Moderne_vedlikehold_mann_pc_industri_uten bil_web.jpg

Kurs

World Class Maintenance - Vedlikeholdstekniker 2021/2022


PRIS

Fra NOK 48900

Frist for påmelding

22.9.2021

Kurs -

World Class Maintenance - Vedlikeholdstekniker 2021/2022

PRIS

FRA NOK 48900

Frist for påmelding

22.9.2021

Dato og tid

20.10.2021 - 23.02.2022

Sted

Storefjell Resort Hotel, Golsfjellet

 • Antall plasser
 • 20 ledige plasser

 • Arrangører
 • Norsk Forening for Vedlikehold

  Quality Norway AS

 • Pris
 • NOK 48900
  Pris for bedriftsmedlemmer av Norsk Forening for Vedlikehold

  NOK 54900
  Pris for ikke-medlemmer

  NOK 12500
  Tilleggspris Modul 4 (transport, overnatting, bespisning)


 • World Class Maintenance – Et fremtidsrettet vedlikeholdskonsept for ledende bedrifter i Europa
   
  Vedlikehold er en av de viktigste konkurransefaktorene for fremtidsrettete bedrifter.
  Derfor er det viktig å ha moderne og riktig kompetanse!

  • Det faglige innholdet bygger på trender innen internasjonalt og nasjonalt vedlikehold og produksjon
  • Kurset bygger på NS EN 15628 Vedlikehold – Kvalifikasjonskrav for vedlikeholdspersonell samt EFNMS (European Federation of National Maintenance Societies) kravspesifikasjon som Europeisk Vedlikeholdstekniker, en sertifisering som er godkjent av EFNMS.
  • Hold deg oppdatert innen vedlikehold
  • Kurset gir mulighet for å avlegge eksamen og bli sertifisert
  Kurset vil få oppstart i august - vi arbeider med nye datoer kommer i løpet av uken

  Målgruppe

  Kurset henvender seg til vedlikeholdspersonell
  som for eksempel:
  • Mekanikere, elektrikere, automatikere, mekatronikere som arbeider innenfor vedlikehold
  • Arbeidsledere / formenn / planleggere innenfor vedlikehold
  • Personell med vedlikeholdsansvar
  • Vedlikeholdsteknikere / -ingeniører
  • Produksjonspersonell med vedlikeholdsoppgaver

  Om arrangementet

  Hva gjør din bedrift for å sikre en velfungerende vedlikeholdsorganisasjon?
  Hva gjør din bedrift for å opprettholde en fremtidsrettet vedlikeholdskompetanse?
   
  Opplæringen er utviklet av NFV (Norsk Forening for Vedlikehold) for å gi deltakerne en bred og oppdatert kompetanse innen vedlikeholdsområdet. Opplæringen bygger blant annet på NS EN 15628 Vedlikehold - Kvalifikasjonskrav for vedlikeholdspersonell og kravspesifikasjon utarbeidet av EFNMS (European Federation of National Maintenance Society).
   
  Opplæringen er delt opp i 5 faglige moduler, hvorav en modul er besøk hos ledende nordisk/europeisk industri. Undervisningen vil skje gjennom forelesninger, gruppearbeid, workshop, plenumsdiskusjoner og selvstudium.
  Dokumentasjon fra kursene er omfattende og består av lærebok, internasjonale standarder, faglige artikler og notater.
  Den europeiske standarden NS-EN 15628:2014 Vedlikehold Kvalifikasjonskrav for vedlikeholdspersonell angir krav til kompetanse og nødvendig kunnskap, så vel som til grunnleggende kvalifikasjoner og kvalifikasjonsmål. Disse kravene anbefales brukt for å oppnå en bestemt kvalifikasjon, og for å sikre høyt kvalifisert personell i de forskjellige funksjonene og/eller stillingene innenfor vedlikehold.

  NS-EN 15628:2014 angir kvalifikasjonskrav for personell når det gjelder oppgaver som skal utføres innenfor vedlikehold av fabrikk/verk, infrastruktur, bygg og produksjonssystemer og omfatter teknisk vedlikehold. Standarden gir veiledning for å definere kunnskap, ferdigheter og kompetanse som kreves for kvalifisering av vedlikeholdspersonell.
   
  KOMPETANSEN TIL EN VEDLIKEHOLDSTEKNIKER
  Basert på vedlikeholdsmålene bør kompetansen til vedlikeholdsteknikeren i selvstendig utførelse av vedlikeholdsoppgaver. Vedlikeholdsteknikeren vil få kompetanse i:
  • planlegge, gjennomføre og følge opp vedlikeholdsaktiviteter - forebyggende og korrigerende
  • utvikle og følge opp regler og prosedyrer for sikkerhet, helse og miljø
  • sikre tilgang på materiell, verktøy og utstyr som er nødvendig for vedlikehold
  • evaluere og kvalitetssikre vedlikeholdsoppgavene
  • utvikle og sikre bruk av systemer for IKT (informasjonsteknologi og kommunikasjonsteknologi)
   
  MÅL
  Deltakerne skal lære å ha kjennskap til kvalitet, miljø og lovverk innen vedlikehold.

  Tid/sted:
  Kurset er delt opp i 5 moduler:
  • Modul 1: 20. - 22. oktober 2021, Storefjell Resort Hotel, Gol
  • Modul 2: 22. - 24. november 2021, Storefjell Resort Hotel, Gol
  • Modul 3: 31. januar - 2. februar 2022, Göteborg, Sverige
  • Modul 4: 16. - 18. februar 2022, Storefjell Resort Hotel, Gol
  • Modul 5: 23. februar 2022, sted ikke bestemt

  NFV har også utviklet en utdanning for vedlikeholdsledere -World Class Maintenance - Vedlikeholdsledelse. Oppstart høsten 2021.

  Arrangører

  Norsk Forening for Vedlikehold

  Quality Norway AS

  20 ledige plasser

  Dato og tid

  20.10.202123.02.2022

  Sted

  Storefjell Resort Hotel, Golsfjellet

  Pris

  NOK 48900
  Pris for bedriftsmedlemmer av Norsk Forening for Vedlikehold

  NOK 54900
  Pris for ikke-medlemmer

  NOK 12500
  Tilleggspris Modul 4 (transport, overnatting, bespisning)


  Annen informasjon

  Pris:
  Kr. 48 900,- + mva for bedriftsmedlemmer av Norsk Forening for Vedlikehold (NFV)
  Kr. 54 900,- + mva for andre.
  Kursprisen inkluderer omfattende kursmateriell.

  Modul 1, 2 og 4 er ekskl. hotell og transport. (se beskrivelse under hotell)
  For samtlige deltakere kommer det et tillegg for Modul 3 på kr. 12 500,- + mva for hotell, transport og bespisning. (Dette faktureres fra Quality Norway AS)
   

  Hotell:
  Helpensjon Storefjell Resort Hotel kr 1945,- pr. døgn (ledsager 40% rabatt). Bestilles av den enkelte direkte med hotellet på 32078500 eller på booking@storefjell.no. Oppgi bookingkode QualityWCM ved bestilling.


  Påmelding 
  Meld deg på via påmeldingsknappen.  
  Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. 
   
  Påmeldingsregler 
  Påmeldingsfrist 11. mai. Påmelding er bindende.  
  Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler.  
  Påmelding helt frem til kursstart hvis ledige plasser. 
  (i henhold til avtale arrangementsted) 
   
  Avbestillingsregler 
  Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no.  
  Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris.  
  Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon. 
   
  Rettigheter 
  Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte.  

  20.10.202123.02.2022

  Storefjell Resort Hotel, Golsfjellet