Nef_tavle_tilsyn_vurdering_eltavler_tavlesjekken_web.jpg

Kurs

ELEKTROTAVLER

Tilsyn og vurdering av eltavler


PRIS

Fra NOK 7100

Frist for påmelding

17.8.2021

Kurs - ELEKTROTAVLER

Tilsyn og vurdering av eltavler

PRIS

FRA NOK 7100

Frist for påmelding

17.8.2021

Dato og tid

07.09.2021 - 08.09.2021

Sted

Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

 • Antall plasser
 • 24 ledige plasser

 • Arrangører
 • Norsk Eltavleforening

 • Pris
 • NOK 7100
  Pris for medlemmer av Norsk Eltavleforening

  NOK 8400
  Pris for ikke medlemmer

  NOK 1100
  Dagpakke lunsj og pausebeverting

  NOK 600
  Kursmiddag


 • Tilsyn, vurdering og vedlikehold av elektriske anlegg er viktig for elsikkerheten. Her har anleggseierne og tilsynsmyndighetene et viktig ansvar og det er behov for kvalifisert fagpersonell for gjennomføring av tilstandskontroller og vurderinger. Forskrifter og normer gir føringer for hvilke kompetanse fagpersonell skal ha og hvilke metoder og kontrollpunkter som gjelder.

  Målgruppe

  Kurset henvender seg primært til:
  • Elsikkerhetskontrollører
  • DLE – Det lokale eltilsyn
  • Elektropersonell i næringsvirksomhet
  • Elektropersonell i bygningsforvaltning
  • Rådgivende ingeniører elektro
  • Installatører
  • Tavleprodusenter

  Om arrangementet

  Tavleforeningen erfarer at fagpersonell ofte mangler spesialkompetanse for vurdering av sikkerhetsnivået i tavler og at eksisterende normer ikke legger tilstrekkelig vekt på tilstandskontroll av tavlene som utstyr.  

  Kurset er ment å gi fagpersonell nødvendig tilleggskompetanse for en særskilt vurdering av tilstandsgraden i tavler på bakgrunn av tavlenes regelverk, behovet for sikkerhet og aktuell betjeningskategori.

  Det legges vekt på regelverk og kritiske faktorer for sikkerheten i tavler. I tillegg presenterer kurset en sjekkliste, «Tavlesjekken», med kontrollpunkter for systematisk gjennomgang og vurdering av kritiske faktorer sikkerheten i tavlen. Det stilles også til rådighet en Håndbok for praktisk bruk av sjekklisten og nærmere forklaring av kontrollpunktene. Hjelpemiddelet blir også tilgjengelig i en web-utgave.

  Kurset, sjekklisten og Håndboka må ses på et nyttig og viktig supplement til generell elektrokompetanse og annen opplæring for tilsyn og vurdering av elektriske anlegg.

  Kursets dag 2 legger vesentlig vekt på gruppearbeid. Deltakerne får utlevert et case, basert på konkrete tavler, som blir dokumentert i tekst og tegninger. Deltakerne skal gjennomføre en teoretisk og praktisk tilstandskontroll med bakgrunn i Tavlesjekken med veiledende Håndbok.  Gruppearbeidet skal også utrede kritiske faktorer i eldre tavler som fremstilles på bilder.

  Kurset er en videreutvikling av tidligere kurs «Tavlesjekken» med et nå skjerpet fokus på tilsyn, kontroll og tilstandsvurdering.

  Arrangører

  Norsk Eltavleforening

  24 ledige plasser

  Dato og tid

  07.09.202108.09.2021

  Sted

  Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

  Pris

  NOK 7100
  Pris for medlemmer av Norsk Eltavleforening

  NOK 8400
  Pris for ikke medlemmer

  NOK 1100
  Dagpakke lunsj og pausebeverting

  NOK 600
  Kursmiddag


  Forelesere

  https://choo.qualitynorway.no/api/files/e6ad23ee-250c-40af-abf0-861a546ed4be.JPG/download?access_token=

  Hans-Petter Nybakk

  Faglig leder

  NORSK ELTAVLEFORENING

  Hans-Petter Nybakk har mange års erfaring innen prosjektering og gjennomføring av elektriske fordelings- og kontrollanlegg. 
  De siste 30 år har han jobbet hos Moeller/Eaton i forskjellige funksjoner innen markedsføring og salg av produkter og systemer innen energidistribusjon. I sitt daglige arbeid har Nybakk over tid også tilegnet seg oversikt over og kjennskap til aktuelle forskrifter og normer for elektrotavler og installasjoner. Nybakk er også medlem i NEK NK121B som har ansvar for tavlenormen på norsk. Han er faglig leder i Tavleforeningen.

  https://choo.qualitynorway.no/api/files/8d969548-4675-414b-b77d-48dcc1007f7e.jpg/download?access_token=

  Kjell Ytterdal

  Styremedlem

  MICRO MATIC NORGE AS

  Kjell har bred erfaring både fra utvikling, test og prosjektering av tavler. Gjennom mangeårig salg av egenutviklede tavlesystemer og import av systemer har han tidvis jobbet tett med noen av de største testhusene i Europa.
  Han er også medlem i NEK NK121B som har ansvar for tavlenormen.
   

  Annen informasjon

  Hotell 
  Bestilles av den enkelte deltaker. 
   
  Vi har reservert noen rom på Quality Hotel Olavsgaard, enkeltrom m/frokost kr 1 133,-.  
  Telefon 63 84 77 00 og oppgi kode GR007984. 
   

  Grupperabatt
  Når samme bedrift deltar med 5 eller flere, får alle 20 % rabatt på kurspris.

  Påmelding
  Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no.

  Påmeldingsregler
  Påmeldingsfrist 17. august. Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt frem til kursstart hvis ledig plasser.

  Avbestillingsregler
  Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30% av full pris. Avbestilling innen 48 timer før kursstart gir ingen refusjon.

  Rettigheter
  Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med Quality Norway.

  07.09.202108.09.2021

  Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten