Operasjoneltansvarlig_choo.jpg

Nettkurs

KRAN OG LØFT

Operasjonelt ansvarlig for kran og løfteoperasjoner i petroleumsindustrien


PRIS

Fra NOK 7300

Frist for påmelding

6.3.2021

Nettkurs - KRAN OG LØFT

Operasjonelt ansvarlig for kran og løfteoperasjoner i petroleumsindustrien

PRIS

FRA NOK 7300

Frist for påmelding

6.3.2021

Dato og tid

10.03.2021 - 11.03.2021

Sted

Interaktivt nettkurs

 • Antall plasser
 • 22 ledige plasser

 • Arrangører
 • KranTeknisk Forening

  Quality Norway AS

 • Pris
 • NOK 7300
  Pris for medlemmer av KranTeknisk Forening

  NOK 8600
  Pris for ikke-medlemmer av Kranteknisk Forening


 • Dag 1: onsdag 10. mars kl. 08.30 - 16.00
  Dag 2: torsdag 11. mars kl. 08.30 - 16.00


  Påmelding helt frem til kursstart hvis ledige plasser!

  Operasjonell driftsstøtte skal gi faglig støtte vedrørende løfteutstyr og løfteoperasjoner. Dette er en viktig rolle for å ivareta sikkerheten og gi faglige råd og støtte til operasjonelt ansvarlige. Kurset oppfyller krav i NORSOK R-003 og R-005

  Målsettingen med kurset er å gi tilstrekkelige kunnskaper til å lede og veilede personell som er involvert i løfteoperasjoner.

  Målgruppe

  Kurset henvender seg til alle som er involvert i operasjonell driftsstøtte.

  Alle installasjoner og Petroleumsanlegg på  land skal ha utpekt operasjonelt ansvarlige før løfteoperasjoner. Det er selskapet som skal utpeke denne rollen

  Om arrangementet

  Etter endt kurs skal deltakerne:

  1. Kjenne til hvilke lover, forskrifter og standarder som gjelder vedr. bruk av kraner og løfteutstyr.
  2. Kunne redegjøre for ulike typer ulykker som kan inntre ved feil bruk av kraner, ansvarsforhold, årsakssammenheng og hvordan disse kan forebygges.
  3. Opplæringen skal gi deltakerne kunnskap om å utøve overordnet operasjonell ledelse av løfteoperasjoner.
  4. Kjenne til hvordan en sikrer helhetlig planlegging av løfteoperasjoner i ulike områder og vurdere sikkerheten i forbindelse med samtidige operasjoner.
  5. Kunne redegjøre for SJA – Sikker Jobb Analyse, sikkerhetsbestemmelser for føring av offshorekran, og hvilke forholdsregler som må tas for at kranfører skal kunne verne seg selv og annet personell mot ulykker.
  6. Kunne redegjøre for aktuelle forskrifter og retningslinjer for personbefordring.
  7. Kjenne til vurdering av enkle løfteinnretninger og oppbevaring av løst løfteutstyr.
  8. Kjenne til kompetansekrav ved bruk av ulike type løfteutstyr

  Operasjonelt ansvarlig skal:
  • Sørge for at denne NORSOK-standarden og innretningsspesifikk styrende dokumentasjon blir etterlevd.
  • Utøve overordnet operasjonell ledelse av løfteoperasjoner.
  • Sikre helhetlig planlegging og utførelse av løfteoperasjoner i ulike områder, og vurdere sikkerheten i forbindelse med samtidige operasjoner.
  • Sørge for tilstrekkelig informasjonsutveksling mellom skift.
  • Se til at løfteoperasjonene blir utført med tilstrekkelig kvalifisert personell.
  • Sørge for at standardens krav til oppbevaring av løst løfteutstyr blir oppfylt.
  • Oppnevne faddere.
  • Godkjenne øvelseskjøring med offshorekran.
  • Vurdere om en løfteinnretning kan klassifiseres som "enkel løfteinnretning"

  Arrangører

  KranTeknisk Forening

  Quality Norway AS

  22 ledige plasser

  Dato og tid

  10.03.202111.03.2021

  Sted

  Interaktivt nettkurs

  Pris

  NOK 7300
  Pris for medlemmer av KranTeknisk Forening

  NOK 8600
  Pris for ikke-medlemmer av Kranteknisk Forening


  Forelesere

  https://choo.qualitynorway.no/api/files/0a4c812c-aceb-4da9-aa99-06047b4b7965.jpg/download?access_token=

  Endre Johannes Fuglset

  Daglig Leder

  NORSK MASKINKONTROLL AS

  Endre J.Fuglset er daglig leder av Norsk Maskinkontroll. Han har bred erfaring og spesialkompetanse innen faget. Vi kan blant annet nevne:
  • Tidligere Faglig leder for Norsk Hydro’s Sakkyndige Virksomhet
  • Utarbeidet løftehåndbøker på en rekke bedrifter onshore/offshore
  • Deltager i en rekke utvalg i KranTeknisk Forenings virksomhet
  • Tidligere styreleder i KranTeknisk Forening
  • Foreleser på kontrollørkurs i regi av KranTeknisk Forening
  • Løfterådgiver Skanska Norge
  • Utførelse av HMS kontroll og rutineoppbygging for en rekke norske bedrifter
  • HMS/KS ansvarlig ILC-Construction AS

  Annen informasjon

  Digital plattform 
  Kurset gjennomføres via nett i videoløsningen Zoom. 
  Ingen nedlastning av programvare.  
  Ingen overnatting og reisekostnader.  
  Det eneste som trengs er tilgang til nett.  
  Det blir diskusjoner og mulighet til fortløpende å stille spørsmål og få svar fra kursholder.  
  Deltakerne får tilsendt informasjon om pålogging senest dagen før kursstart. 

  Grupperabatt 
  Når samme bedrift deltar med 5 eller flere, får alle 20 % rabatt på kurspris. 
   
  Påmelding 
  Meld deg på via påmeldingsknappen.  
  Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. 
   
  Påmeldingsregler 
  Påmeldingsfrist 6. mars. Påmelding er bindende.  
  Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler.  
  Påmelding helt frem til kursstart hvis ledige plasser. 

  Avbestillingsregler 
  Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no.  
  Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris.  
  Avbestilling innen 48 timer før kursstart gir ingen refusjon. 
   
  Rettigheter 
  Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med Quality Norway.

  10.03.202111.03.2021

  Interaktivt nettkurs