Teknisk driftsstøtte.jpg

Nettkurs

KRAN OG LØFT

NORSOK R-003 N:2017 Sikker bruk av løfteutstyr


PRIS

Fra NOK 4400

Frist for påmelding

25.6.2021

Nettkurs - KRAN OG LØFT

NORSOK R-003 N:2017 Sikker bruk av løfteutstyr

PRIS

FRA NOK 4400

Frist for påmelding

25.6.2021

Dato og tid

30.06.2021 - 30.06.2021

Sted

Interaktivt nettkurs

 • Antall plasser
 • 20 ledige plasser

 • Arrangører
 • KranTeknisk Forening

  Quality Norway AS

 • Pris
 • NOK 4400
  Pris for medlemmer av KranTeknisk Forening

  NOK 5100
  Pris for ikke-medlemmer av Kranteknisk Forening


 • Digitalt og interaktivt klasseromskurs 
  Varighet: 08.30 - 15.30


  Påmelding helt frem til kursstart

  NORSOK R-003 N Sikker bruk av løfteutstyr beskriver operasjonelle barrierer for å håndtere farene som kan oppstå ved bruk av løfteutstyr på faste og flyttbare innretninger, konstruksjons- og vedlikeholds-fartøy, samt andre involverte fartøy i petroleumsindustrien.

  Målgruppe

  Kurset retter seg mot alle som gjennom sitt arbeid har tilknytning til løfteutstyr offshore som plattformledelse, teknisk og operasjonelt ansvarlige, basepersonell, HMS-ansvarlige, anhukere, signalgivere og operatører av løfteinnretninger.

  Om arrangementet

  Petroleumsindustrien har en målsetning om utvikling av og tilgang til standarder med høy kvalitet som bidrar til gode tekniske og kosteffektive løsninger i petroleumsindustrien. Dette vil igjen bidra til god ressursutnyttelse og best mulig petroleumsforvaltning. I et globalt marked vil industrien først og fremst aktivt arbeide for utvikling og bruk av internasjonale standarder.
   
  Formålet med NORSOK-standardene er å:
  • dekke det identifiserte gapet mellom internasjonale standarder og det norske behovet;
  • redusere behovet for selskapsspesifikke krav i størst mulig grad;
  • kunne benyttes som referanser i myndighetenes regelverk;
  • bidra til kostnadseffektivitet;
  • bidra til utvikling innen helse, miljø og sikkerhet for å oppnå et akseptabelt sikkerhetsnivå
  • gjøre norsk sokkel til et attraktivt område for investeringer og aktivitet.

   
  Denne NORSOK-standarden er bygget på norske forskrifter, europeiske og internasjonale standard veiledninger fra Norsk olje og gass og Norges Rederiforbund, selskapenes og rederienes interne spesifikasjoner og prosedyrer om sikker bruk av løfteutstyr.
   
   

  Arrangører

  KranTeknisk Forening

  Quality Norway AS

  20 ledige plasser

  Dato og tid

  30.06.202130.06.2021

  Sted

  Interaktivt nettkurs

  Pris

  NOK 4400
  Pris for medlemmer av KranTeknisk Forening

  NOK 5100
  Pris for ikke-medlemmer av Kranteknisk Forening


  Forelesere

  https://choo.qualitynorway.no/api/files/0a4c812c-aceb-4da9-aa99-06047b4b7965.jpg/download?access_token=

  Endre Johannes Fuglset

  Daglig Leder

  NORSK MASKINKONTROLL AS

  Endre J.Fuglset er daglig leder av Norsk Maskinkontroll. Han har bred erfaring og spesialkompetanse innen faget. Vi kan blant annet nevne:
  • Tidligere Faglig leder for Norsk Hydro’s Sakkyndige Virksomhet
  • Utarbeidet løftehåndbøker på en rekke bedrifter onshore/offshore
  • Deltager i en rekke utvalg i KranTeknisk Forenings virksomhet
  • Tidligere styreleder i KranTeknisk Forening
  • Foreleser på kontrollørkurs i regi av KranTeknisk Forening
  • Løfterådgiver Skanska Norge
  • Utførelse av HMS kontroll og rutineoppbygging for en rekke norske bedrifter
  • HMS/KS ansvarlig ILC-Construction AS

  Annen informasjon

  Digital plattform 
  Kurset gjennomføres via nett i videoløsningen Zoom. 
  Ingen nedlastning av programvare.  
  Ingen overnatting og reisekostnader.  
  Det eneste som trengs er tilgang til nett.  
  Det blir diskusjoner og mulighet til fortløpende å stille spørsmål og få svar fra kursholder.  
  Deltakerne får tilsendt informasjon om pålogging senest dagen før kursstart. 

  Grupperabatt 
  Når samme bedrift deltar med 5 eller flere, får alle 20 % rabatt på kurspris. 
   
  Påmelding 
  Meld deg på via påmeldingsknappen.  
  Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. 
   
  Påmeldingsregler 
  Påmeldingsfrist 25. juni. Påmelding er bindende.  
  Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler.  
  Påmelding helt frem til kursstart hvis ledige plasser. 

  Avbestillingsregler 
  Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no.  
  Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris.  
  Avbestilling innen 48 timer før kursstart gir ingen refusjon. 
   
  Rettigheter 
  Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med Quality Norway.

  30.06.202130.06.2021

  Interaktivt nettkurs