Jus_lover_rpblforskrifter_regler_søknad__choo.jpg

Nettkurs

JUS (Std, Lover, Forskrifter og Kontrakter)

Offentlige anskaffelser – Varer, tjenester og entrepriser


PRIS

Fra NOK 9200

Frist for påmelding

17.9.2021

Nettkurs - JUS (Std, Lover, Forskrifter og Kontrakter)

Offentlige anskaffelser – Varer, tjenester og entrepriser

PRIS

FRA NOK 9200

Frist for påmelding

17.9.2021

Dato og tid

21.09.2021 - 22.09.2021

Sted

Interaktivt nettkurs

 • Antall plasser
 • 28 ledige plasser

 • Arrangører
 • Quality Norway AS

  Norges bygg- og eiendomsforening

 • Pris
 • NOK 9200
  Pris for medlemmer av Norges bygg- og eiendomsforening

  NOK 10200
  Pris for ikke-medlemmer


 • Et digitalt og interaktivt kurs
  Dag 1: tirsdag 21. september kl. 09.00 - 17.00
  Dag 2: onsdag 22. september kl. 09.00 - 16.30


  Påmelding helt frem til kursstart hvis ledige plasser.

  Anvendelse av regelverket i praksis.
  På kurset gjennomgås de sentrale problemstillingene ved gjennomføring av offentlige anskaffelser, så som
  • Hvilke regler som kommer til anvendelse
  • Kvalifikasjonsprosessen – hvem får lov til å delta
  • Tilbudenes utforming og spørsmålet om avvisning
  • Den klassiske anbudskonkurransen
  • Forhandlet prosedyre
  • Tilbudskonkurranser
  • Rammeavtaler og minikonkurranser
  • Tildelingsprosedyren – hvem skal få oppdraget 

  Målgruppe

  Kurset er utformet med tanke på alle som er involvert i det offentliges innkjøp av varer og tjenester, og inngåelse av bygge- og anleggskontrakter. Dette gjelder enten de er ansatte eller engasjerte av kommuner, staten eller offentligrettslige foretak. På samme måte er kurset rettet inn mot alle de som på leverandørsiden deltar i utarbeidelsen av tilbud og er med under gjennomføringen av konkurransen.

  Om arrangementet

  Lov og forskrifter om offentlige anskaffelser er etter hvert utviklet til et meget omfattende regelverk. Kunnskap om dette regelverket er en absolutt betingelse for alle de som på en eller annen måte er involvert i offentlige anskaffelser, enten dette er på oppdrags- eller leverandørsiden.

  På kurset behandles alle de sentrale problemstillingene innen offentlige anskaffelser. Det vil bli lagt særlig vekt på at kursdeltakerne skal få en forståelse av hvordan reglene virker i praksis. Den nyeste praksis fra Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) vil bli gjennomgått for å vise hvorledes reglene anvendes på faktiske problemstillinger man støter på ved håndteringen av regelverket. På denne måten er kurset ment å gi et solid grunnlag for å ta gode og riktige valg under anskaffelsesprosessen.

  Begge foredragsholderne deltar aktivt under samtlige foredrag, en undervisningsform vi har fått meget gode tilbakemeldinger på. Hver enkelt tema vil først bli forklart av foredragsholderne. Deretter vil rettspraksis og praktiske eksempler bli gjennomgått  for å belyse hvordan reglene virker i det praktiske liv. Dette har vist seg å være en engasjerende undervisningsform som egger til debatt og synspunkter fra kursdeltakerne.
   


  Kurspåmelding:
  Du kan melde deg på kurset ved å sende epost til kundeservice@qualitynorway.no eller via påmeldingsknappen.

  Arrangører

  Quality Norway AS

  Norges bygg- og eiendomsforening

  28 ledige plasser

  Dato og tid

  21.09.202122.09.2021

  Sted

  Interaktivt nettkurs

  Pris

  NOK 9200
  Pris for medlemmer av Norges bygg- og eiendomsforening

  NOK 10200
  Pris for ikke-medlemmer


  Forelesere

  https://choo.qualitynorway.no/api/files/5b27cca1-235b-449e-8d93-aed488d99d91.jpg/download?access_token=

  Lasse Simonsen

  Professor DR Juris

  UNIVERSITETET I OSLO

  Lasse Simonsen er professor ved Det juridiske fakultet i Oslo.Han ble i sin tid stipendiat i Oslo i 1991, og tok sin doktorgrad i 1997 med avhandlingen «Prekontraktuelt ansvar», hvor blant annet de anbudsrettslige problemstillingene står sentralt. Før Lasse Simonsen begynte på universitetet var han i flere år direktør for juridisk avdeling ved Statens bygge- og eiendomsdirektorat (nå Statsbygg). I denne perioden sto han sentralt under fremforhandlingene og utarbeidelsen av en rekke norske standarder, blant annet NS 3430 og NS 3431. Før tiden i direktoratet praktiserte Lasse Simonsen noen år som advokat, og var dommerfullmektig i to år.

  https://choo.qualitynorway.no/api/files/f2a42eda-9a47-46af-adbd-2b7d22fb37ba.jpg/download?access_token=

  Arne Scott

  Advokat

  PACTA ADVOKATFIRMA AS

  Arne Scott er advokat i Pacta Advokatfirma AS. Han har vært partner i advokatfirma Kluge, medlem av ledergruppen i utbyggingsprosjektet for Telenors nybygg på Fornebu, leder av juridisk avdeling i Statsbygg og advokatfullmektig i advokatfirma BA-HR. Scott var sentral ved forhandlingene av prosjekterings- og rådgivningsstandardene; NS 8401 og NS 8402, og Norsk bygge- og anleggskontrakt; NS 8405. Scott har bred og omfattende erfaring fra foredragsvirksomhet.

  Annen informasjon

  Digital plattform
  Kurset gjennomføres via nett i videoløsningen Zoom. Ingen overnatting og reisekostnader. Det eneste som trengs er tilgang til nett. Det blir diskusjoner og mulighet til fortløpende å stille spørsmål og få svar fra kursholder. Deltakerne får tilsendt informasjon om pålogging senest dagen før kursstart.

  Grupperabatt
  Når samme bedrift deltar med 5 eller flere, får alle 20 % rabatt på kurspris.

  Påmelding
  Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no.

  Påmeldingsregler
  Påmeldingsfrist 17. september. Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt frem til kursstart hvis ledig plasser.

  Avbestillingsregler
  Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30% av full pris. Avbestilling innen 48 timer før kursstart gir ingen refusjon.

  Rettigheter
  Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med Quality Norway.

  21.09.202122.09.2021

  Interaktivt nettkurs