Nef_tavle_tavleforum_web.jpg

Nettkurs

ELEKTROTAVLER

Verifikasjon og dokumentasjon av eltavler


PRIS

Fra NOK 4400

Frist for påmelding

28.5.2021

Nettkurs - ELEKTROTAVLER

Verifikasjon og dokumentasjon av eltavler

PRIS

FRA NOK 4400

Frist for påmelding

28.5.2021

Dato og tid

02.06.2021 - 02.06.2021

Sted

Interaktivt nettkurs

 • Antall plasser
 • 20 ledige plasser

 • Arrangører
 • Norsk Eltavleforening

  Quality Norway AS

 • Pris
 • NOK 4400
  Pris for medlemmer av Norsk Eltavleforening

  NOK 5100
  Pris for ikke-medlemmer


 • Digitalt og interaktiv kurs

  Varighet:  08.30 - 16.30

  Påmelding helt frem til start hvis ledige plasser!

   
  • tavlens grensesnittkarakteristikker
  • utførelse av merking og dokumentasjon
  • metoder for gjennomføring av designverifikasjon
  • gjennomføring av rutineverifikasjon

  Målgruppe

  Kurset retter seg hovedsakelig mot
  • Tavlekonstruktører, saksbehandler, prosjektleder hos tavleprodusenter
  • Faglig ansvarlig hos tavleprodusenter          
  • Konsulenter

  Om arrangementet

  Bakgrunn
  Tavleforeningen har vært opptatt av å formidle kunnskap om tavlenormen NEK 439. Kurset «Tavlenormen» er avholdt mange ganger for et stort antall deltakere. Kurset har hovedsakelig tatt sikte på å gjennomgå normkravene og skape forståelse for hvordan tavler skal dokumenteres som elektrisk utstyr. Vi mener å registrere at kursene har vært til stor nytte for etterfølgelse av tavlenormen og for den dokumentasjon skal følge tavlen ved levering.
  Men hva med kravet om designverifikasjon?  
  Kan du som tavleprodusent dokumentere at tavleløsningene i ethvert tilfelle er i samsvar normene?
  Kan du i et hvert tilfelle verifisere at tavler har tilstrekkelig kortslutningsholdfasthet og at temperaturstigningen ikke vil overskride grenseverdiene i normen?

  Omtale
  Kurset krever grunnleggende kjennskap til tavlenormen og er ment å gi fagpersonell nødvendig tilleggskompetanse og forståelse for
  • tavlens grensesnittkarakteristikker
  • utførelse av merking og dokumentasjon
  • metoder for gjennomføring av designverifikasjon
  • gjennomføring av rutineverifikasjon

  Kravet om designverifikasjon skal sikre samsvar mellom utformingen av en tavle og kravene i den relevante delnormen i NEK 439-serien. Det er ikke krav om at dokumentert designverifikasjon skal følge tavleleveransen, men tavleprodusenter er forpliktet til opprette arkiv for designverifikasjonene, inkludert brukte data, utførte beregninger og sammenligninger og resultat fra prøvinger. Kurset gir en oversikt over hvilke forhold som skal verifiseres og hvilke metoder som er tilgjengelig. Det legges særskilt vekt på metoder for verifikasjon av temperaturstigning og kortslutningsholdfasthet.

  Innhold

  • Tavlenormens struktur og innhold (NEK 439)
  • Tavlens grensesnittkarakteristikker / definisjoner
  • Informasjon om tavlen
  • Designverifikasjon
  • Verifikasjon av temperaturstigning
  • Verifikasjon av kortslutningsholdfasthet
  • Rutineverifikasjon / Sluttkontroll
  • Tavledokumentasjon
  Kurset er en videreutvikling av tidligere kurs «Tavlenormen» med et nå skjerpet fokus på karakteristiske data, merking, dokumentasjon og designverifikasjon i samsvar med NEK 439.

  Arrangører

  Norsk Eltavleforening

  Quality Norway AS

  20 ledige plasser

  Dato og tid

  02.06.202102.06.2021

  Sted

  Interaktivt nettkurs

  Pris

  NOK 4400
  Pris for medlemmer av Norsk Eltavleforening

  NOK 5100
  Pris for ikke-medlemmer


  Forelesere

  https://choo.qualitynorway.no/api/files/e6ad23ee-250c-40af-abf0-861a546ed4be.JPG/download?access_token=

  Hans-Petter Nybakk

  Faglig leder

  NORSK ELTAVLEFORENING

  Hans-Petter Nybakk har mange års erfaring innen prosjektering og gjennomføring av elektriske fordelings- og kontrollanlegg. I sitt daglige arbeid har Nybakk over tid også tilegnet seg oversikt over og kjennskap til aktuelle forskrifter og normer for elektrotavler og installasjoner.

  https://choo.qualitynorway.no/api/files/3ad0c84d-1f94-4a50-86f7-6ab956ba9969.jpg/download?access_token=

  Per Rapstad

  Daglig Leder

  AURA ELECTRIC AS

  Som bedriftsleder innen virksomheter med leveranser til kraftdistribusjon og automasjon innen bygg, skip og offshore, har Rapstad arbeidet innen et bredt spekter av tavlefaget siden 1998. Før dette var han elektrolærer ved Kongsvinger Tekniske Fagskole i 15 år. Rapstad har gjennom mange år vært deltaker i flere av Tavleforeningens kursgrupper.

  Annen informasjon

  Digital plattform
  Kurset gjennomføres via nett i videoløsningen Zoom. Ingen overnatting og reisekostnader. Det eneste som trengs er tilgang til nett. Det blir diskusjoner og mulighet til fortløpende å stille spørsmål og få svar fra kursholder. Deltakerne får tilsendt informasjon om pålogging senest dagen før kursstart.

  Grupperabatt
  Når samme bedrift deltar med 5 eller flere, får alle 20 % rabatt på kurspris.

  Påmelding
  Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no.

  Påmeldingsregler
  Påmeldingsfrist 28. mai. Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt frem til kursstart hvis ledig plasser.

  Avbestillingsregler
  Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30% av full pris. Avbestilling innen 48 timer før kursstart gir ingen refusjon.

  Rettigheter
  Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med Quality Norway.

  02.06.202102.06.2021

  Interaktivt nettkurs