TEK17Choo.jpg

Kurs

JUS (Std, Lover, Forskrifter og Kontrakter)

TEK17 - Byggteknisk forskift


PRIS

Fra NOK 7250

Frist for påmelding

10.8.2021

Kurs - JUS (Std, Lover, Forskrifter og Kontrakter)

TEK17 - Byggteknisk forskift

PRIS

FRA NOK 7250

Frist for påmelding

10.8.2021

Dato og tid

07.09.2021 - 08.09.2021

Sted

Oslo

 • Antall plasser
 • 20 ledige plasser

 • Arrangører
 • Quality Norway AS

  Norges bygg- og eiendomsforening

 • Pris
 • NOK 7250
  Pris for medlemmer av NBEF

  NOK 8400
  Pris for ikke-medlemmer

  NOK 1250
  Obligatorisk lunsj og bevertning


 • Foretakene må følge gjeldende byggteknisk forskrift og foretakenes styringssystemer må være a jour med TEK17. Eldre styringssystem holder ikke.
  • Her lærer du alt bør vite om den byggtekniske forskriften
  • Meget omfattende kurshefte er inkludert i kursavgiften
  • Kursvarighet 1,5 dag

  Målgruppe

  Alle som prosjekterer, bygger eller søker. Det passer for innkjøpere som må vite hva som skal kontraheres og for alle som jobber med byggesak i kommuner og i næring.

  Om arrangementet

  Endringene fra tidligere forskrift skal være en del forenklinger og innsparinger. På mange områder er det likevel skjerpelser og endret tilnærming. Deler av forskriften kan føre til innsparinger på over 100 000 kr for en bolig. Innsparinger kan det være for alle bygningskategorier. Endringer vil uansett gjelde for alle byggverk.  Noen bygninger må ha endret bygningskropp når TEK17 gjelder.  Forskriften klargjør dokumentasjonsomfanget, som derfor i praksis øker.
   
  Det er endringer i halvparten av forskriftskapitlene. Alle kapitlene har justert  veiledning - og mange bestemmelser har nye preaksepterte ytelser.  Preaksepterte ytelser binder etter endringene faktisk som forskrift. Mange av dem kan det være veldig vanskelig å analysere seg rundt. 
   
  Kurset tar opp alle sider av TEK17, og har med de viktigste preaksepterte ytelsene. TEK10 er opphevet.
  Reglene om heiskontroll inngår ikke.

  Kurspåmelding:
  Du kan melde deg på kurset ved å sende epost til kundeservice@qualitynorway.no eller klikke på påmeldingsknappen.

  Arrangører

  Quality Norway AS

  Norges bygg- og eiendomsforening

  20 ledige plasser

  Dato og tid

  07.09.202108.09.2021

  Sted

  Oslo

  Pris

  NOK 7250
  Pris for medlemmer av NBEF

  NOK 8400
  Pris for ikke-medlemmer

  NOK 1250
  Obligatorisk lunsj og bevertning


  Forelesere

  https://choo.qualitynorway.no/api/files/8f3b62c2-613a-4ec5-a5ea-401e5f6d748d.jpg/download?access_token=

  Gustav Pillgram Larsen

  GUSTAV PILLGRAM LARSEN AS

  Gustav Pillgram Larsen var i mange år sentral i utviklingen av byggereglene i sin jobb som ass. direktør i Statens bygningstekniske etat. Han er nå en meget anerkjent foreleser med dyp innsikt i PBL og forskriftene som vi får veldig gode tilbakemeldinger på fra kursdeltakerne våre.

  Annen informasjon

  Pris:
  Kr 7.250.- for medlemmer av NBEF (Norges bygg- og eiendomsforening).
  Kr 8.400.- for andre.
  I tillegg kommer obligatorisk konferansepakke på kr. 625,- + mva pr dag (lunsj/pausebevertning).

  Kurssted i Oslo sentrum:
  Kurssted er ikke fastsatt enda, men annonseres i god tid før kursstart.

  Kurspåmelding/spørsmål:
  Du kan melde deg på kurset ved å sende epost til kundeservice@qualitynorway.no eller klikke på linken.

  Hotell:
  Deltakerne må selv bestille overnatting på dette kurset.

  Avbestilling:

  Påmeldingsfrist 10. august

  Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no
  Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30% av full pris. Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon.

  07.09.202108.09.2021

  Oslo