Nettkurs_elæring_mann_3_web.jpg

Nettkurs

BYGG, ANLEGG OG EIENDOM

NS 3600 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig


PRIS

Fra NOK 1750

Frist for påmelding

9.2.2021

Nettkurs - BYGG, ANLEGG OG EIENDOM

NS 3600 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig

PRIS

FRA NOK 1750

Frist for påmelding

9.2.2021

Dato og tid

16.02.2021 - 16.02.2021

Sted

Interaktivt nettkurs

 • Antall plasser
 • 39 ledige plasser

 • Arrangører
 • Norges bygg- og eiendomsforening

  Quality Norway AS

 • Pris
 • NOK 1750
  Pris for medlemmer av Norges bygg- og eiendomsforening

  NOK 2050
  Pris for ikke-medlemmer

  NOK 1845
  Pris for medlemmer av TEKNA/NITO/RIF


 • Nytt kurs!

  Et digitalt og interaktivt nettkurs
  Varighet: 8:30 - 12:30

  Påmelding helt frem til kursstart hvis ledige plasser!

  Kurset har som hensikt å gi innføring i metodikken ved gjennomføring av teknisk tilstandsanalyse ved boligtransaksjon. Rapporten fra tilstandsanalysen skal gi en større trygghet for både selger og kjøper til å unngå konfliktsituasjon i ettertid.
   

  Målgruppe

  Kurset henvender seg til de innen byggenæringen som har som mål å forestå teknisk tilstandsanalyse av boliger, enten det gjelder overtagelse av nye elle eierskifte av eksisterende boliger.  

  Om arrangementet

  Bakgrunn for en egen standard for teknisk tilstandsanalyse av boliger er det faktum at mange boligtransaksjoner kommer i en tvistesak. Konklusjonen i FoU-prosjekt «Veien til riktig utførte bygg» var at man blant annet behovet for bedre kompetanse i gjennomføring av tilstandsanalyser, både ved omsetning av nye boliger så vel som av eksisterende. Arbeidet med NS 3600 tok utgangspunkt i NOU 2009:6 «Tilstandsrapport ved salg av boliger» som hadde klare føringer for mål og innhold. Resultatet er blitt en standard som også fungerer godt som en lærebok.

  Program
  08.15  Vi kommer oss på nett
  08.30  Velkommen/start
  08.35  NS 3600 «Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig» 
  - hvorfor egen standard for dette?
  - oppbygging av standarden
  09.00  Dypdykk i standarden                             
  - definisjoner
  - metodikk
  - formål og omfang - dette styrer nivået
  09.30  Pause 
  09.40  Fastsetting av tilstandsgrad                         
  - kriterier for valg av tilstandsgrad     
  10.00  Tillegg C
  - detaljert gjennomgang
  10:50  Pause
  11:00  Tillegg C fortsetter
  11:30  Tillegg D og E
  - el-anlegg og branntekniske forhold
  12.00  Oppsummerende diskusjon
  12.30  Slutt

  Kanskje du også er interessert i disse kursene?
  Innføringskurs i tilstandsanalyse etter NS 3424
  NS 3424 som basis for Vedlikeholds- og eiendomsstrategi
  Praktisk oppbygging av vedlikeholdsplan og utviklingsplan for eiendom
   

  Arrangører

  Norges bygg- og eiendomsforening

  Quality Norway AS

  39 ledige plasser

  Dato og tid

  16.02.202116.02.2021

  Sted

  Interaktivt nettkurs

  Pris

  NOK 1750
  Pris for medlemmer av Norges bygg- og eiendomsforening

  NOK 2050
  Pris for ikke-medlemmer

  NOK 1845
  Pris for medlemmer av TEKNA/NITO/RIF


  Forelesere

  https://choo.qualitynorway.no/api/files/2d5f72ab-4739-4749-b2a9-e140a2197334.jpg/download?access_token=

  Svein Bjørberg

  Fou-Leder

  MULTICONSULT NORGE AS

  Svein Bjørberg har deltatt i små og store prosjekter som saksbehandler og oppdragsleder fra 1975. Han har høy tverrfaglig kompetanse og utstrakt kontakt og samarbeid med aktører innen byggenæringen. Bjørberg har deltatt aktivt i forskningsarbeid – både som prosjektskaper, -leder og -deltaker. Han har deltatt i utarbeidelse av norske standarder og fra 2001 deltatt i utarbeidelse av standarder innen CEN (Facility Management), gitt input til ISO-standard Service Life Planning og EU Guideline innen LCC (Life Cycle Cost). Fra 1992 til 2019 var han tilknyttet NTNU som professor II.

  Annen informasjon

  Digital plattform
  Kurset gjennomføres via nett i videoløsningen Zoom. 
  Ingen nedlastning av programvare. 
  Ingen overnatting og reisekostnader. 
  Det eneste som trengs er tilgang til nett.
  Det blir diskusjoner og mulighet til fortløpende å stille spørsmål og få svar fra kursholder. 
  Deltakerne får tilsendt informasjon om pålogging senest dagen før kursstart. 

  Grupperabatt
  Når samme bedrift deltar med 5 eller flere, får alle 20 % rabatt på kurspris.

  Påmelding
  Meld deg på via påmeldingsknappen. 
  Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no

  Påmeldingsregler
  Påmeldingsfrist 9. februar. Påmelding er bindende.
  Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. 
  Påmelding helt frem til kursstart hvis ledig plasser.

  Avbestillingsregler
  Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no
  Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30% av full pris. Avbestilling innen 48 timer før kursstart gir ingen refusjon.

  Rettigheter
  Kjøp av digitale kurs og konferanser er personlig og knyttes til den påmeldte.
  Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med Quality Norway.

  16.02.202116.02.2021

  Interaktivt nettkurs