bærekraftig-brannsikkerhet

Konferanse BFO -

 • 02.03.2022
 • 09:00 - 16:00
 • Oslo Kongressenter

Bærekraftig Brannsikkerhet – en del av Quality Norway dagene 2022

Fokus på brannsikkerhet vil bidra positivt til å nå flere av bærekraftmålene. Brann er en klimautfordring og utslipp fra branner, f.eks. etter større skogbranner, øker luftforurensning i hovedsak i form av CO2 og svart karbon (SLCP- kortlevd klimaforurensende gass), men også andre avgasser fra brennbart materiale.

Det snakkes mye om fornybar energiproduksjon og energieffektive løsninger når FNs bærekraftmål står på agendaen, samtidig snakkes det kanskje litt for lite om brannsikkerhet. Skal vi løse klimakrisen og nå bærekraftmålene bør vi vie et større fokus til brannsikkerhet.

På denne konferansen vil vi gjøre nettopp dette – setter fokus på tiltak og erfaringer som gjør bransjen rustet for en bærekraftig fremtid.

Temaer som vil bli belyst på konferansen vil blant annet være:

 • UTFORDRINGER OG MULIGHETER
 • KLIMAUTFORDRINGER SOM KREVER BÆREKRAFTIGE LØSNINGER
 • NYE ENERGISYSTEMER
 • BÆREKRAFT OG BRANNSIKKERHET

Foredragene lagt opp for å gi deltakerne teoretisk bakgrunn, oppdatert kompetanse og praktiske erfaringer. I tillegg vil det bli anledning til å utveksle erfaringer med kolleger og å foreta diskusjoner. Du møter et bredt utvalg bransjefolk og vårt mål er å gi deg «det lille ekstra» i form av utvidet nettverk og inspirasjon fra deler av bransjen du kanskje til daglig ikke har så mye med å gjøre.

Du kan høre og la deg inspirer av blant andre Odd-Erik Andresen, leder HMSK og Lean i Norsk Gjenvinning, Sondre Zakariassen, produktsjef i Norgem AS og brannteknisk rådgiver i Multiconsult Jonas Davidsson «Hvordan muliggjøre bærekraftige brannkonsepter i store og små prosjekter»

Konferansen arrangeres på Oslo Kongressenter.
Quality Norway (arrangør) ivaretar til enhver tid gjeldene smittevernregler. Skulle det vise seg at det er umulig å gjennomføre konferansen fysisk, så blir den gjennomført digitalt.

 

 • 02.03.2022
 • 09:00 - 16:00
 • Oslo Kongressenter
 • 4600,-

Målgruppe

 • Alle med interesse for brannsikkerhet og som ønsker å oppnå bedre brannvern for liv, miljø og verdier

Informasjon

Dette er Quality Norway-dagene:

Quality Norway-dagene er et arrangement som samler fagpersoner fra BAE,  industri vedlikehold og drift, samt fra det brannfaglige miljøet.

Dag 1 i konferansen er et felles arrangement, mens dag 2 er delt i tre parallelle konferanser, ett for hver av de tre bransjeforeningene. Det overordnete tema for konferansene i år vil være bærekraft.

Tirsdag 1. mars:

 • Sammen om bærekraft

Onsdag 2. mars:

Bærekraftig  Brannsikkerhet – Ønsker du kun å delta på denne konferansen – meld deg på via påmeldingsknappen på denne siden

Du kan melde deg på begge dager via Sammen og bærekraft-konferansen her.
Deltar du på konferansene både 1. og 2. mars får du også BFO medlemsrabatt!

(Registreres ved påmelding).

Få bedre pris som medlem

Få bedre kurspris ved å melde deg inn i Brannfaglig Fellesorganisasjon!
Les mer om medlemsfordelene og meld deg inn HER.

Brannfaglig Fellesorganisasjon

Arbeider du allerede med forebyggende brannvern, eller innenfor andre fagområder innen brannsikkerhet, eller har du planer om å gjøre det?
Vi tilbyr konferanser og kurs som gir deg bedre informasjon, kunnskap og kompetanse for et bedre brannvern for liv, miljø og verdier. I tillegg vil du få muligheter for å opprette og holde kontakt med likesinnede gjennom vårt store nettverk innen brannfagene.

