Bygg_jus_rådgivningskontraktene_Choo_QNweb.jpg

Nettkurs

JUS (Std, Lover, Forskrifter og Kontrakter)

Rådgivningskontraktene NS 8401 - NS 8402


PRIS

Fra NOK 9400

Frist for påmelding

14.1.2022

Nettkurs - JUS (Std, Lover, Forskrifter og Kontrakter)

Rådgivningskontraktene NS 8401 - NS 8402

PRIS

FRA NOK 9400

Frist for påmelding

14.1.2022

Dato og tid

18.01.2022 - 19.01.2022

Sted

Interaktivt nettkurs

 • Antall plasser
 • 30 ledige plasser

 • Arrangører
 • Quality Norway AS

  Norges bygg- og eiendomsforening

 • Pris
 • NOK 9400
  Pris for medlemmer av Norges bygg- og eiendomsforening, RIF, NITO, Tekna

  NOK 10400
  Pris for ikke-medlemmer


 • Et digitalt og interaktivt kurs
  Dag 1: tirsdag 18. januar kl. 09.00 - 16.00
  Dag 2: onsdag 19. januar kl. 09.00 - 16.00


  Påmelding helt frem til kursstart hvis ledige plasser.

  NS 8401 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag og NS 8402 Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid.
   
  • Mulighet til fortløpende å stille spørsmål til våre to meget dyktige foreleserne
  • Kursrabatt for medlemmer av NBEF, Tekna, NITO og RIF

  Målgruppe

  Prosjekteiere og byggherrer, entreprenører samt arkitekter, rådgivende ingeniører, prosjekt- og byggeledere og andre rådgivere innenfor bygg- og anleggssektoren.

  Om arrangementet

  Rådgiveroppdrag innenfor bygg- og anleggssektoren er en uensartet gruppe.

  Rådgiveren kan delta i en tidlig fase av et prosjekt og ha som oppgave å utrede prosjektets rammebetingelser og levedyktighet. Han vil kunne utarbeide de overordnede planer for prosjektet, gjennomføre nærmere utredning av behov, programmere og prosjektere. Rådgiveren vil kunne bli engasjert til å lede hele eller deler av prosjektet og til å kontrollere andres utførelse. Han vil kunne være rådgiver for prosjekteier, byggherre og entreprenører samt være underrådgiver for andre rådgivere.
   

  I kurset gjennomgås sentrale problemstillinger som vil ha betydning i samtlige oppdragstyper; Valg av kontraktsmodell – totalrådgivning, delte kontrakter eller gruppekontrakt. Valg av honorartype – fastpris eller timehonorert oppdrag. Budsjett- eller takpris. Reglene om betaling og tilbakehold av honorar. Inngåelse av kontraktene – direktekontrahering eller etter konkurranse. Tolking av kontrakten – hvilket arbeid er en del av oppdraget? Endringsreglene. Frister og sanksjoner ved forsinkelse. Rådgivningsfeil og erstatningsansvar. Forsikringsdekning.
   

  Begge foredragsholderne vil delta aktivt under samtlige foredrag. Dette er en undervisningsform vi har fått meget gode tilbakemeldinger på. Hvert enkelt tema som tas opp vil bli forklart av foredragsholderne, deretter vil praktiske eksempler og oppgaver bli gjennomgått i plenum for å belyse hvordan reglene virker i det praktiske liv. Dette har vist seg å være en engasjerende undervisningsform som egger til debatt og ytringer fra publikum.
   

  Se Lasse Simonsen og Arne Scott fortelle om kurset her

   

  Medarrangører: RIF, Tekna og Nito

  Arrangører

  Quality Norway AS

  Norges bygg- og eiendomsforening

  30 ledige plasser

  Dato og tid

  18.01.202219.01.2022

  Sted

  Interaktivt nettkurs

  Pris

  NOK 9400
  Pris for medlemmer av Norges bygg- og eiendomsforening, RIF, NITO, Tekna

  NOK 10400
  Pris for ikke-medlemmer


  Forelesere

  https://choo.qualitynorway.no/api/files/5b27cca1-235b-449e-8d93-aed488d99d91.jpg/download?access_token=

  Lasse Simonsen

  Professor DR Juris

  UNIVERSITETET I OSLO

  Lasse Simonsen er professor ved Det juridiske fakultet i Oslo.Han ble i sin tid stipendiat i Oslo i 1991, og tok sin doktorgrad i 1997 med avhandlingen «Prekontraktuelt ansvar», hvor blant annet de anbudsrettslige problemstillingene står sentralt. Før Lasse Simonsen begynte på universitetet var han i flere år direktør for juridisk avdeling ved Statens bygge- og eiendomsdirektorat (nå Statsbygg). I denne perioden sto han sentralt under fremforhandlingene og utarbeidelsen av en rekke norske standarder, blant annet NS 3430 og NS 3431. Før tiden i direktoratet praktiserte Lasse Simonsen noen år som advokat, og var dommerfullmektig i to år.

  https://choo.qualitynorway.no/api/files/f2a42eda-9a47-46af-adbd-2b7d22fb37ba.jpg/download?access_token=

  Arne Scott

  Advokat

  PACTA ADVOKATFIRMA AS

  Arne Scott er advokat i Pacta Advokatfirma AS. Han har vært partner i advokatfirma Kluge, medlem av ledergruppen i utbyggingsprosjektet for Telenors nybygg på Fornebu, leder av juridisk avdeling i Statsbygg og advokatfullmektig i advokatfirma BA-HR. Scott var sentral ved forhandlingene av prosjekterings- og rådgivningsstandardene; NS 8401 og NS 8402, og Norsk bygge- og anleggskontrakt; NS 8405. Scott har bred og omfattende erfaring fra foredragsvirksomhet.

  Annen informasjon

  Digital plattform
  Kurset gjennomføres via nett i videoløsningen Zoom. Ingen overnatting og reisekostnader. Det eneste som trengs er tilgang til nett. Det blir diskusjoner og mulighet til fortløpende å stille spørsmål og få svar fra kursholder. Deltakerne får tilsendt informasjon om pålogging senest dagen før kursstart.

  Grupperabatt
  Når samme bedrift deltar med 5 eller flere, får alle 20 % rabatt på kurspris.

  Påmelding
  Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no.

  Påmeldingsregler
  Påmeldingsfrist 14. januar. Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt frem til kursstart hvis ledig plasser.

  Avbestillingsregler
  Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30% av full pris. Avbestilling innen 48 timer før kursstart gir ingen refusjon.

  Rettigheter
  Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med Quality Norway.

  18.01.202219.01.2022

  Interaktivt nettkurs