Choo.jpg

Nettkurs

BYGG, ANLEGG OG EIENDOM

Byggfeil og byggskader - to sider av samme sak


PRIS

Fra NOK 4250

Frist for påmelding

4.11.2020

Nettkurs - BYGG, ANLEGG OG EIENDOM

Byggfeil og byggskader - to sider av samme sak

PRIS

FRA NOK 4250

Frist for påmelding

4.11.2020

Dato og tid

11.11.2020 - 11.11.2020

Sted

Interaktivt nettkurs

 • Antall plasser
 • 39 ledige plasser

 • Arrangører
 • Norges bygg- og eiendomsforening

 • Pris
 • NOK 4250
  Pris for medlemmer av NBEF

  NOK 4990
  Pris


 • Byggfeil fører til redusert byggkvalitet og ofte til skader etter at byggverket er tatt i bruk. Utbedring som gjennomføres av involverte innenfor garantitiden går direkte på bunnlinjen og senere byggskader ender ofte i langvarige kostbare tvistesaker. Dette kan unngås med god kompetanse og kontroll!

  Målgruppe

  Kurset rettet seg mot alle ledd av verdikjeden for gjennomføring av prosjekter. 
  Målsettingen med kurset er å øke forståelsen for viktigheten av systematisk planlegging, prosjektering, gjennomføring og kontroll av risikoutsatte deler og nyere byggeteknikk.

  Om arrangementet

  PROGRAM
  Tid for noen spørsmål/kommentarer etter hvert innlegg.

  Kl. 08.15 Vi kommer oss på nett
  Kl. 08.30 Velkommen og praktisk informasjon
  Kl. 08.35 Innledning om fenomenet
  • Hva snakker vi om?
  • Hvilke effekter har det?
  Svein Bjørberg, FoU-leder/styremedlem, Multiconsult/NBEF

  Kl. 08.50 Klimaskjermer og detaljer
  • Kondensutfordringer
  Leif Inglingstad, byggeleder/takstmann, Aase Prosjekt

  Kl. 09.10 Påfyll av kaffe og vann

  Kl. 09.20 Klimaskjermer og detaljer forts.
  • Overgangsdetaljer, beslag
  • Etterisolering
  Leif Inglingstad, byggeleder / takstmann, Aase Prosjekt 

  Kl. 09.45 Diskusjon

  Kl. 10.00 Våtrommet – hvordan skal vi få det til?
  • Oppbygging av våtrom
  • Membran og detaljer
  Leif Inglingstad, byggeleder / takstmann, Aase Prosjekt 
   
  Kl. 10.25 Lyd og brann
  • Tegninger fra prosjekterende, forståelse
  • Tetting i skillekonstruksjoner
  Leif Inglingstad, byggeleder / takstmann, Aase Prosjekt 

  Kl. 10.45 Overtagelse og garantitid
  • Erfaringer fra disse situasjoner
  • Internkontroll i prosjektering- og gjennomføringsprosessen
  • Hva gjelder av lover og forskrifter?
  • Kan standarder legges til grunn?
  Jan F. Olsen, Malermester/takstmann

  Kl. 11.20 Diskusjon

  Kl. 11.30 Lunsj

  Kl. 12.00 Når råtesoppen møter veggen
  • Comeback for gamle sopper i nye konstruksjoner
  • Utendørs eksponert massivtre
  Mari Sand Austigard, Mycoteam AS        

  Kl. 12.25 Ulempen med perfekte løsninger
  • Ettertankens kranker blekhet
  • Komplekse konstruksjoner
  • Skumbetong
  Kolbjørn Mohn Jenssen, Mycoteam AS        

  Kl. 12.50 Påfyll av kaffe og vann

  Kl. 13.05 Svaret på skjeggkregåten
  • Tåler vi sannheten?
  • Bygningsfysikk, mikroklima, problemsløsning
  Johan Mattsson, Mycoteam AS

  Kl. 13.30 OBS OBS OBS
  • Inndeling av bygningsdeler mhp livsløpet
  • Fra tørre til våte bygg – hva skjer?
  Svein Bjørberg, FoU-leder/styremedlem, Multiconsult/NBEF       