Les mer om Brannfaglig Fellesorganisasjon her.

brannfaglig-fellesorganisasjon

 

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Sondre Zakariassen

Produktsjef/Product Manager, Norgem A/S

Sondre er utdannet branningeniør. Han har erfaring fra brannvesen, beredskap og forebyggende.
Utdannet branningeniør.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Odd-Erik Andersen

Leder HMSK og Lean, Oslofjord, Norsk Gjenvinning

Odd-Erik Andersen startet i Norsk Gjenvinning høsten 2017.
Leder for HMSK og Lean i region Oslofjord for Norsk Gjenvinning AS.
Har ansvar for anleggene og lokasjonene i Oslo, Vestfold, Telemark og Buskerud.
Tidligere driftsleder for mottakene for Farlig avfall og Elektronisk avfall. Og Lean koordinator for region Øst før det.
Kommer fra SAS hvor jeg i en årrekke jobbet med Lean som Lean-koordinator med hovedsete i Stockholm. Samtidig som jeg også arbeidet i luften som Air Steward, og med beredskap.
Formell bakgrunn. Lean/six sigma black belt, arbeidspsykologi, Luftforsvarets befalsskole med mer.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Jonas Davidsson

Senior brannrådgiver, Multiconsult Oslo

Jonas er senior brannrådgiver i Multiconsult Oslo, og er særskilt interessert i funksjonsbasert prosjektering, der overordnede mål skal konkretiseres og verifiseres. Han har en bred erfaring som strekker seg over hele livssyklusen til byggverk. I 2008 tok han brand og risikoeksamen i Lund med en eksamensoppgave om «Klimatanpassad brandskyddsprojektering». I 2017 intensifierte Multiconsult arbeidet med bærekraft, og Jonas utarbeidet da en «grønn» veileder for brannrådgivene. Siden den tid er veilederen revider og han, og Multiconsult, har arbeidet aktivt med å øve rådgiverne i å være på utkikk etter bærekraftige løsninger, samt muliggjøre kundenes visjoner.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Arjen Kraaijeveld,

Førstelektor , Høgskolen på Vestlandet

Arjen Kraaijeveld jobber med brannsikkerhet på Høgskolen på Vestlandet.
Der jobber han med undervisning og med forskning, blant annet relatert til lyng- og krattbranner.
I tillegg er han deltidsbrannkonstabel i Haugaland brann og redning. Han har vært aktiv med å oppfordre til kontrollert lyng- og krattbrenning. En aktivitet som er svært viktig til å opprettholde mangfoldet i naturen og begrense risikoen av branner nær bebyggelse.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Torgrim Log

Professor i sikkerhetsfag, Høgskulen på Vestlandet og rådgiver i teknisk sikkerhet, Gassco

Dato og tid

 • Dag 2: 02.03.2022 09:0016:00

Program

08:30 Registering

09.00    Åpning og innledning

UTFORDRINGER OG MULIGHETER

09:10   Samspill er en forutsetning for bærekraftig brannsikkerhet – hvordan lykkes?
-Eksempler på gode og mindre bra bærekraftige løsninger
Åge Tøndevoldshagen, Brannsjef, Lesja og Dovre Brannvesen

09:40   Hvordan muliggjøre bærekraftige brannkonsepter i store og små prosjekter
– Anekdoter og suksesshistorier med tanke på bærekraft i branntekniske prosjektering og rådgivning
Jonas Davidsson, brannteknisk rådgiver, Multiconsult

10:00   Kan du redde liv i brann uten at det går utover miljø?
– Sirkulerer brannprodukter
Nils Aulie, CEO, Miljø Norge AS

10:20   Pause og nettverksbygging

10:35   Brann i avfallsanlegg
– Norsk Gjenvinning, hvem er vi?
– Hvorfor oppstår det, årsaker. Og hva gjør dette med sirkulærøkonomien og bærekraftsmålene
– Beredskap, trening og forebygging
– Teknologi, og fremtiden
Odd- Erik Andersen, leder HMSK og Lean i Norsk Gjenvinning

