Kran_kontrollør_blå_gul_Choo.jpg

Nettkurs

KRAN OG LØFT

Operasjonelt ansvarlig for kran- og løfteoperasjoner i bygg og anlegg


PRIS

Fra NOK 4250

Frist for påmelding

22.10.2021

Nettkurs - KRAN OG LØFT

Operasjonelt ansvarlig for kran- og løfteoperasjoner i bygg og anlegg

PRIS

FRA NOK 4250

Frist for påmelding

22.10.2021

Dato og tid

27.10.2021 - 27.10.2021

Sted

Interaktivt nettkurs

 • Antall plasser
 • 15 ledige plasser

 • Arrangører
 • KranTeknisk Forening

 • Pris
 • NOK 4250
  Pris for medlemmer av KranTeknisk Forening

  NOK 4990
  Pris for ikke-medlemmer


 • Digitalt og interaktivt  dagskurs
  Varighet: 08.30 - 16.30

  Påmelding helt frem til kursstart hvis ledige plasser! 

  Hensikten med kurset er å gi operasjonelt ansvarlig kunnskap til å lede og veilede personell som er involvert i løfteoperasjoner.
   
  Kurset skal også gi deltakerne kunnskap om metoder for å se at løfteoperasjoner blir forskriftsmessig utført.

  Målgruppe

  Kurset henvender seg til alle som er involvert i operasjonell driftsstøtte.

   


  Om arrangementet

  Etter endt kurs skal deltakerne:

  1. Kjenne til hvilke lover, forskrifter og standarder som gjelder vedr. bruk av kraner og løfteutstyr
  2. Kunne redegjøre for ulike typer ulykker som kan inntre ved feil bruk av kraner, ansvarsforhold, årsakssammenheng og hvordan disse kan forebygges.
  3. Opplæringen skal  gi deltakerne kunnskap om å utøve overordnet operasjonell ledelse av løfteoperasjoner.
  4. Kjenne til hvordan en sikrer helhetlig planlegging av løfteoperasjoner i ulike områder og vurdere sikkerheten  i forbindelse med samtidige operasjoner
  5. Kunne redegjøre for SJA – Sikker Jobb Analyse, sikkerhetsbestemmelser for føring av kran, og hvilke forholdsregler som må tas for at kranfører skal kunne verne seg selv og annet personell mot ulykker.
  6. Kunne redegjøre for aktuelle forskrifter og retningslinjer for personbefordring.
  7. Kjenne til vurdering av enkle løfteinnretninger og oppbevaring av løst løfteutstyr
  8. Kjenne til kompetansekrav ved bruk av ulike type løfteutstyr
  9. Kunne veilede og gi opplæring til annet personell som skal ha rollen som operasjonelt ansvarlige

  Operasjonelt ansvarlig skal:
  • Sørge for at at bestemmelser for løfteoperasjoner blir etterlevd
  • Sikre helhetlig planlegging av løfteoperasjoner
  • Utøve overordnet ledelse av løfteoperasjoner
  • Sørge for tilstrekkelig informasjonsutveksling mellom skift
  • Se til at løfteoperasjonene blir utført med tilstrekkelig kvalifisert personell.
  • Se til at operatører av løfteinnretninger har fått maskinspesifikk opplæring på den aktuelle kranen
  • Sørge for at løfteutstyr blir oppbevart på en tilfredsstillende måte
  • Godkjenne øvelseskjøring med løfteinnretninger (kran)

  Arrangører

  KranTeknisk Forening

  15 ledige plasser

  Dato og tid

  27.10.202127.10.2021

  Sted

  Interaktivt nettkurs

  Pris

  NOK 4250
  Pris for medlemmer av KranTeknisk Forening

  NOK 4990
  Pris for ikke-medlemmer


  Forelesere

  https://choo.qualitynorway.no/api/files/0a4c812c-aceb-4da9-aa99-06047b4b7965.jpg/download?access_token=

  Endre Johannes Fuglset

  Daglig Leder

  NORSK MASKINKONTROLL AS

  Endre J.Fuglset er daglig leder av Norsk Maskinkontroll. Han har bred erfaring og spesialkompetanse innen faget. Vi kan blant annet nevne:
  • Tidligere Faglig leder for Norsk Hydro’s Sakkyndige Virksomhet
  • Utarbeidet løftehåndbøker på en rekke bedrifter onshore/offshore
  • Deltager i en rekke utvalg i KranTeknisk Forenings virksomhet
  • Tidligere styreleder i KranTeknisk Forening
  • Foreleser på kontrollørkurs i regi av KranTeknisk Forening
  • Løfterådgiver Skanska Norge
  • Utførelse av HMS kontroll og rutineoppbygging for en rekke norske bedrifter
  • HMS/KS ansvarlig ILC-Construction AS

  Annen informasjon

  Digital plattform 
  Kurset gjennomføres via nett i videoløsningen Zoom. 
  Ingen nedlastning av programvare.  
  Ingen overnatting og reisekostnader.  
  Det eneste som trengs er tilgang til nett.  
  Det blir diskusjoner og mulighet til fortløpende å stille spørsmål og få svar fra kursholder.  
  Deltakerne får tilsendt informasjon om pålogging senest dagen før kursstart. 

  Grupperabatt 
  Når samme bedrift deltar med 5 eller flere, får alle 20 % rabatt på kurspris. 
   
  Påmelding 
  Meld deg på via påmeldingsknappen.  
  Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. 
   
  Påmeldingsregler 
  Påmeldingsfrist 6. mars. Påmelding er bindende.  
  Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler.  
  Påmelding helt frem til kursstart hvis ledige plasser. 

  Avbestillingsregler 
  Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no.  
  Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris.  
  Avbestilling innen 48 timer før kursstart gir ingen refusjon. 
   
  Rettigheter 
  Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med Quality Norway.

  27.10.202127.10.2021

  Interaktivt nettkurs