NSchoo.jpg

Nettkurs

JUS (Std, Lover, Forskrifter og Kontrakter)

NS 8405 og NS 8406 Norske bygge- og anleggskontrakter


PRIS

Fra NOK 9400

Frist for påmelding

26.11.2021

Nettkurs - JUS (Std, Lover, Forskrifter og Kontrakter)

NS 8405 og NS 8406 Norske bygge- og anleggskontrakter

PRIS

FRA NOK 9400

Frist for påmelding

26.11.2021

Dato og tid

30.11.2021 - 01.12.2021

Sted

Interaktivt nettkurs

 • Antall plasser
 • 30 ledige plasser

 • Arrangører
 • Quality Norway AS

  Norges bygg- og eiendomsforening

 • Pris
 • NOK 9400
  Pris for medlemmer av Norges bygg- og eiendomsforening

  NOK 10400
  Pris for ikke-medlemmer


 • Et digitalt og interaktivt kurs
  Dag 1: tirsdag 30. november kl. 09.00 - 16.30
  Dag 2: onsdag 1. desember kl. 09.00 - 16.00


  Påmelding helt frem til kursstart hvis ledige plasser.

  På kurset gjennomgås de sentrale problemstillingene ved gjennomføring av utførelsesentrepriser, så som
  • Kontraktens oppbygning. Tolknings- og motstridsregler for å fastlegge innholdet i fastprisarbeidet
  • Endringer og varslingsprosedyrer
  • Krav om fristforlengelse
  • Overtakelse av byggeobjektet. Sluttoppgjør
  • Mangler og forsinkelse ved entreprenørens arbeider
  • Reklamasjon og foreldelse

  Målgruppe

  Målgruppen for kurset er alle som gjennom sitt arbeid for en byggherre, entreprenør eller rådgiver behøver kunnskap om entrepriserettens regler og normer.

  Om arrangementet

  På kurset vil blant annet følgende nyere dommer fra  Høyesterett bli gjennomgått:
   
  • HR-2020-1120 Kystverket Tvisten gjaldt utstrekningen av det såkalte kontraktsmedhjelperansvaret. Spørsmålet var om en hovedentreprenør svarte for skade som en underentreprenør forvoldte på et sjømerke som Kystverket (byggherren) eide.
  • HR-2020-228 Sluttoppstilling Saken gjaldt innsigelser en hovedentreprenør hadde mot underentreprenørens sluttoppstiling. Spørsmålet var om bemerkningene til sluttoppstillingen fylte kravet til innsigelser etter standarden.
  • HR-2020-2254 Rambøll Saken gjaldt blant annet spørsmålet om hva som ligger i begrepet «uten ugrunnet opphold». Dessuten ble alminnelige passivitets-betraktninger anvendt på en sent framsatt innsigelse.

  Siktemålet med kurset er å formidle kunnskap om de sentrale spillereglene for gjennomføring av utførelsesentrepriser slik disse har kommet til uttrykk i NS 8405:2008 og NS 8406:2009. Det vil bli særlig lagt vekt på at kursdeltakerne skal få en forståelse av hvordan reglene virker i praksis. Kurset er dermed ment å gi et solid grunnlag for å ta gode og riktige valg under behandling av de problemstillingene som oppstår i en byggeprosess.

  Forelesere er Lasse Simonsen og Arne Scott. Begge to deltar aktivt under samtlige foredrag, en undervisningsform vi får meget gode tilbakemeldinger på. Hvert enkelt tema vil først bli forklart av foreleserne. Deretter vil praktiske eksempler og oppgaver bli gjennomgått i plenum for å belyse hvordan reglene virker i det praktiske liv. Dette har vist seg å være en engasjerende undervisningsform som egger til debatt og synspunkter fra kursdeltakerne.

  Arrangører

  Quality Norway AS

  Norges bygg- og eiendomsforening

  30 ledige plasser

  Dato og tid

  30.11.202101.12.2021

  Sted

  Interaktivt nettkurs

  Pris

  NOK 9400
  Pris for medlemmer av Norges bygg- og eiendomsforening

  NOK 10400
  Pris for ikke-medlemmer


  Forelesere

  https://choo.qualitynorway.no/api/files/5b27cca1-235b-449e-8d93-aed488d99d91.jpg/download?access_token=

  Lasse Simonsen

  Professor DR Juris

  UNIVERSITETET I OSLO

  Lasse Simonsen er professor ved Det juridiske fakultet i Oslo. Han ble i sin tid stipendiat i Oslo i 1991, og tok sin doktorgrad i 1997 med avhandlingen «Prekontraktuelt ansvar», hvor blant annet de anbudsrettslige problemstillingene står sentralt. Før Lasse Simonsen begynte på universitetet var han i flere år direktør for juridisk avdeling ved Statens bygge- og eiendomsdirektorat (nå Statsbygg). I denne perioden sto han sentralt under fremforhandlingene og utarbeidelsen av en rekke norske standarder, blant annet NS 3430 og NS 3431. Før tiden i direktoratet praktiserte Lasse Simonsen noen år som advokat, og var dommerfullmektig i to år.

  https://choo.qualitynorway.no/api/files/f2a42eda-9a47-46af-adbd-2b7d22fb37ba.jpg/download?access_token=

  Arne Scott

  Advokat

  PACTA ADVOKATFIRMA AS

  Arne Scott er advokat i Pacta Advokatfirma AS. Han har vært partner i advokatfirma Kluge, medlem av ledergruppen i utbyggingsprosjektet for Telenors nybygg på Fornebu, leder av juridisk avdeling i Statsbygg og advokatfullmektig i advokatfirma BA-HR. Scott var sentral ved forhandlingene av prosjekterings- og rådgivningsstandardene; NS 8401 og NS 8402, og Norsk bygge- og anleggskontrakt; NS 8405. Scott har bred og omfattende erfaring fra foredragsvirksomhet.

  Annen informasjon

  Digital plattform
  Kurset gjennomføres via nett i videoløsningen Zoom. Ingen overnatting og reisekostnader. Det eneste som trengs er tilgang til nett. Det blir diskusjoner og mulighet til fortløpende å stille spørsmål og få svar fra kursholder. Deltakerne får tilsendt informasjon om pålogging senest dagen før kursstart.

  Grupperabatt
  Når samme bedrift deltar med 5 eller flere, får alle 20 % rabatt på kurspris.

  Påmelding
  Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no.

  Påmeldingsregler
  Påmeldingsfrist 26. november. Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt frem til kursstart hvis ledig plasser.

  Avbestillingsregler
  Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30% av full pris. Avbestilling innen 48 timer før kursstart gir ingen refusjon.

  Rettigheter
  Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med Quality Norway.

  30.11.202101.12.2021

  Interaktivt nettkurs