KLIMAUTFORDRINGER SOM KREVER BÆREKRAFTIGE LØSNINGER 

11:00   Branner i randsonen. Internasjonale og nasjonale trender, utfordringer og mulige løsninger
Torgrim Log, professor Dr. Ing, Høgskolen på Vestlandet

11:30   Kontrollert Lyngbrenning
– Bærekraftig og samfunnsikker landskapspleie
Arjen Kraaijeveld, førstelektor, Høgskolen på Vestlandet

11:50   Spørsmål og svar

12:00  Lunsj

NYE ENERGISYSTEMER

13:00   Brannsikkerhet for energilagring- Li- Ion batterier, utfordringer og mulige løsninger
Sondre Zakariassen, Produktsjef, Norgem A/S

13:20   TBA
NN

BÆREKRAFT OG BRANNSIKKERHET

13.50   Hvorfor er det så vanskelig?
Anders Sandmel, Daglig leder, Kompetansesenter for brann

14:20   Spørsmål og svar

14:30   Avslutning

 

Konferanse BFO

Quality Norway (arrangør) ivaretar til enhver tid gjeldene smittevernregler. Skulle det vise seg at det er umulig å gjennomføre konferansen fysisk, så blir den gjennomført digitalt.

Gjennomføring Fysisk. Arrangøren ivaretar til enhver tid gjeldene smittevernregler. Skulle det vise seg at det er umulig å gjennomføre konferansen fysisk, så blir gjennomføringen digital. Grupperabatt 1 tom. 5 deltakere fra samme bedrift: 25 prosent rabatt på kurs-/konferansepris i forhold til full pris for alle deltakere. 6 tom. 10 deltakere fra samme bedrift: 30 prosent rabatt på kurs-/konferansepris i forhold til full pris for alle deltakere. 11 deltakere eller flere fra samme bedrift: 35 prosent rabatt på kurs-/konferansepris i forhold til full pris for alle deltakere Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt frem til kursstart hvis ledige plasser. Hotell Bestilles og betales av den enkelte deltaker. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte.

PRIS
4600,- + mva

Ønsker du også å delta på konferanse «Sammen om Bærekraft» den 01. mars 2022?

Da blir prisen for begge dager:
7900,- + mva

Medlemsrabatt BFO:
1 t.o.m. 5 deltakere fra samme bedrift: 25 prosent rabatt på kurs-/konferansepris i forhold til full pris for alle deltakere.
6 t.o.m. 10 deltakere fra samme bedrift: 30 prosent rabatt på kurs-/konferansepris i forhold til full pris for alle deltakere.
11 deltakere eller flere fra samme bedrift: 35 prosent rabatt på kurs-/konferansepris i forhold til full pris for alle deltakere.

Tilleggspriser

For påmeldte deltakere for lunsj og bevertning, a 600,- + mva pr dag.

For påmeldte deltakere for fingermat med mingling 1. mars om kvelden  500,- + mva.

 

Kanskje du også er interessert i disse kursene?

Konferanse

Oslo Kongressenter

Sammen om bærekraft – en del av Quality Norway dagene 2022

Hvordan jobber industrien, bygg- og anleggsbransjen og de som jobber med brannsikkerhet med bærekraft? Hvor er vi i Norge i forhold til FNs bærekraftsmål og det globale samspillet? Hvordan kan vi jobbe sammen om å nå målene? Kunnskap og planlegging er noen av stikkordene for at du og din bedrift skal lykkes.  På Quality Norway-dagene vil vi gi deg både kunnskap og inspirasjon til å jobbe i takt med tiden vi lever i og kravene som stilles. Temaer som vil bli belyst på konferansen vil blant annet være: FN’s BÆREKRAFTSMÅL BÆREKRAFTIG LEDELSE GRØNT SKIFTE ERFARINGER KOMMUNIKASJON OG TILTAK Foredragene lagt opp for å gi deltakerne teoretisk bakgrunn, moderne kompetanse og praktiske erfaringer. I tillegg vil det bli anledning til å utveksle erfaringer med kolleger og å foreta diskusjoner. Du møter et bredt utvalg bransjefolk og vårt mål er å gi deg «det lille ekstra» i form av utvidet nettverk og inspirasjon fra deler av bransjen du kanskje til daglig ikke har så mye med å gjøre. Du kan høre og la deg inspirere av blant andre statssekretær Kjersti Bjørnstad, Kommunal- og Moderniseringsdepartementet, Vegard Rooth, administrerende direktør i Interimledelse og Karoline Nystrøm som forteller hvordan Schneider Electric i 2021 fikk «Nobelprisen» i bærekraft. Hilde Røed, direktør for klima og bærekraft i Equinor vil holde foredraget «Equinors rolle i energiomstillingen». Konferansen arrangeres på Oslo Kongressenter. Quality Norway (arrangør) ivaretar til enhver tid gjeldene smittevernregler. Skulle det vise seg at det er umulig å gjennomføre konferansen fysisk, så blir den gjennomført digitalt.  

