refleksvesterKoordinatorskolen2.jpg

Kurs

BYGG, ANLEGG OG EIENDOM

Koordinatorskolen Oslo april 2021


PRIS

Fra NOK 14400

Frist for påmelding

17.3.2021

Kurs - BYGG, ANLEGG OG EIENDOM

Koordinatorskolen Oslo april 2021

PRIS

FRA NOK 14400

Frist for påmelding

17.3.2021

Dato og tid

14.04.2021 - 29.04.2021

Sted

Oslo Kongressenter, Oslo

 • Antall plasser
 • 28 ledige plasser

 • Arrangører
 • Norges bygg- og eiendomsforening

 • Pris
 • NOK 14400
  Pris medlemmer NBEF

  NOK 15800
  Pris medlemmer Tekna og Nito

  NOK 16800
  Pris


 • KURS MED FYSISK OPPMØTE PÅ KURSSTED I OSLO.

  Koordinatorskolen er kurset for deg som skal ha rollen som koordinator i prosjekterings- og/eller utførelsesfasen på bygge- og anleggsprosjekter. Koordinatorskolen gir en helhetlig forståelse av hva som er nødvendig kunnskap og erfaring for å ivareta koordinatorrollen på en god og hensiktsmessig måte.

  Målgruppe

  Koordinatorskolen er kurset for deg som skal ha rollen som koordinator i prosjekterings- og/eller utførelsesfasen på bygge- og anleggsprosjekter. Koordinatorskolen egner seg også for de øvrige forskriften retter seg mot, dvs. byggherren, byggherrens representant, prosjekterende og arbeidsgivere og enmannsbedrifter. Skolen er også relevant for prosjektledere, byggeledere, arkitekter, konsulenter og rådgivende ingeniører.

  Om arrangementet

  Kurset går over 2 samlinger i Oslo (14.-15. og 28.-29. april), inkl. felles befaring på samling 2.

  Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser - eller bare Byggherreforskriften av 1995 - ble revidert og iverksatt januar 2010. Den reviderte forskriften inneholder skjerpede krav til kunnskap og praktisk erfaring uten at dette er klart definert. Det er således behov både for en konkretisering av forskriften og opplæring i denne. 

  I 2011 mottok Arbeidstilsynet 10 000 forhåndsmeldinger, ca. 60 % fra flergangs byggherrer. Det viser at behovet for kompetente koordinatorer i prosjektering og utførelse er stort. Som en følge av dette ønsker initiativtakerne å etablere en ordning hvor vi sikrer opplæring og økt kompetanse om koordinatorrollen. 
  Hensikten med kurset er å få en mer enhetlig forståelse av hva som er ”nødvendig kunnskap og erfaring” for å ivareta koordinatorrollen på en god og hensiktsmessig måte, og i mange tilfeller krever dette en adferdsendring hos den enkelte. I tillegg ønsker vi å dekke opp bransjens behov ved å sikre bedre tilgang til kompetente koordinatorer.

  På samlingene legges det til rette for stor grad av diskusjoner og meningsutvekslinger underveis, så høy deltakelse og engasjement bidrar til godt utbytte for den enkelte. Da det er mangel på fasit og konklusjoner i dette fagområdet er noe av målsettingen å diskutere seg frem til felles oppfatninger som på sikt kan bidra til å skape bransjestandarder.
  Les mer på  www.koordinatorskolen.no

  Ved spørsmål/påmelding ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no eller meldt deg på via påmeldingsknappen 

  Arrangører

  Norges bygg- og eiendomsforening

  28 ledige plasser

  Dato og tid

  14.04.202129.04.2021

  Sted

  Oslo Kongressenter, Oslo

  Pris

  NOK 14400
  Pris medlemmer NBEF

  NOK 15800
  Pris medlemmer Tekna og Nito

  NOK 16800
  Pris


  Annen informasjon

  PRIS
  Kr. 14.400,-  +  mva for medlemmer av Norges bygg- og eiendomsforening (NBEF) 
  Kr. 15.800,- + mva for medlemmer av Tekna/NITO
  Kr. 16.800,- + mva for andre
  Avgiften inkluderer 4 dagers undervisning, felles befaring, kursmateriell og dagpakker 4 dager (lunsj/pausebevertning). 

  KURSSTED
  Oslo kongressenter, Youngsgate 21 (ved Youngstorget i Oslo sentrum). Det finnes mange overnattingsmuligheter i gåavstand til kursstedet.

  PÅMELDING 
  Du kan melde deg på kurset ved å sende epost til kundeservice@qualitynorway.no eller klikke på lenken.

  VOLUMRABATT 
  Når samme bedrift deltar med 5 eller flere, får alle 20 % på kursprisen.

  PÅMELDINGSREGLER 
  Påmeldingsfrist 17. mars. Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmeldingsfrist er angitt på det enkelte arrangement.

  AVBESTILLINGSREGLER 
  Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no
  Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30% av full pris. Avbestilling innen syv dager før kursstart gir ingen refusjon.

  14.04.202129.04.2021

  Oslo Kongressenter, Oslo