Teknisk driftsstøtte.jpg

Nettkurs

KRAN OG LØFT

Teknisk ansvarlig for kran og løfteoperasjoner i petroleumsindustrien


PRIS

Fra NOK 4400

Frist for påmelding

15.10.2021

Nettkurs - KRAN OG LØFT

Teknisk ansvarlig for kran og løfteoperasjoner i petroleumsindustrien

PRIS

FRA NOK 4400

Frist for påmelding

15.10.2021

Dato og tid

20.10.2021 - 20.10.2021

Sted

Interaktivt nettkurs

 • Antall plasser
 • 22 ledige plasser

 • Arrangører
 • KranTeknisk Forening

  Quality Norway AS

 • Pris
 • NOK 4400
  Pris for medlemmer av KranTeknisk Forening

  NOK 5100
  Pris for deltakere


 • Digitalt og interaktivt klasseromskurs 
  Varighet: 08.30 - 16.30

   
  Påmelding helt fram til kursstart.

  Hensikten med kurset er å gi teknisk ansvarlig kunnskap for å kjenne til vedlikehold- og kontrollsystemer for kraner og annet løfteutstyr. Opplæringen skal også gi deltakerne kunnskap om krav til dokumentasjon som skal forefinnes på løfteutstyret

  Målgruppe

  Kurset skal henvende seg til teknisk driftsstøtte land og teknisk ansvarlig offshore.

  Om arrangementet

  Teknisk ansvarlig skal:
  • Ivareta teknisk tilstand for løfteutstyr,
  • Sørge for at nødvendig vedlikeholdsprogram blir etablert, implementert, utført og vedlikeholdt etter produsentens instruksjoner og erfaringer med denne typen utstyr
  • Sørge for at nødvendig sakkyndig kontroll blir utført og fulgt opp
  • Sikre at eventuelle kompenserende tiltak, pålegg og bruksbegrensinger blir iverksatt,
  • Sørge for at nødvendig dokumentasjon for løfteutstyr er tilgjengelig
  • Sikre at operatøren får tilgang til rapporter fra sakkyndig kontroll og dermed blir klar over avvik, pålegg og tidsfrister,
  • Vurdere behov for og anbefale fornyelse og modifikasjoner av løfteutstyr i samråd med brukere,
  • Sørge for at standardens krav til oppbevaring av løst løfteutstyr blir oppfylt.

  Kursinnhold
  • Gjennomgang av roller og ansvar
  • Krav til sakkyndig virksomhet
   • Sakkyndig kontroll
   • Oppfølging etter kontroll
  • Krav til dokumentasjon
  • Vedlikehold / PM-rutiner
  • Modifikasjon/ reparasjon
  • Gjennomgang av ståltau
  • Oppbevaring av løst løfteutstyr
  • Øvelsesoppgaver
  • Prøve

  Arrangører

  KranTeknisk Forening

  Quality Norway AS

  22 ledige plasser

  Dato og tid

  20.10.202120.10.2021

  Sted

  Interaktivt nettkurs

  Pris

  NOK 4400
  Pris for medlemmer av KranTeknisk Forening

  NOK 5100
  Pris for deltakere


  Annen informasjon

  Digital plattform
  Kurset gjennomføres via nett i videoløsningen Zoom.
  Ingen overnatting og reisekostnader.
  Det eneste som trengs er tilgang til nett. Det blir diskusjoner og mulighet til fortløpende å stille spørsmål og få svar fra kursholder.
  Deltakerne får tilsendt informasjon om pålogging senest dagen før kursstart.

  Grupperabatt
  Når samme bedrift deltar med 5 eller flere, får alle 20 % rabatt på kurspris.

  Påmelding
  Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no.

  Påmeldingsregler
  Påmeldingsfrist 15. oktober. Påmelding er bindende.
  Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt frem til kursstart .

  Avbestillingsregler
  Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30% av full pris. Avbestilling innen 48 timer før kursstart gir ingen refusjon.

  Rettigheter
  Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med Quality Norway.

  20.10.202120.10.2021

  Interaktivt nettkurs