bilde 2 (1).png

Kurs

ELEKTROTAVLER

Prosjektering av eltavler


PRIS

Fra NOK 11250

Frist for påmelding

28.9.2021

Kurs - ELEKTROTAVLER

Prosjektering av eltavler

PRIS

FRA NOK 11250

Frist for påmelding

28.9.2021

Dato og tid

19.10.2021 - 21.10.2021

Sted

Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

 • Antall plasser
 • 20 ledige plasser

 • Arrangører
 • Norsk Eltavleforening

  Quality Norway AS

 • Pris
 • NOK 11250
  Pris for ikke-medlemmer

  NOK 600
  Kursmiddag

  NOK 9600
  Pris for medlemmer av Norsk Eltavleforening

  NOK 1100
  Dagpakke, lunsj / bevertning


  • Gjennomgang av prosjektering, verifisering og dokumentering av et beskrevet tavleprosjekt med 432-, 433- og 434-tavler
  • Gruppeoppgave - fra tilbud til FAT

  Målgruppe

  Kurset retter seg hovedsakelig mot elektrofagfolk med ansvar for prosjektering av tavler som: 
  • Prosjekterende saksbehandlere hos tavlefabrikanter
  • Saksbehandlere med ansvar for kalkulasjon og tilbudsutarbeidelse
  • Prosjekterende elektrofagfolk i industribedrifter
  • Prosjekterende hos el-entreprenører med ansvar for tavleprosjektering
  • Tavlemontører med bas-funksjon 
  • Konsulenter med ansvar for prosjektering av tavler

  Om arrangementet

  Bakgrunn
  Tavler utgjør en viktig del av et elektrisk anlegg og det kreves spesialisert faglig kunnskap og inngående kjennskap til regelverket for planlegging, prosjektering, utførelse og verifikasjon av tavler. Tavleprodusenter er ansvarlig for at tavler konstrueres og utføres tavler i samsvar med relevante normer, at de er tilstrekkelig tilpasset de aktuelle nettforholdene og installasjonen og at de gir tilstrekkelig beskyttelse og funksjonssikkerhet iht myndighetskrav og brukerbehov. Prosjektering av tavler krever en helhetlig forståelse for krav i NEK 439, NEK 400 og NEK EN 60204 og hvordan samsvar med disse normene kan verifiseres.

  Omtale

  Målet med kurset er å gi deltakerne tilstrekkelig opplæring for arbeidsoppgaver og ansvar som til daglig kreves i jobben som faglig leder, konstruktør, saksbehandler eller prosjektledere hos tavleprodusenter. Kurset er også egnet for andre som jobber med tavleprosjektering og trenger kompetanse innen oppbygging av tavlen, dimensjonering, valg av vern, verifikasjon og dokumentasjon i samsvar med gjeldende normer.

  Kurset forutsetter kjennskap til NEK 439 ved f.eks. deltakelse på Tavleforeningens kurs «Tavlenormen», «Maskiners elektriske utrustning - Maskintavler» eller Tavlekonstruktørens plikter og oppgaver.

  Arrangører

  Norsk Eltavleforening

  Quality Norway AS

  20 ledige plasser

  Dato og tid

  19.10.202121.10.2021

  Sted

  Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

  Pris

  NOK 11250
  Pris for ikke-medlemmer

  NOK 600
  Kursmiddag

  NOK 9600
  Pris for medlemmer av Norsk Eltavleforening

  NOK 1100
  Dagpakke, lunsj / bevertning


  Annen informasjon

  Pris:
  I tillegg til kursprisen kommer følgende kostnader:

  • Dagpakke lunsj og pausebeverting (obligatorisk) kr 1 100,- + mva for begge dager
  • Kr 600 + mva for påmeldte deltakere til middag  per dag 

  Hotell 
  Bestilles av den enkelte deltaker. 
   
  Vi har reservert noen rom på Quality Hotel Olavsgaard, enkeltrom m/frokost kr 1 133,-.  
  Telefon 63 84 77 00 og oppgi kode GR008004. 

  Grupperabatt
  Når samme bedrift deltar med 5 eller flere, får alle 20 % rabatt på kurspris.

  Påmelding
  Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no.

  Påmeldingsregler
  Påmeldingsfrist 28. september. Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt frem til kursstart hvis ledig plasser.

  Avbestillingsregler
  Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30% av full pris. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris.  
  Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon. 
   
  Rettigheter
  Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med Quality Norway.

  19.10.202121.10.2021

  Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten