Byggherreforskriften2021-QNweb.jpg

Nettkurs

BYGG, ANLEGG OG EIENDOM

Ny byggherreforskrift


PRIS

Fra NOK 4250

Frist for påmelding

6.5.2021

Nettkurs - BYGG, ANLEGG OG EIENDOM

Ny byggherreforskrift

PRIS

FRA NOK 4250

Frist for påmelding

6.5.2021

Dato og tid

11.05.2021 - 11.05.2021

Sted

Interaktivt nettkurs

 • Antall plasser
 • 32 ledige plasser

 • Arrangører
 • Norges bygg- og eiendomsforening

  Quality Norway AS

 • Pris
 • NOK 4250
  Pris for medlemmer av Norges bygg- og eiendomsforening

  NOK 4990
  Pris for ikke-medlemmer


 • Digitalt og interaktivt  dagskurs
  Varighet: 09.00 - 15.30

  Påmelding helt frem til kursstart! 

  Ny byggherreforskrift trådte i kraft 1. januar 2021. Dette kurset tar for seg både praktiske og teoretiske sider ved forskriften. Det vil egne seg godt for de som trenger en rask innføring i forskriften, men også for de som trenger en oppdatering på de nye bestemmelsene.

  Målgruppe

  Kurset henvender seg til byggherrer,  prosjekterende og utførende

  Fra byggherresiden retter kurset seg særlig mot personer som har funskjoner som  SHA-koordinator, byggherrens representant, byggherreombud og andre som har representerer byggherre. 

  Kurset er også relevant for alle som bistår byggherreselskaper med prosjektledelse og byggforvaltning, herunder utleie. 

  Forøvrig vil kurset være nyttig for alle som i sitt arbeid er i befatning med byggherreforskriften, enten det er i offentlig eller privat sektor.

  Om arrangementet

  Når den nye byggherreforskriften trådte i kraft 1. januar 2021 medførte dette en rekke endringer for både byggherrer, entreprenører og prosjekterende. 


  Målet med endringene er å gjøre kravene til byggherren enda tydeligere gjennom presiseringer i forskriftstekstene og oppdaterte kommentarer til forskriften.

  Byggherreforskriftens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider.

  Oppdatert og god kunnskap om forskriften vil gjøre både deg og din bedrift effektiv og trygg i planleggingen av bygge- eller anleggsarbeider.

  Temaer som gjennomgås på kurset:

  • Byggherreforskriftens plassering i HMS-regelverket for bygge- og anleggsarbeider
  • Oversikt over HMS-organisasjonen med rollefordeling i bygge- og anleggsprosjekter
  • Oversikt over byggherreforskriften
  • Når og hvor kommer byggherreforskriften til anvendelse?
  • Byggherrens plikter
  • Delegering av byggherrens plikter (byggherrens representant)
  • SHA-plan (formål, kravene til innhold og funksjon)
  • Koordinatorrollen (om koordinators oppgaver, rolleforståelse, krav til kompetanse og habilitet, byggherrens oppfølging, dokumentasjonskrav)
  • Forholdet til entreprisemodellene
  • Krav til de prosjekterende
  • Krav til de utførende
  • Reaksjoner ved brudd på byggherreforskriften (straff, Arbeidstilsynet, privatrettslige sanksjoner)
  • Repetisjon, spørsmål og diskusjon

  Underveis og mot slutten av kurset åpnes det for spørsmål, diskusjon - og gjerne workshop så langt tiden tillater,  mellom deltakere og foreleser. Det blir også avbrekk med oppgaveløsning.

  Arrangører

  Norges bygg- og eiendomsforening

  Quality Norway AS

  32 ledige plasser

  Dato og tid

  11.05.202111.05.2021

  Sted

  Interaktivt nettkurs

  Pris

  NOK 4250
  Pris for medlemmer av Norges bygg- og eiendomsforening

  NOK 4990
  Pris for ikke-medlemmer


  Forelesere

  https://choo.qualitynorway.no/api/files/a98a872e-136b-4863-afab-7e42b6ce0f93.jpg/download?access_token=

  Thorkil H. Aschehoug

  ADVOKATFIRMAET GRETTE AS

  Advokat Thorkil H. Aschehoug leder Grettes arbeidslivsavdeling og har bred erfaring med rådgivning og gransking i forbindelse med arbeidsulykker og andre uønskede hendelser i arbeidslivet. Han bistår også jevnlig som forsvarer for bedrifter i saker vedrørende brudd på arbeidsmiljølovens straffebestemmelser.
  Siden 2014 har han vært fast foreleser på Koordinatorskolen og forelest om koordinators oppgaver etter byggherreforskriften. Han har også holdt en rekke heldagskurs om byggherreforskriften for både kommunale og private virksomheter, og rådgitt virksomheter om utforming av SHA-planer, kontrakter mellom byggherre og hhv. byggherrens representant, koordinator m.m.
  I tidsrommet 2019-2020 hadde han stilling som fagsjef HMS i Byggenæringens Landsforening (BNL), i NHO. I tillegg til å rådgi BNLs medlemsbedrifter om byggherreforskriften, medforfattet og koordinerte han høringssvarene fra BNL og EBA vedr forslaget til ny byggherreforskrift. Han har også bidratt med innlegg vedr byggherreforskriften på ulike bransjenettsteder, herunder www.bygg.no

  Annen informasjon

  Digital plattform
  Kurset gjennomføres via nett i videoløsningen Zoom. Ingen overnatting og reisekostnader. Det eneste som trengs er tilgang til nett. Det blir diskusjoner og mulighet til fortløpende å stille spørsmål og få svar fra kursholder. Deltakerne får tilsendt informasjon om pålogging senest dagen før kursstart.

  Grupperabatt
  Når samme bedrift deltar med 5 eller flere, får alle 20 % rabatt på kurspris.

  Påmelding
  Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no.

  Påmeldingsregler
  Påmeldingsfrist 6, mai. Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt frem til kursstart hvis ledig plasser.

  Avbestillingsregler
  Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30% av full pris. Avbestilling innen 48 timer før kursstart gir ingen refusjon.

  Rettigheter
  Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med Quality Norway.

  11.05.202111.05.2021

  Interaktivt nettkurs