Jus_samspillkontrakter_Choo_QNweb.jpg

Nettkurs

JUS (Std, Lover, Forskrifter og Kontrakter)

Samspillkontrakter


PRIS

Fra NOK 4200

Frist for påmelding

14.5.2021

Nettkurs - JUS (Std, Lover, Forskrifter og Kontrakter)

Samspillkontrakter

PRIS

FRA NOK 4200

Frist for påmelding

14.5.2021

Dato og tid

19.05.2021 - 19.05.2021

Sted

Quality Norway

 • Antall plasser
 • 6 ledige plasser

 • Arrangører
 • Quality Norway AS

  Norges bygg- og eiendomsforening

 • Pris
 • NOK 4200
  Pris for medlemmer i Norges bygg- og eiendomsforening

  NOK 4900
  Pris for ikke-medlemmer


 • Et digitalt og interaktivt nettkurs
  Varighet: 09.00 - 16.00

  Påmelding helt frem til kursstart.


  På dette kurset vil man både få en teoretisk gjennomgang av de ulike temaene og eksempler fra det virkelige liv. Dette gir økt forståelse og man vil ha bedre forutsetninger for å lykkes i Samspillprosjekter.

  Få kunnskapen du behøver av våre meget dyktige forlesere Lasse Simonsen og Arne Scott
  • Grunnleggende spilleregler
  • Foredragsholdernes analyse og vurdering av de sentrale virkemidlene i de ulike samspillkontaktene
  • Sentrale spørsmål knyttet til kontraktsinngåelse gjennomgås
  • Utfordringer
  • Både teori og praktiske eksempler

  Målgruppe

  Målgruppen for kurset er alle som gjennom sitt arbeid for en byggherre, entreprenør eller rådgiver behøver kunnskap om de ulike samspillkontraktene som benyttes i markedet.

  Om arrangementet

  Samspillkontraktene har som formål å ivareta oppdragsgiverens behov i et bygge- og anleggsprosjekt på en bedre måte enn det som erfaringsmessig er mulig ved bruk de klassiske kontraktmodellene – utførelsesentreprise og totalentreprise. Oppdragsgiveren vil typisk være en byggherre, men også entreprenører og prosjekterende inngår samspillkontrakter med sine underleverandører

  Målet er å få kontrakter med «riktige» krav til kvalitet og fremdrift og med en tilfredsstillende pris, skape forutberegnelighet mht. å oppnå forventet kvalitet, fremdrift og pris og ikke minst legge til rette for gode samarbeidsprosesser mellom partene og redusere risiko for konflikter i gjennomføringen av prosjektet.

  Det sentrale virkemidlet er å involvere entreprenørene og leverandørene i utviklingen av prosjektet i et «samspill» med de øvrige aktørene - byggherren og de prosjekterende.

  Det er ikke tvilsomt at samspillkontraktene løser en del av utfordringene som oppstår ved bruk av de klassiske entreprisemodellene. Samtidig skaper de ulike variantene av samspillkontrakter som benyttes i markedet nye utfordringer og skaper nye risikoområder for de ulike partene i kontraktsforholdet.

  I kurset foretar foredragsholderne en analyse og vurdering av de sentrale virkemidlene i de ulike samspillkontraktene:
  • Samspillfasen
  • Vederlagsreglene – delingsmodellen og fortjenestemodellen
  • Endringsreglene og de ulike risikomodellene
  • Reglene om fremdrift og frister
  Til slutt gjennomgås enkelte sentrale spørsmål knyttet til inngåelse av disse kontraktene.

  I alle kontrakter hvor partene skal samarbeide over tid, vil gjensidig respekt og tillit være en sentral suksessfaktor. I samspillkontraktene er det også en prioritert oppgave å oppnå dette. En forutsetning for å oppnå denne målsettingen er imidlertid at partene i kontrakten har god kunnskap om de grunnleggende spillereglene i kontrakten og forstår hva som kan bli utfordringer for et godt samarbeid. Formålet med kurset er å bidra til å gi slik innsikt.