  Kl. 14.20 Endringer i avhendingsloven
  • Blir det færre tvister?
  Jens Petter Bull, Dæhli Bull & Co Advokatfirma

  Kl. 14.40 Forsvarlig byggkvalitet – forslag til endring i PBL
  • Byggkvalitetsutvalgets hovedforslag
  • Bygningssakkyndig – hva er nå det?
  Svein Bjørberg, FoU-leder/styremedlem, Multiconsult/NBEF

  Kl. 15.00 Oppsummerende diskusjon
  • Innspill fra alle

  Kl. 15.20 Avslutning

  Arrangører

  Norges bygg- og eiendomsforening

  39 ledige plasser

  Dato og tid

  11.11.202011.11.2020

  Sted

  Interaktivt nettkurs

  Pris

  NOK 4250
  Pris for medlemmer av NBEF

  NOK 4990
  Pris


  Forelesere

  https://choo.qualitynorway.no/api/files/2d5f72ab-4739-4749-b2a9-e140a2197334.jpg/download?access_token=

  Svein Bjørberg

  Fou-Leder

  MULTICONSULT NORGE AS

  Bjørberg har deltatt i små og store prosjekter som saksbehandler og oppdragsleder fra 1975. Han har høy tverrfaglig kompetanse og utstrakt kontakt og samarbeid med aktører innen byggenæringen. Bjørberg har deltatt aktivt i forskningsarbeid – både som prosjektskaper, -leder og -deltaker. Han har deltatt i utarbeidelse av norske standarder og fra 2001 deltatt i utarbeidelse av standarder innen CEN (Facility Management), gitt input til ISO-standard Service Life Planning og EU Guideline innen LCC (Life Cycle Cost). Fra 1992 til 2019 var han tilknyttet NTNU som professor II.

  /static/rightsidebottom-66e8515e836afea8259d24518392c6e5.png

  Jan Fredrik Olsen

  BOLIGINSTITUTTET AS


  /static/rightsidebottom-66e8515e836afea8259d24518392c6e5.png

  Jens Petter Bull

  DÆHLI BULL & CO ADVOKATFIRMA DA


  https://choo.qualitynorway.no/api/files/9877dc6e-89fc-4c68-9e7d-bc22ec45e6cc.jpg/download?access_token=

  Johan Mattsson

  MYCOTEAM AS


  https://choo.qualitynorway.no/api/files/e94674a0-813d-4249-a0e0-f2ed86c517d5.jpg/download?access_token=

  Kolbjørn Mohn Jenssen

  MYCOTEAM AS


  https://choo.qualitynorway.no/api/files/289b10da-a716-4527-9d3c-3a2a965f2584.jpg/download?access_token=

  Leif Inglingstad

  AASE PROSJEKT AS


  https://choo.qualitynorway.no/api/files/dfa53a16-a904-400f-aada-554c389dfec0.jpg/download?access_token=

  Mari Sand Austigard

  MYCOTEAM AS


  Annen informasjon

  PRIS
  kr 4250,- for medlemmer av NBEF
  kr 4990,- for andre

  DIGITALT OG INTERAKTIVT KLASSEROMSKURS
  Onsdag 11. november 2020
  Varighet: 08.30-15.20


  Kurset gjennomføres via nett i videoløsningen Zoom. Ingen overnatting og reisekostnader. Det eneste som trengs er tilgang til nett. Det blir diskusjoner og mulighet til fortløpende å stille spørsmål og få svar fra kursholder. Deltakerne får tilsendt informasjon om pålogging dagen før kursstart. 

  RETTIGHETER
  Kjøp av digitale kurs og konferanser er personlig og knyttes til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med Quality Norway. 

  PÅMELDING 
  Du kan melde deg på kurset ved å sende epost til kundeservice@qualitynorway.no eller klikke på lenken.

  VOLUMRABATT 
  Når samme bedrift deltar med 5 eller flere, får alle 20 % rabatt på kurspris.

  PÅMELDINGSREGLER 
  Påmeldingsfrist 4. november. Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmeldingsfrist er angitt på det enkelte arrangement.

  AVBESTILLINGSREGLER 
  Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no
  Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30% av full pris. Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon.

  11.11.202011.11.2020

  Interaktivt nettkurs