Konferanse

Oslo Kongressenter

Bærekraftig Strategisk Eiendomsledelse – en del av Quality Norway dagene 2022

Som en av næringene med størst potensiale til å kutte klimagassutslipp vil konferansen ta for seg strategi og status på dette og hvor bransjen står i forhold til Klimaavtalen. Temaer som vil bli belyst på konferansen vil blant annet være: BÆREKRAFTIGE TRENDER  EU-TAKSONOMIEN BÆREKRAFTPERSPEKTIV I NYE OG EKSISTERENDE BYGG Det vil bli lagt opp til et bredt spekter av foredragsholdere for å belyse ovennevnte tema, deriblant representanter fra sentrale aktører innen finans- og BAE-næringen.  Det legges opp til å gi deltakerne teoretisk bakgrunn, oppdatert kompetanse og innsikt i praktiske erfaringer fra aktører i bransjen. I tillegg vil det bli anledning til å utveksle erfaringer med kolleger gjennom diskusjoner i uformelle møteplasser. Du møter en bredde av fagfolk i byggenæringen, og vårt mål er å gi deg «det lille ekstra» i form av utvidet nettverk og inspirasjon fra deler av næringen du kanskje til daglig ikke har så mye med å gjøre. Du kan høre og la deg inspirere av blant andre Trine Dyrstad Pettersen, teknisk sjef i Byggevareindustriens Forening, Liv Zimmermann, advokat og partner i Advokatfirmaet Hjort DA og direktør prosjektutvikling i Mustad Eiendom, Øyvind Arntsen, som skal snakke om «Bærekraftig byutvikling ved Norges tredje største kollektivknutepunkt». Konferansen arrangeres på Oslo Kongressenter. Quality Norway (arrangør) ivaretar til enhver tid gjeldene smittevernregler. Skulle det vise seg at det er umulig å gjennomføre konferansen fysisk, så blir den gjennomført digitalt.  

Konferanse

Oslo Kongressenter

Bærekraftig Moderne Vedlikehold Industri – en del av Quality Norway dagene 2022

På konferansen vil vi belyse bærekraftsmålene for vedlikehold i industrien, inkludert vedlikeholdets påvirkning på bærekraft. Vi vil se på hva bedrifter som er godt i gang med FNs bærekraftsmål gjør, og hvordan både standarder, rapporteringssystemer og styringssystemer kan hjelpe oss i arbeidet for å møte fremtiden og kravene vi står overfor. Temaer som vil bli belyst på konferansen vil blant annet være: Vedlikeholdets betydning for bærekraft Grunnlaget for å satse på bærekraft innen drift og vedlikehold Styringssystemer knyttet til bærekraft Økonomiske relasjoner til bærekraft Praktiske eksempler på bedrifter som har fokus på bærekraft Foredragene lagt opp for å gi deltakerne teoretisk bakgrunn, moderne kompetanse og praktiske erfaringer. I tillegg vil det bli anledning til å utveksle erfaringer med kolleger og å foreta diskusjoner. Du møter et bredt utvalg bransjefolk og vårt mål er å gi deg «det lille ekstra» i form av utvidet nettverk og inspirasjon fra deler av bransjen du kanskje til daglig ikke har så mye med å gjøre. Konferansen arrangeres på Oslo Kongressenter. Quality Norway (arrangør) ivaretar til enhver tid gjeldene smittevernregler. Skulle det vise seg at det er umulig å gjennomføre konferansen fysisk, så blir den gjennomført digitalt.