  Forelesere er Lasse Simonsen og Arne Scott. Begge to deltar aktivt under samtlige foredrag, en undervisningsform vi får meget gode tilbakemeldinger på. Hvert enkelt tema vil først bli forklart av foreleserne. Deretter vil praktiske eksempler bli gjennomgått i plenum for å belyse hvordan reglene virker i det praktiske liv. Dette har vist seg å være en engasjerende undervisningsform som egger til debatt og synspunkter fra kursdeltakerne

  Arrangører

  Quality Norway AS

  Norges bygg- og eiendomsforening

  6 ledige plasser

  Dato og tid

  19.05.202119.05.2021

  Sted

  Quality Norway

  Pris

  NOK 4200
  Pris for medlemmer i Norges bygg- og eiendomsforening

  NOK 4900
  Pris for ikke-medlemmer


  Forelesere

  https://choo.qualitynorway.no/api/files/5b27cca1-235b-449e-8d93-aed488d99d91.jpg/download?access_token=

  Lasse Simonsen

  Professor DR Juris

  UNIVERSITETET I OSLO

  Lasse Simonsen er professor ved Det juridiske fakultet i Oslo.Han ble i sin tid stipendiat i Oslo i 1991, og tok sin doktorgrad i 1997 med avhandlingen «Prekontraktuelt ansvar», hvor blant annet de anbudsrettslige problemstillingene står sentralt. Før Lasse Simonsen begynte på universitetet var han i flere år direktør for juridisk avdeling ved Statens bygge- og eiendomsdirektorat (nå Statsbygg). I denne perioden sto han sentralt under fremforhandlingene og utarbeidelsen av en rekke norske standarder, blant annet NS 3430 og NS 3431. Før tiden i direktoratet praktiserte Lasse Simonsen noen år som advokat, og var dommerfullmektig i to år.

  https://choo.qualitynorway.no/api/files/f2a42eda-9a47-46af-adbd-2b7d22fb37ba.jpg/download?access_token=

  Arne Scott

  Advokat

  PACTA ADVOKATFIRMA AS

  Arne Scott er advokat i Pacta Advokatfirma AS. Han har vært partner i advokatfirma Kluge, medlem av ledergruppen i utbyggingsprosjektet for Telenors nybygg på Fornebu, leder av juridisk avdeling i Statsbygg og advokatfullmektig i advokatfirma BA-HR. Scott var sentral ved forhandlingene av prosjekterings- og rådgivningsstandardene; NS 8401 og NS 8402, og Norsk bygge- og anleggskontrakt; NS 8405. Scott har bred og omfattende erfaring fra foredragsvirksomhet.

  Annen informasjon

  Digital plattform
  Kurset gjennomføres via nett i videoløsningen Zoom. 
  Ingen overnatting og reisekostnader. 
  Ingen nedlastning av programvare.
  Det eneste som behøves er tilgang til nett.
  Det blir diskusjoner og mulighet til fortløpende å stille spørsmål og få svar fra kursholderne. 
  Deltakerne får tilsendt informasjon om pålogging senest dagen før kursstart.

  Grupperabatt
  Når samme bedrift deltar med 5 eller flere, får alle 20 % rabatt på kurspris.

  Påmelding
  Meld deg på via påmeldingsknappen. 
  Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no

  Påmeldingsregler
  Påmeldingsfrist 14.mai. Påmelding er bindende.
  Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. 
  Påmelding helt frem til kursstart hvis ledig plasser.

  Avbestillingsregler
  Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no
  Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30% av full pris. Avbestilling innen 48 timer før kursstart gir ingen refusjon.

  Rettigheter
  Kjøp av digitale kurs og konferanser er personlig og knyttes til den påmeldte.
  Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med Quality Norway.

  19.05.202119.05.2021

  Quality Norway