i tillegg inngående kjennskap til nettsystemenes egenskaper, hvordan de håndteres i tavleløsningene og hvordan brytere og vern skal velges og dimensjoneres for å gi nødvendig beskyttelse mot feil i de utgående kretser. Spesielt viktig er dette i dagens elektriske anlegg som stadig oftere har flere eller alternative strømkilder som solcelle-paneler, generatorer eller UPS-utstyr. NEK 400 gir føringer for krav til installasjonen og løsninger i tavlene. Som utstyrsleverandør må tavleprodusenter kjenne de oppdaterte kravene slik at de blir kjent med rammebetingelsene for eget utstyr.


  Omtale
  Kurset krever grunnleggende kjennskap til NEK 400 og er ment å gi fagpersonell nødvendig tilleggskompetanse og oppklarede forståelse for
  • nettsystemenes karakteristiske egenskaper og bruksområder
  • løsninger ved flere eller alternative strømkilder
  • kravene til ubrutt N-leder og 3-polt frakoblingssutstyr i TN-nett
  • grunnleggende beskyttelseskrav mot overstrømmer
  • valg og koordinering av utstyr for beskyttelse, frakobling, bryting og styring
  • krav til selektivitet og backup
  • ulike typer vern – egenskaper, fordeler og muligheter.
  For å ivareta prinsipielle og teknologiske endringer innenfor dagens og morgendagens lavspennings-installasjoner, legger kurset til grunn de de faglige oppdateringer i siste utgave av NEK 400

  Arrangører

  Norsk Eltavleforening

  20 ledige plasser

  Dato og tid

  25.11.202025.11.2020

  Sted

  Scandic Solsiden, Trondheim

  Annen informasjon

  PRIS
  Kr. 4.400,- for medlemmer av Norsk Eltavleforening 
  Kr. 5.300,- for for andre.


  For samtlige deltakere kommer det i tillegg konferansepakke for lunsj og bevertning á kr 560,- + mva

  HOTELL
  Bestilles av den enkelte.

  VOLUMRABATT
  Er det flere i din bedrift som vil melde seg på?
  Dersom du melder på flere personer fra samme bedrift til samme arrangement og personene har samme bedriftsadresse, vil hver femte person få gratis konferansepris. (Evt. tillegg/dagpakker faktureres). Rabatten trer i kraft og gir gratis kurspris for deltaker nr. 5 som melder seg på arrangementet.
   

  AVBESTILLING
  Påmeldingsfrist er  27. oktober 2020.

  Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no
  Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30% av full pris.
  Avbestilling mindre enn 10 dager før kursstart gir ingen refusjon.

  25.11.202025.11.2020

  Scandic Solsiden, Trondheim