G8_choo.jpg

Nettkurs

KRAN OG LØFT

Kontrollørkurs G8 Lastebilkraner og G20 Fastmontert hydraulisk kran – Teori


PRIS

Fra NOK 10100

Frist for påmelding

2.3.2021

Nettkurs - KRAN OG LØFT

Kontrollørkurs G8 Lastebilkraner og G20 Fastmontert hydraulisk kran – Teori

PRIS

FRA NOK 10100

Frist for påmelding

2.3.2021

Dato og tid

16.03.2021 - 23.03.2021

Sted

Interaktivt nettkurs

 • Antall plasser
 • 11 ledige plasser

 • Arrangører
 • KranTeknisk Forening

  Quality Norway AS

 • Pris
 • NOK 10100
  Pris for medlemmer av KranTeknisk Forening

  NOK 11900
  Pris for ikke-medlemmer


 • Et digitalt og interaktivt kurs
  Dag 1: tirsdag 16. mars kl. 08.30 - 17.00
  Dag 2: onsdag 17. mars kl. 08.30 - 17.30
  Dag 3: tirsdag 23. mars kl. 08.30 - 16.00


  Påmelding helt frem til kursstart hvis ledige plasser.

  Kurset følger opplæringsplanene for kontrollør av lastebilkraner og fastmontert hydraulisk kran revidert i mars 2018 og er en viderføring av fagplan F-2044 godkjent av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet i 1992.
   
  • Gi deg selv og din bedrift god faglig kunnskap og nødvendig dokumentasjon!
  • Kurset er oppdatert forhold til regelverk og sikkerhetskrav og refererer til aktuell opplæringsplan. 
  • Foreleser er ressursperson med verdifull kompetanse og god formidlingsevne, både praktisk og teoretisk. 
  • Vi samarbeider kun med de beste!

  Målgruppe

  • For deg som ønsker å bli kontrollør innen G8 Lastebilkraner 
  • For deg som skal lede sertifisert sakkyndig virksomhet med godkjenning på sakkyndig kontroll 
  • For deg som i ditt arbeid utfører sakkyndig kontroll
  • For deg som er kraninstruktør og som ønsker å utvide din faglige kompetanse
  • For deg som i ditt daglige arbeid utfører reparasjon av G8 Lastebilkraner 
  Kursdeltakerne bør på forhånd ha gjennomført kontrollørkurs Generell del G00

  Om arrangementet

  Etter endt kurs skal eleven gjennomføre en teoretisk prøve for å vise at han/hun har tilstrekkelige kunnskaper om oppbygging, konstruksjon, komponentlære, løftediagrammer, sertifiseringsregler, kontrollprosedyrer, sjekklister, forskrifter, standarder og instruksjonsbøker som kreves som grunnlag for aktuell kontrollgruppe.

  Hensikten med kurset er å gi teoretisk opplæring til personer som ønsker å avlegge teoretisk prøve for kontrollgruppe G8 Lastebilkraner.

  Deltakerne skal kunne:
  • Gjøre rede for hvilke forskrifter og veiledninger som gjelder og innholdet i disse
  • Gjøre rede for hvilke standarder som gjelder og innholdet i disse
  • Forklare kravene til påbygg og rammeinnfestinger til ulike typer lastebilkraner
  • Forklare oppbyggingen og konstruksjonsprinsippene for forskjellige typer lastebilkraner
  • Forklare virkemåten på hovedkomponentene på de forskjellige typer
  • Forklare riktig bruk av løftetabeller for ulike typer lastebilkraner
  • Gjøre rede for ulike typer skader, deformasjoner og oppfølging, reparasjon av disse
  • Forklare riktige kontrollprosedyrer for ulike lastebilkrantyper
  • Forklare riktig bruk og utfylling av sjekklister
  • Forklare riktig utfylling av sertifikater og kontrollbok/-kort
  • Stabilitetsberegne ulike typer lastebilkraner
  • Gjøre rede for oppbygging av instruksjonsbøker for ulike typer lastebilkraner
  • Forklare oppbygging, sertifisering, montering, innkjøring, kontroll, vedlikehold og kasseringsregler for ståltau som benyttes på enkelte typer lastebilkraner
  • Forklare om riktig utførte endefester på ståltau
  • Forklare riktig kontroll og justering av bremser
  • Forklare riktig kontroll av ulike typer lastsikringsutstyr
  • Forklare oppbygning og virkemåte for et hydraulikkanlegg

  Arrangører

  KranTeknisk Forening

  Quality Norway AS

  11 ledige plasser

  Dato og tid

  16.03.202123.03.2021

  Sted

  Interaktivt nettkurs

  Pris

  NOK 10100
  Pris for medlemmer av KranTeknisk Forening

  NOK 11900
  Pris for ikke-medlemmer


  Forelesere

  https://choo.qualitynorway.no/api/files/c0e74eab-3259-4d29-9a24-2ba2534bbc1d.jpg/download?access_token=

  Terje Kvalvåg

  Fagsjef

  IKM KRAN OG LØFTETEKNIKK AS

  Terje jobber som Teknisk og faglig leder i IKM Kran og Løfteteknikk i Stavanger. Han har tidligere jobbet i Certex Norge AS og i Liebherr Werk Ehningen GmbH.

  https://choo.qualitynorway.no/api/files/356db390-b454-43dc-8610-c9a102d9b9a3.jpg/download?access_token=

  Tommy Bergsjøbrenden

  ANLEGG & MASKIN SUPPORT AS

  Tommy jobber som konsulent innen kran og løft i MBRX Consult AS. Han har jobbet med krankontroll fra 1996, og har vært kursholder på G8 siden 2008.

  Annen informasjon

  Digital plattform
  Kurset gjennomføres via nett i videoløsningen Zoom. 

  • Ingen nedlastning av programvare.  
  • Ingen overnatting og reisekostnader.  
  • Det eneste som trengs er tilgang til nett.  

  Det blir diskusjoner og mulighet til fortløpende å stille spørsmål og få svar fra kursholder.  
  Deltakerne får tilsendt informasjon om pålogging senest dagen før kursstart. 

  Grupperabatt
  Når samme bedrift deltar med 5 eller flere, får alle 20% rabatt på kurspris.

  Påmelding
  Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no.

  Påmeldingsregler
  Påmeldingsfrist 2. mars. Påmelding er bindende.

  Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt frem til kursstart hvis ledig plasser.

  Avbestillingsregler
  Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30% av full pris. Avbestilling innen  7 dager før kursstart gir ingen refusjon..

  Rettigheter
  Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med Quality Norway.

  16.03.202123.03.2021

  Interaktivt nettkurs