mailchimp_maskintavler.jpg

Kurs

ELEKTROTAVLER

Maskiners elektriske utrustning - Maskintavler


PRIS

Fra NOK 8200

Frist for påmelding

26.10.2021

Kurs - ELEKTROTAVLER

Maskiners elektriske utrustning - Maskintavler

PRIS

FRA NOK 8200

Frist for påmelding

26.10.2021

Dato og tid

16.11.2021 - 17.11.2021

Sted

Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

 • Antall plasser
 • 30 ledige plasser

 • Arrangører
 • Norsk Eltavleforening

 • Pris
 • NOK 8200
  Pris for medlemmer av Tavleforeningen

  NOK 600
  Kursmiddag

  NOK 9600
  Pris for ikke-medlemmer

  NOK 1100
  Pris for dagpakke, lunsj/bevertning


 • NEK EN 60204-1:2018 Maskinsikkerhet - Elektrisk utstyr i maskiner - Del 1: Generelle krav maskiner. 
  • Maskin-, styrings- og automatikktavler i maskiner
  • Presentasjon av direktiver, forskrifter og normer
  • Retningslinjer og gjennomgang av NEK EN 60204-1:2018,  kapitel for kapittel med tilhørende eksempler

  Målgruppe

  Kurset henvender seg til:
   
  •  Tavleprodusenter
  •  Rådgivende/prosjekterende ingeniører
  •  Elektro- /automasjonspersonell innen industri
  •  Maskinbyggere
  •  Brukere og mottakere av maskiner
  •  Leverandører
  •  Myndigheter
  •  Undervisning   
  Kurset er lagt opp slik at alle som arbeider med problemstillinger knyttet til maskintavlesystemer, herunder også elektroinstallatører og ventilasjonsleverandører, vil ha utbytte av kurset.

  Om arrangementet

  Lavspenningstavler og andre sammenbygninger av elektrisk utstyr i maskinstyringer skal i følge forskrift om maskiner AML544 oppfylle en rekke elektrotekniske forskrifter. Der slike krav til valg av elektrisk utførelse og løsninger blir ivaretatt av forskriften FEU og sikkerhetskravene i FEL og ved bruk av de harmoniserte standarder/normene EN 60204-1 og NEK 439. Ekomloven som trådte i kraft 1/1-2012 og de harmoniserte standardene for maskinentreprenøren/ leverandøren blir også belyst.
   
  Tavleforeningen arrangerer dette kurset for å veilede parter som både er aktører og som vil bli berørt i denne type anlegg og prosjekter. Dette omfatter spesifikasjon, konstruksjon og bygging av elektrotekniskeløsninger til maskinformål. I denne prosessen er aktørene pålagt å ivareta alle sikkerhetskrav som fremkommer i direktiv og forskrift. Definere av ansvarsforhold for elektrotekniske løsninger og maskinentreprenør/leverandør er sentral tema.  

  Det vil bli lagt vekt på eksempler på bruk av elektrisk utstyr brukt i maskininstallasjoner. Kurset vil gi deg innsikt i valg av gode løsninger som er i henhold til regelverket, og sikre at dokumentasjon blir ivaretatt og riktig utført.  Arrangører

  Norsk Eltavleforening

  30 ledige plasser

  Dato og tid

  16.11.202117.11.2021

  Sted

  Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

  Pris

  NOK 8200
  Pris for medlemmer av Tavleforeningen

  NOK 600
  Kursmiddag

  NOK 9600
  Pris for ikke-medlemmer

  NOK 1100
  Pris for dagpakke, lunsj/bevertning


  Annen informasjon

  Pris:
  I tillegg til kursprisen kommer følgende kostnader:

  • Dagpakke lunsj og pausebeverting (obligatorisk) kr 1 100,- + mva for begge dager
  • Kr 600 + mva for påmeldte deltakere til middag 16. november 
  Hotell 
  Bestilles av den enkelte deltaker. 
   
  Vi har reservert noen rom på Quality Hotel Olavsgaard, enkeltrom m/frokost kr 1 133,-.  
  Telefon 63 84 77 00 og oppgi kode GR008001. 
   

  Grupperabatt
  Når samme bedrift deltar med 5 eller flere, får alle 20 % rabatt på kurspris.

  Påmelding
  Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no.

  Påmeldingsregler
  Påmeldingsfrist 26. oktober. Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt frem til kursstart hvis ledig plasser.

  Avbestillingsregler
  Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30% av full pris. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris.  
  Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon. 
   
  Rettigheter
  Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med Quality Norway.

  16.11.202117.11.2021

  Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten