PridiktivtVedlikehold_Choo.jpg

Konferanse

VEDLIKEHOLD, INDUSTRI

Digitalisering for optimal inntjening og riktig vedlikehold


PRIS

Fra NOK 3900

Frist for påmelding

9.12.2020

Konferanse - VEDLIKEHOLD, INDUSTRI

Digitalisering for optimal inntjening og riktig vedlikehold

PRIS

FRA NOK 3900

Frist for påmelding

9.12.2020

Dato og tid

15.12.2020 - 15.12.2020

Sted

Digital konferanse

 • Antall plasser
 • 35 ledige plasser

 • Arrangører
 • Norsk Forening for Vedlikehold

 • Pris
 • NOK 3900
  Pris for medlemmer av Norsk Forening for Vedlikehold

  NOK 4500
  Pris for ikke medlmmer


 • Digitalt og interaktivt konferanse

  Varighet:  09.30 - 14.30

  Påmelding helt frem til start hvis ledige plasser!

  • Smart and Predictive Maintenance
  • Digitalisering og bruk av prediktive analysemetoder
  • Prediksjon som et viktig beslutningsunderlag
  • Digitalisering og bruk av moderne dashboard og inntjeningsavvik
  • Fremtidsrettet beslutningsstøtteverktøy for optimalisert inntjening
  • Behov for ny kompetanse

  På denne konferansen møter du anerkjente og kompetanserike internasjonale og nasjonale forelesere
   

  Målgruppe

  Kurset henvender seg til:
  • Ledere innen drift og vedlikehold av produksjons- og prosessanlegg
  • Drifts- og vedlikeholdsplanleggere
  • Analytikere og teknisk personell innenfor vedlikehold
  • Konseptutviklere for prediktivt vedlikehold
  • System- og produktleverandører av IT-systemer
  • Leverandører av vedlikeholdstjenester og -utstyr
  • Undervisning og forskning innen moderne vedlikehold
  • Personell innen sensorteknologi og digitalisering
   

  Om arrangementet

  For å være ledende kreves det en målrettet satsning på digitalisering og et fundamentert forretningsgrunnlag.
  Fokuset må være rettet mot sanntidsdata kombinert med økonomisk og teknisk kompetanse.
  Industrien står nå ovenfor et generasjonsskifte ved å ta i bruk de muligheter og utfordringer som ligger i prediktivt vedlikehold. Helhetsperspektiv med reduksjon i silotenkning blir mer og mer viktig. 


  Den digitale konferansen vil bidra til faglig utvikling innenfor de ovennevnte tema. Foredragene vil være med på å bygge opp en faglig og fremtidig kompetanse innen denne utviklingen, spesielt med hensyn på digitalisering og prediksjon.
   
  Sentrale temaer som blir belyst er:

  • Trender i vedlikehold og prioriteringer
  • Digitalisering for å skape verdier innen økonomi, teknologi, prosesser, organisering og mennesker
  • Preskriptivt vedlikehold et viktig initiativ i kostnadssparing og optimalisering av produksjon
  • Nytt konsept for dimensjonering av fremtidig digitalisering
  • Digitalisert vedlikehold gjennom bruk av tilstandskontroll
  • PdM Engineering i olje- og gassprosjekter

   
  Flere av foredragsholderne er aktivt med i større kostnadsbesparende prosjekter ved hjelp fremtidig satsning på nye digitaliserte løsninger. Det blir lagt stor vekt på å få presentert teorier og ideer fra ledende vedlikeholdspersonell i Europa. Dette sammen med industrielle praktiske erfaringer vil gi deltakerne en etterspurt fremtidig kompetanse.

  Arrangører

  Norsk Forening for Vedlikehold

  35 ledige plasser

  Dato og tid

  15.12.202015.12.2020

  Sted

  Digital konferanse

  Pris

  NOK 3900
  Pris for medlemmer av Norsk Forening for Vedlikehold

  NOK 4500
  Pris for ikke medlmmer


  Annen informasjon

  Digital plattform 
  Konferansen gjennomføres via nett i videoløsningen Zoom. 
  Ingen nedlastning av programvare.  
  Ingen overnatting og reisekostnader.  
  Det eneste som trengs er tilgang til nett.  
  Det blir diskusjoner og mulighet til fortløpende å stille spørsmål og få svar fra foredragsholdere.  
  Deltakerne får tilsendt informasjon om pålogging senest dagen før start. 

  Grupperabatt
  Når samme bedrift deltar med 5 eller flere, får alle 20 % rabatt på arrangementspris.

  Påmelding
  Meld deg på via påmeldingsknappen.  
  Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no.

  Påmeldingsregler 
  Påmeldingsfrist 13.november. Påmelding er bindende.  
  Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler.  
  Påmelding helt frem til start hvis ledige plasser.

  Avbestillingsregler 
  Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no
  Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30% av full pris. Avbestilling etter påmeldingsfrist gir ingen refusjon.

  Rettigheter
  Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med Quality Norway.

  15.12.202015.12.2020

  Digital konferanse