Bygg_eiendom_byggeplass_kran_mailchimp.jpg

Nettkurs

BYGG, ANLEGG OG EIENDOM

Endringene i ny byggherreforskrift


PRIS

Fra NOK 1690

Frist for påmelding

14.1.2021

Nettkurs - BYGG, ANLEGG OG EIENDOM

Endringene i ny byggherreforskrift

PRIS

FRA NOK 1690

Frist for påmelding

14.1.2021

Dato og tid

19.01.2021 - 19.01.2021

Sted

Interaktivt nettkurs

 • Antall plasser
 • 30 ledige plasser

 • Arrangører
 • Norges bygg- og eiendomsforening

 • Pris
 • NOK 1690
  Pris for medlemmer av Norges bygg- og eiendomsforening

  NOK 1990
  Pris for ikke medlemmer


 • Digitalt og interaktivt klasseromskurs
  Varighet: 09.00 - 11.00 

  Påmelding helt frem til kursstart hvis ledige plasser! 

  Lær alt du trenger å vite om de nye endringene som trer i kraft 1. januar 2021 på vårt to-timers interaktive nettkurs!   

  Målgruppe

  Kurset henvender seg til byggherrer,  prosjekterende og utførende

  Fra byggherresiden retter kurset seg særlig mot personer som har funskjoner som  SHA-koordinator, byggherrens representant, byggherreombud og andre som har representerer byggherre. 

  Kurset er også relevant for alle som bistår byggherreselskaper med prosjektledelse og byggforvaltning, herunder utleie. 

  Forøvrig vil kurset være nyttig for alle som i sitt arbeid er i befatning med byggherreforskriften, enten det er i offentlig eller privat sektor.

  Om arrangementet

  Når den nye byggherreforskriften trer i kraft medfører det en rekke endringer for både byggherrer, entreprenører og prosjekterende. På dette kurset ledes du gjennom nyhetene og får samtidig en grundig innføring i byggherreforskriftens kjernetemaer.


  Målet med endringene er å gjøre kravene til byggherren enda tydeligere gjennom presiseringer i forskriftstekstene og oppdaterte kommentarer til forskriften.

  Byggherreforskriftens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider.

  Oppdatert og god kunnskap om forskriften vil gjøre både deg og din bedrift effektiv og trygg i planleggingen av bygge- eller anleggsarbeider.

  Manglende koordinering ved planlegging og gjennomføring av prosjekter, er medvirkende årsak til mange ulykker. I tillegg har Arbeidstilsynet de siste årene ilagt høye overtredelsesgebyrer for formelle brudd på byggherreforskriften. Det er med andre ord all mulig grunn til å sette seg godt inn i ny forskrift.

  Arrangører

  Norges bygg- og eiendomsforening

  30 ledige plasser

  Dato og tid

  19.01.202119.01.2021

  Sted

  Interaktivt nettkurs

  Pris

  NOK 1690
  Pris for medlemmer av Norges bygg- og eiendomsforening

  NOK 1990
  Pris for ikke medlemmer


  Forelesere

  https://choo.qualitynorway.no/api/files/a98a872e-136b-4863-afab-7e42b6ce0f93.jpg/download?access_token=

  Thorkil H. Aschehoug

  ADVOKATFIRMAET GRETTE AS

  Advokat Thorkil H. Aschehoug leder Grettes arbeidslivsavdeling og har bred erfaring med rådgivning og gransking i forbindelse med arbeidsulykker og andre uønskede hendelser i arbeidslivet. Han bistår også jevnlig som forsvarer for bedrifter i saker vedrørende brudd på arbeidsmiljølovens straffebestemmelser.
  Siden 2014 har han vært fast foreleser på Koordinatorskolen og forelest om koordinators oppgaver etter byggherreforskriften. Han har også holdt en rekke heldagskurs om byggherreforskriften for både kommunale og private virksomheter, og rådgitt virksomheter om utforming av SHA-planer, kontrakter mellom byggherre og hhv. byggherrens representant, koordinator m.m.
  I tidsrommet 2019-2020 hadde han stilling som fagsjef HMS i Byggenæringens Landsforening (BNL), i NHO. I tillegg til å rådgi BNLs medlemsbedrifter om byggherreforskriften, medforfattet og koordinerte han høringssvarene fra BNL og EBA vedr forslaget til ny byggherreforskrift. Han har også bidratt med innlegg vedr byggherreforskriften på ulike bransjenettsteder, herunder www.bygg.no
   

  https://choo.qualitynorway.no/api/files/55961cd9-73b6-42d3-83ae-43dde13eb6c9.jpg/download?access_token=

  Anders Myhre

  Advokat

  ADVOKATFIRMAET GRETTE AS

  Advokat Anders Myhre har særskilt kompetanse innenfor bygge- og entrepriserett, fabrikasjon, offentlige anskaffelser og HMS. Han har omfattende erfaring fra samtlige ledd i bygge- og anleggsprosjekter. Fra sitt arbeid i Statsbygg og Veidekke ASA har han erfaring fra både byggherre- og entreprenørsiden hos noen av de største aktørene innenfor byggeindustrien.
  Som ekstern advokat har Anders også bistått større og mindre aktører på byggherre- og entreprenørsiden, i tillegg til enkelte rådgivere. Han har lang erfaring fra en rekke anleggsprosjekter innenfor infrastruktur, energi, kraftindustrien, oljeindustrien og utbygginger av industrianlegg, i tillegg til erfaring fra en rekke byggeprosjekter blant annet kompliserte logistikksentre, skoler, sykehus, svømmehaller, kulturbygg og store boligprosjekter.

  Annen informasjon

  Digital plattform
  Kurset gjennomføres via nett i videoløsningen Zoom. Ingen overnatting og reisekostnader. Det eneste som trengs er tilgang til nett. Det blir diskusjoner og mulighet til fortløpende å stille spørsmål og få svar fra kursholder. Deltakerne får tilsendt informasjon om pålogging senest dagen før kursstart.

  Grupperabatt
  Når samme bedrift deltar med 5 eller flere, får alle 20 % rabatt på kurspris.

  Påmelding
  Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no.

  Påmeldingsregler
  Påmeldingsfrist 14. januar. Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt frem til kursstart hvis ledig plasser.

  Avbestillingsregler
  Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30% av full pris. Avbestilling innen 48 timer før kursstart gir ingen refusjon.

  Rettigheter
  Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med Quality Norway.

  19.01.202119.01.2021

  Interaktivt nettkurs