Konferanse -

 • 26.04.2022
 • 09.00-16.00
 • Sted i Oslorådet

Additiv manufacturing i et vedlikeholdsperspektiv

Additiv tilvirkning (AM) – ofte kalt 3D-printing – er en produksjonsteknologi som er i kraftig vekst, og som gir nye muligheter for norsk industri.  Siden AM er basert på en automatisert og digitalisert design og produksjonsprosess, innebærer denne produksjonsteknologien muligheter man i dag ikke har innenfor tradisjonell produksjon.

 • 26.04.2022
 • 09.00-16.00
 • Sted i Oslorådet
 • Fra 3700,-

Målgruppe

Konferansen henvender seg til blant annet personell med arbeidsoppgaver og ansvar innenfor:

 • Produksjon og drift
 • Vedlikehold
 • Reservedelsstyring
 • Planlegging, prosjektering, økonomi og ledelse
 • Leveranser og salg av vedlikeholdstjenester og -utstyr

Informasjon

AM kan brukes til både produksjon av nye mekaniske deler, men også til reparasjon av gamle. Utgangspunktet er en 3D modell, som sendes til en 3D printer/sveiserobot og som deretter bygger materiale basert på dette. AM innebærer ingen produksjonslinje, og har mange store fordeler sammenlignet med konvensjonell produksjon, deriblant leveransehastighet, fleksibilitet og kompleksitet.
På grunn av at leveringstiden er raskere med AM jobbes det for å etablere et digitalt lager med «Just-In-Time» produksjon av reservedeler når behovet oppstår. Dette vil kunne gi en betydelig reduksjon i lagerhold. Utstrakt bruk av AM vil gi reduserte vedlikeholdskostnader, økt oppetid, økt leveransesikkerhet og i tillegg gi mulighet for nye arbeidsplasser i Norge.

Dato og tid

 • 26.04.2022 09:0016:00

Program

Program publiseres medio januar

Konferanse

Gjennomføring Fysisk. Arrangøren ivaretar til enhver tid gjeldene smittevernregler. Skulle det vise seg at det er umulig å gjennomføre konferansen fysisk, så blir gjennomføringen digital. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift deltar med 5 eller flere på samme arrangement, får bedriften en voucher for 1 person for fremtidig deltakelse. 1 voucher er gratis kursavgift på tilsvarende type kurs hos Quality Norway. Voucher må brukes innen 12 måneder. For 10 personer eller flere får bedriften 2 voucher. Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt frem til kursstart hvis ledige plasser. Hotell 
Bestilles og betales av den enkelte deltaker. Avbestillingsregler 
Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no 
Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris.  Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon. 
 
Rettigheter 
Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte.  

3700,- + mva
Pris for medlemmer av Norsk Forening for Vedlikehold

4100,- + mva
Pris for ikke-medlemmer av Norsk Forening for Vedlikehold

575,- + mva
Pris lunsj og bevertning for 2 dager (obligatorisk)

 • Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift deltar med 5 eller flere på samme arrangement, får bedriften en voucher for 1 person. 1 voucher er gratis kursavgift på tilsvarende type kurs hos Quality Norway. Voucher må brukes innen 12 måneder.

Kanskje du også er interessert i disse kursene?

Konferanse

Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Robust materialvalg i industrien

Kan oljebransjen bidra til det grønne skifte? CCS CO2 fangst, lagring og transport, hydrogenproduksjon og transport Havvind utbygging Materialproblemstillinger i oljeindustrien Nye produksjonsmetoder Det er nå 40 år siden olje- og gassvirksomheten startet opp på norsk og britisk sektor.  Opp gjennom årene har oljeselskapene og leverandørindustrien lært mye om materialers egenskaper, muligheter og begrensninger både gjennom driftserfaring og FoU på nye løsninger.  Selskapene har jobbet aktivt med å spre denne kunnskapen i miljøet.  Robust materialvalg har blitt et viktig begrep i oljeindustrien og selskapene har vært flinke til å implementere nye materialer og løsninger.  Selv om erfaringene i stor grad er positive, er det flere eksempler på at bruk av nye materialer ofte i nye miljøer gir uventede problem under drift. Foredragene vil ta utgangspunkt i reelle problemstillinger og erfaringer fra Nordsjøen for på den måten å sikre erfaringsoverføring.  Det vil bli gitt god anledning til diskusjon mellom deltakerne og foredragsholderne.

Kurs

Storefjell Resort Hotel, Gol

World Class Maintenance – Vedlikeholdsledelse 2022/2023

World Class Maintenance – et fremtidsrettet vedlikeholdskonsept for ledende bedrifter i Europa Vedlikehold er en av de viktigste konkurransefaktorene for fremtidsrettete bedrifter. Derfor er det viktig å ha moderne og riktig kompetanse! Det faglige innholdet bygger på trender innen internasjonalt og nasjonalt vedlikehold og produksjon Kurset bygger på NS EN 15628 Vedlikehold – Kvalifikasjonskrav for vedlikeholdspersonell Flere ledende bedrifter har bygd opp sine vedlikeholdskonsepter, praktiske løsninger og vedlikeholdsstrategier basert på kompetanse fra dette kurset Hold deg oppdatert innen vedlikehold Kurset gir mulighet for å avlegge eksamen og bli sertifisert