PraktiskBrukAvAnalyseverktøy_Choo (1).jpg

Nettkurs

VEDLIKEHOLD, INDUSTRI

Praktisk bruk av analyseverktøy for driftssikkerhet og vedlikehold


PRIS

Fra NOK 8100

Frist for påmelding

11.6.2021

Nettkurs - VEDLIKEHOLD, INDUSTRI

Praktisk bruk av analyseverktøy for driftssikkerhet og vedlikehold

PRIS

FRA NOK 8100

Frist for påmelding

11.6.2021

Dato og tid

17.06.2021 - 22.06.2021

Sted

Interaktivt nettkurs

 • Antall plasser
 • 25 ledige plasser

 • Arrangører
 • Norsk Forening for Vedlikehold

  Quality Norway AS

 • Pris
 • NOK 8100
  Pris for medlemmer av Norsk Forening for Vedlikehold

  NOK 9500
  Pris for ikke-medlemmer


 • Et digitalt og interaktivt kurs
  Dag 1: torsdag 17. juni kl. 08.30 - 16.00
  Dag 2: tirsdag 22. juni kl. 08.30 - 16.00


  Påmelding helt frem til kursstart.

  Bruk og anvendelse av analytiske verktøy (analysemetoder) er viktig i vurdering av tekniske systemer, både i konstruksjons- og driftsfasen, og i planlegging og gjennomføring av arbeidsoperasjoner.
   
  • Risikovurdering/ROS-analyse
  • Feilmode- og effektanalyse (FMEA)/Feilmode, feileffekt og kritikalitetsanalyse (FMECA)
  • HAZOP
  • Feiltreanalyse
  • Sikker jobb-analyse (SJA)

  Målgruppe

  Kurset henvender seg mot bedrifter og etater som arbeider aktivt med eller har interesse for analyser og forbedringstiltak innen drift og vedlikehold.
  Kurset retter seg mot ledere, mellomledere og fagpersonell med arbeidsoppgaver innen:
  • Vedlikehold av produksjons- og prosessanlegg
  • Drift av produksjons- og prosessanlegg
  • Planleggere og analysepersonell
  • Operatører, konstruktører og designere
  • Leverandører av utstyr og vedlikeholdstjenester
  • Undervisning og forskning

  Om arrangementet

  Vedlikehold og driftssikkerhet har fått økt fokus i norsk næringsliv og forvaltning. Et riktig vedlikehold vil være med på å sikre en akseptabel teknisk tilstand. Selve arbeidet med både forebyggende og korrigerende vedlikehold kan medføre sikkerhetsutfordringer både når arbeidet utføres, og i driftssituasjonen etterpå hvis arbeidet ikke er utført riktig.

  Målet med kurset er å presentere oppbygging og anvendelse av disse analytiske verktøyene. Flere av foredragene vil bli basert på praktiske erfaringer og eksempler fra norsk næringsliv og forvaltning. På kurset vil en ved hjelp av gruppeoppgaver lære hvordan en skal anvende slike verktøy.

  Som støttelitteratur til kurset anbefales den norskpråklige læreboka ”Risikoanalyse – teori og metoder” alternativt den mer omfattende engelskspråklige læreboka ”Risk Assessment: Theory, Methods, and Applications” .
   
  Kurset omfatter følgende analyseverktøy:
  • Risikovurdering/ROS-analyse
  • Feilmode- og effektanalyse (FMEA)/Feilmode, feileffekt og kritikalitetsanalyse (FMECA)
  • HAZOP
  • Feiltreanalyse
  • Sikker jobb-analyse (SJA)
  Kursets forelesere arbeider til daglig med problemstillinger, utfordringer og løsninger knyttet til analyseverktøy for driftssikkerhet og vedlikehold. Foreleserne har en meget bred og verdifull erfaring som deltakerne kan dra nytte av. På kurset får du innspill til hvordan man kan ta i bruk ulike verktøy for drift og vedlikehold.
   

  Arrangører

  Norsk Forening for Vedlikehold

  Quality Norway AS

  25 ledige plasser

  Dato og tid

  17.06.202122.06.2021

  Sted

  Interaktivt nettkurs

  Pris

  NOK 8100
  Pris for medlemmer av Norsk Forening for Vedlikehold

  NOK 9500
  Pris for ikke-medlemmer


  Forelesere

  https://choo.qualitynorway.no/api/files/03344812-75b0-4a29-9395-87e7b91c6f62.jpg/download?access_token=

  Ragnar Aarø

  Sjefrådgiver

  SAFETEC NORDIC AS

  Ragnar har over 30 års erfaring som sikkerhets- og pålitelighetsingeniør med oppdrag for landbasert industri, oljeindustrien, transportvirksomhet og myndigheter. Hans faglige hovedområde er funksjonell sikkerhet av instrumenterte sikkerhetssystemer. Ragnar har også erfaring med barrierestyring, spesielt rettet mot storulykkesrisiko. Han har deltatt i en rekke verifikasjoner av teknisk tilstand på produksjonsinnretninger («TTS»), og er en erfaren prosjekt- og møteleder. Ragnar har tidligere jobbet som forsker og gruppeleder ved SINTEF, som konsulent innen pålitelighetsteknikk i Det Norske Veritas og som daglig leder i Sydvest Programvare. Han har siden 2005 vært ansatt i Safetec i forskjellige roller og der han nå jobber som Sjefrådgiver. Ragnar er utdannet sivilingeniør i pålitelighetsteknikk fra Norges Tekniske Høgskole i 1984, og har holdt mange foredrag på norske og internasjonale kurs og konferanser. Ragnar er fast oppnevnt sensor ved NTNU, Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk.
   

  https://choo.qualitynorway.no/api/files/7e6cb0c8-95b7-4629-8aaf-d1862973dbd3.jpg/download?access_token=

  Øystein Skogvang

  Senior sikkerhetsingeniør

  SAFETEC NORDIC AS

  Øystein Skogvang er sivilingeniør og senior sikkerhetsingeniør. Han har jobbet i Safetec siden 2007, i hovedsak med risikovurderinger innen jernbane og veg. Skogvang har jobbet med RAMS-analyser, risiko- og sårbarhetsanalyser, HMS-kurs om personsikkerhet, trafikksikkerhet og ytre miljø, oppfølging av uønskede hendelser, sikkerhetsledelse, kontakt med tilsynsmyndigheter, og har holdt foredrag på konferanser og seminar. Han har også mye erfaring med samfunssikkerhet og beredskap innen offentlig forvaltning og helsevesenet. Siden august 2014 har Øystein også jobbet deltid som brannkonstabel og røykdykker i Skaun brann- og redningsvesen.
   

  Annen informasjon

  Digital plattform
  Kurset gjennomføres via nett i videoløsningen Zoom. 
  Ingen nedlastning av programvare.  
  Ingen overnatting og reisekostnader.  
  Det eneste som trengs er tilgang til nett.  
  Det blir diskusjoner og mulighet til fortløpende å stille spørsmål og få svar fra kursholder.  
  Deltakerne får tilsendt informasjon om pålogging senest dagen før kursstart. 

  Grupperabatt
  Når samme bedrift deltar med 5 eller flere, får alle 20 % rabatt på kurspris.

  Påmelding
  Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no.

  Påmeldingsregler
  Påmeldingsfrist 11. juni. Påmelding er bindende.

  Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt frem til kursstart hvis ledig plasser.

  Avbestillingsregler
  Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30% av full pris. Avbestilling innen 48 timer før kursstart gir ingen refusjon.

  Rettigheter
  Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med Quality Norway.

  17.06.202122.06.2021

  Interaktivt nettkurs