Bygg_eiendom_byggskader_hus_menn_kart_web.jpg

Nettkurs

BYGG, ANLEGG OG EIENDOM

Byggfeil og byggskader - to sider av samme sak


PRIS

Fra NOK 4449

Frist for påmelding

9.4.2021

Nettkurs - BYGG, ANLEGG OG EIENDOM

Byggfeil og byggskader - to sider av samme sak

PRIS

FRA NOK 4449

Frist for påmelding

9.4.2021

Dato og tid

13.04.2021 - 13.04.2021

Sted

Interaktivt nettkurs

 • Antall plasser
 • 40 ledige plasser

 • Arrangører
 • Norges bygg- og eiendomsforening

  Quality Norway AS

 • Pris
 • NOK 4449
  Pris for medlemmer av Norges bygg- og eiendomsforening

  NOK 5240
  Pris for ikke-medlemmer av Norges bygg- og eiendomsforening


 • Et digitalt og interaktivt nettkurs
  Varighet: 8:30 - 15:20

  Påmelding helt frem til kursstart hvis ledige plasser!

   

  Byggfeil fører til redusert byggkvalitet og ofte til skader etter at byggverket er tatt i bruk. Utbedring som gjennomføres av involverte innenfor garantitiden går direkte på bunnlinjen og senere byggskader ender ofte i langvarige kostbare tvistesaker.

  Dette kan unngås med god kompetanse og kontroll!

  Målgruppe

  Kurset rettet seg mot alle ledd av verdikjeden for gjennomføring av prosjekter. 
  Målsettingen med kurset er å øke forståelsen for viktigheten av systematisk planlegging, prosjektering, gjennomføring og kontroll av risikoutsatte deler og nyere byggeteknikk.

  Om arrangementet

  Program
  Tid for noen spørsmål/kommentarer etter hvert innlegg.

  08.15 Vi kommer oss på nett
  08.30 Velkommen og praktisk informasjon
  08.35 Innledning om fenomenet
  Hva snakker vi om?
  Hvilke effekter har det?
  Svein Bjørberg, FoU-leder/styremedlem, Multiconsult/NBEF

  08.50 Klimaskjermer og detaljer
  Kondensutfordringer
  Leif Inglingstad, byggeleder/takstmann, Aase Prosjekt

  09.10 Påfyll av kaffe og vann

  09.20 Klimaskjermer og detaljer forts.
  Overgangsdetaljer, beslag
  Etterisolering
  Leif Inglingstad, byggeleder / takstmann, Aase Prosjekt 

  09.45 Diskusjon

  10.00 Våtrommet – hvordan skal vi få det til?
  Oppbygging av våtrom
  Membran og detaljer
  Leif Inglingstad, byggeleder / takstmann, Aase Prosjekt 
   
  10.25 Lyd og brann
  Tegninger fra prosjekterende, forståelse
  Tetting i skillekonstruksjoner
  Leif Inglingstad, byggeleder / takstmann, Aase Prosjekt 

  10.45 Overtagelse og garantitid
  Erfaringer fra disse situasjoner
  Internkontroll i prosjektering- og gjennomføringsprosessen
  Hva gjelder av lover og forskrifter?
  Kan standarder legges til grunn?
  Jan F. Olsen, Malermester/takstmann

  11.20 Diskusjon

  11.30 Lunsj

  12.00 Når råtesoppen møter veggen
  Comeback for gamle sopper i nye konstruksjoner
  Utendørs eksponert massivtre
  Mari Sand Austigard, Mycoteam AS        

  12.25 Ulempen med perfekte løsninger
  Ettertankens kranker blekhet
  Komplekse konstruksjoner
  Skumbetong
  Kolbjørn Mohn Jenssen, Mycoteam AS        

  12.50 Påfyll av kaffe og vann

  13.05 Svaret på skjeggkregåten
  Tåler vi sannheten?
  Bygningsfysikk, mikroklima, problemsløsning
  Johan Mattsson, Mycoteam AS

  13.30 OBS OBS OBS
  Inndeling av bygningsdeler mhp livsløpet
  Fra tørre til våte bygg – hva skjer?
  Svein Bjørberg, FoU-leder/styremedlem, Multiconsult/NBEF       

  14.20 Endringer i avhendingsloven
  Blir det færre tvister?
  Jens Petter Bull, Dæhli Bull & Co Advokatfirma

  14.40 Forsvarlig byggkvalitet – forslag til endring i PBL
  Byggkvalitetsutvalgets hovedforslag
  Bygningssakkyndig – hva er nå det?
  Svein Bjørberg, FoU-leder/styremedlem, Multiconsult/NBEF

  15.00 Oppsummerende diskusjon
  Innspill fra alle

  15.20 Avslutning

  Arrangører

  Norges bygg- og eiendomsforening

  Quality Norway AS

  40 ledige plasser

  Dato og tid

  13.04.202113.04.2021

  Sted

  Interaktivt nettkurs

  Pris

  NOK 4449
  Pris for medlemmer av Norges bygg- og eiendomsforening

  NOK 5240
  Pris for ikke-medlemmer av Norges bygg- og eiendomsforening


  Forelesere

  https://choo.qualitynorway.no/api/files/2d5f72ab-4739-4749-b2a9-e140a2197334.jpg/download?access_token=

  Svein Bjørberg

  Fou-Leder

  MULTICONSULT NORGE AS

  Svein Bjørberg har deltatt i små og store prosjekter som saksbehandler og oppdragsleder fra 1975. Han har høy tverrfaglig kompetanse og utstrakt kontakt og samarbeid med aktører innen byggenæringen. Bjørberg har deltatt aktivt i forskningsarbeid – både som prosjektskaper, -leder og -deltaker. Han har deltatt i utarbeidelse av norske standarder og fra 2001 deltatt i utarbeidelse av standarder innen CEN (Facility Management), gitt input til ISO-standard Service Life Planning og EU Guideline innen LCC (Life Cycle Cost). Fra 1992 til 2019 var han tilknyttet NTNU som professor II.

  https://choo.qualitynorway.no/api/files/289b10da-a716-4527-9d3c-3a2a965f2584.jpg/download?access_token=

  Leif Inglingstad

  AASE PROSJEKT AS


  /static/rightsidebottom-66e8515e836afea8259d24518392c6e5.png

  Jan Fredrik Olsen

  BOLIGINSTITUTTET AS


  https://choo.qualitynorway.no/api/files/12c8b31a-195a-4a43-bd17-3a4d5826c5f8.jpg/download?access_token=

  Mari Sand Austigard

  MYCOTEAM AS


  https://choo.qualitynorway.no/api/files/e94674a0-813d-4249-a0e0-f2ed86c517d5.jpg/download?access_token=

  Kolbjørn Mohn Jenssen

  MYCOTEAM AS


  https://choo.qualitynorway.no/api/files/6f47f3dc-5f6f-4d8e-b379-6572d28bddc6.jpg/download?access_token=

  Johan Mattsson

  Fagsjef

  MYCOTEAM AS


  /static/rightsidebottom-66e8515e836afea8259d24518392c6e5.png

  Jens Petter Bull

  DÆHLI BULL & CO ADVOKATFIRMA DA


  Annen informasjon

  Digital plattform
  Kurset gjennomføres via nett i videoløsningen Zoom. 

  Ingen nedlastning av programvare. 
  Ingen overnatting og reisekostnader. 
  Det eneste som trengs er tilgang til nett.
  Det blir diskusjoner og mulighet til fortløpende å stille spørsmål og få svar fra kursholder. 
  Deltakerne får tilsendt informasjon om pålogging senest dagen før kursstart. 

  Grupperabatt
  Når samme bedrift deltar med 5 eller flere, får alle 20 % rabatt på kurspris.

  Påmelding
  Meld deg på via påmeldingsknappen. 
  Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no

  Påmeldingsregler
  Påmeldingsfrist 9. april. Påmelding er bindende.
  Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. 
  Påmelding helt frem til kursstart hvis ledig plasser.

  Avbestillingsregler
  Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no
  Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30% av full pris. Avbestilling innen 48 timer før kursstart gir ingen refusjon.

  Rettigheter
  Kjøp av digitale kurs og konferanser er personlig og knyttes til den påmeldte.
  Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med Quality Norway.

  13.04.202113.04.2021

  Interaktivt nettkurs