Mann_med_pc_2.jpg

E-læring

BRANN

Brannsikringsmontør passiv brannsikring - Grunnkurs


PRIS

Fra NOK 5000

Frist for påmelding

31.12.2028

E-læring - BRANN

Brannsikringsmontør passiv brannsikring - Grunnkurs

PRIS

FRA NOK 5000

Frist for påmelding

31.12.2028

Dato og tid

03.05.2021 - 28.02.2029

Sted

Gjennomføring når du ønsker

  • Antall plasser
  • 979 ledige plasser

  • Arrangører
  • Brannfaglig Fellesorganisasjon

  • Pris
  • NOK 5000
    Pris for medlemmer BFO

    NOK 7500
    Pris for deltakere


  • BFO tilbyr montører innen passiv brannsikring faglig kompetanseheving ved å legge til rette for en personellsertifisering i faget. E-læringskursene for brannsikringsmontører delt inn i: 
     

    • Grunnkurs (6 obligatoriske moduler) og
    • Spesialisering (7 valgfrie moduler)
       

    Det kan utstedes et sertifikat for hver valgfrie modul i spesialiseringen. Utstedelse av sertifikat forutsetter at kandidaten har bestått en avsluttende eksamen som gjennomføres i regi av NEMKO på kandidatens lokale bibliotek. 

    Målgruppe

    Opplæringsplanen retter seg mot personer som nylig har startet, eller som ønsker å jobbe, i bransjen. Opplæringen retter seg også mot personer i andre håndverksyrker som ønsker å begynne som brannsikringsmontør innen passiv brannsikring.
    Kurset er også meget aktuelt for byggeiere som ønsker å heve sin bestillerkompetanse og være bedre forberedt i forhold til kravspesifikasjoner m.m.

    Om arrangementet

    Grunnkurset inneholder 6 obligatoriske moduler som alle må gå gjennom i starten av opplæringsløpet. 

    1.1 Introduksjon
    1.2 Brannteori
    1.3 Bygg
    1.4 Forskrifter
    1.5 Tekniske Fag
    1.6 Materialer og moduler
    Hver av modulene avsluttes med en oppgave.

    Undervisningen og de avsluttende oppgavene etter hver modul danner grunnlaget for en avsluttende prøve med spørsmål fra alle 6 moduler. Etter gjennomført og bestått grunnkurs kan deltaker laste ned et kursbevis. 

    Bestått prøve i grunnkurset gir grunnlag for oppstart av opplæring i valgfrie moduler i Nettkurs brannsikringsmontør - Spesialisering.
     

    Arrangører

    Brannfaglig Fellesorganisasjon

    979 ledige plasser

    Dato og tid

    03.05.202128.02.2029

    Sted

    Gjennomføring når du ønsker

    Pris

    NOK 5000
    Pris for medlemmer BFO

    NOK 7500
    Pris for deltakere


    Annen informasjon

    FORTLØPENDE PÅMELDING OG ALLTID LEDIG PLASS

    PRIS OG PÅMELDING*:

    BFO-medlemmer - kursavgift kr. 5.000,-
    Andre deltakere - kursavgift kr. 7.500,-
    Inkludert eksamen og innsendelsesoppgaver.

    Kursavgift må betales før en får anledning til å starte på kurset. Du får tilsendt brukernavn og passord når kursavgiften er betalt.

    Prisen dekker lisens i 1 (ett år). Hvis kurset ikke er påbegynt og avsluttet innen 1 år, må kurset kjøpes på nytt. 
     

    Rabatt i 2021:

    10-29 lisenser: 10% rabatt

    30-49 lisenser: 15% rabatt

    50+ lisenser: 20% rabatt
    Rabattordningen forutsetter samlet påmelding og fakturering.

    Storkunder som melder på flere enn 50 deltakere med 20% rabatt kan få anledning til å dele opp påmeldingen i puljer på minimum 10 personer.

    Ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no ved påmelding av 10 deltakere eller flere. 

    03.05.202128.02.2029

    Gjennomføring når du ønsker