Nettkurs-elæring

E-læring - Brann

 • GJENNOMFØRING NÅR DU VIL - HVOR DU VIL
 • Digitalt
 • Brann

Brannsikringsmontør passiv brannsikring – Grunnkurs

 –  Veien til dokumentert kompetanse

Dette er et digitalt e-læringskurs.

Brannfaglig Fellesorganisasjon tilbyr montører innen passiv brannsikring faglig kompetanseheving ved å legge til rette for en personellsertifisering i faget.

Kompetente brannsikringsmontører bidrar til at bygningenes branntekniske inndeling holder mål ved å tette forskriftsmessig rundt gjennomføringer etter blant annet kabler, kanaler og rør. I tillegg brannisolerer de ulike materialer som er spesielt sårbare og utsatt ved brann. Det er ekstremt viktig at den som skal utføre arbeidet har nødvendig innsikt i hva som må foreligge av produksjonsunderlag, hvordan arbeidet skal gjøres og hva som kan bli konsekvensen om vedkommende slurver. Nødvendig innsikt får montørene ved å sertifisere seg. Det gjør dem også til attraktive medarbeidere for bedrifter i bransjen som trenger denne kompetansen.

 • GJENNOMFØRING NÅR DU VIL - HVOR DU VIL
 • Digitalt
 • Fra 5000,-
Meld deg på
eller

Målgruppe

 • Personer som nylig har startet, eller som ønsker å jobbe i bransjen
 • Personer i andre håndverksyrker som ønsker å begynne som brannsikringsmontør
 • Byggeiere som ønsker å heve sin bestillerkompetanse og være bedre forberedt i forhold til kravspesifikasjoner m.m

Informasjon

E-læringskursene for brannsikringsmontører delt inn i

 • Grunnkurs (6 obligatoriske moduler) og
 • Spesialisering (7 valgfrie moduler)

Det kan utstedes et sertifikat for hver valgfrie modul i spesialiseringen.
Utstedelse av sertifikat forutsetter at kandidaten har bestått en avsluttende eksamen som gjennomføres i regi av NEMKO på kandidatens lokale bibliotek. 

Grunnkurset inneholder 6 obligatoriske moduler som alle må gå gjennom i starten av opplæringsløpet

 • 1.1 Introduksjon
 • 1.2 Brannteori
 • 1.3 Bygg
 • 1.4 Forskrifter
 • 1.5 Tekniske Fag
 • 1.6 Materialer og moduler

Hver av modulene avsluttes med en oppgave.

Undervisningen og de avsluttende oppgavene etter hver modul danner grunnlaget for en avsluttende prøve med spørsmål fra alle 6 moduler. Etter gjennomført og bestått grunnkurs kan deltaker laste ned et kursbevis.

Bestått prøve i grunnkurset gir grunnlag for oppstart av opplæring i valgfrie moduler i E-læringskurset brannsikringsmontør – Spesialisering.

Prisen er inkludert eksamen og innsendelsesoppgaver.

Kursavgift må betales før en får anledning til å starte på kurset. Du får tilsendt brukernavn og passord når kursavgiften er betalt.

Prisen dekker lisens i 1 (ett år). Hvis kurset ikke er påbegynt og avsluttet innen 1 år, må kurset kjøpes på nytt. 

Rabatt

 • 10-29 lisenser: 10% rabatt
 • 30-49 lisenser: 15% rabatt
 • 50+ lisenser: 20% rabatt

Rabattordningen forutsetter samlet påmelding og fakturering.

Storkunder som melder på flere enn 50 deltakere med 20% rabatt kan få anledning til å dele opp påmeldingen i puljer på minimum 10 personer.

Ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no ved påmelding av 10 deltakere eller flere. 

Brannfaglig Fellesorganisasjon

Arbeider du allerede med forebyggende brannvern, eller innenfor andre fagområder innen brannsikkerhet, eller har du planer om å gjøre det? Vi tilbyr konferanser og kurs som gir deg bedre informasjon, kunnskap og kompetanse for et bedre brannvern for liv, miljø og verdier. I tillegg vil du få muligheter for å opprette og holde kontakt med likesinnede gjennom vårt store nettverk innen brannfagene.

Les mer om Brannfaglig Fellesorganisasjon her.

brannfaglig-fellesorganisasjon

 

E-læring

Kurspris

5000,-
Pris for medlemmer av Brannfaglig Fellesorganisasjon
7500,-
Pris for ikke-medlemmer av Brannfaglig Fellesorganisasjon

Prisen er inkludert eksamen og innsendelsesoppgaver.

Kursavgift må betales før en får anledning til å starte på kurset.
Du får tilsendt brukernavn og passord når kursavgiften er betalt.

Prisen dekker lisens i 1 (ett år). Hvis kurset ikke er påbegynt og avsluttet innen 1 år, må kurset kjøpes på nytt. 

Rabatt i 2021

 • 10-29 lisenser: 10% rabatt
 • 30-49 lisenser: 15% rabatt
 • 50+ lisenser: 20% rabatt

Rabattordningen forutsetter samlet påmelding og fakturering.

Storkunder som melder på flere enn 50 deltakere med 20% rabatt kan få anledning til å dele opp påmeldingen i puljer på minimum 10 personer.

Ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no ved påmelding av 10 deltakere eller flere. 

Kanskje du også er interessert i disse arrangementene?

E-læring

Digitalt

Brannsikringsmontør passiv brannsikring – Spesialisering

 –  Veien til dokumentert kompetanse Dette er et digitalt e-læringskurs. Brannfaglig Fellesorganisasjon tilbyr montører innen passiv brannsikring faglig kompetanseheving ved å legge til rette for en personellsertifisering i faget. Kompetente brannsikringsmontører bidrar til at bygningenes branntekniske inndeling holder mål ved å tette forskriftsmessig rundt gjennomføringer etter blant annet kabler, kanaler og rør. I tillegg brannisolerer de ulike materialer som er spesielt sårbare og utsatt ved brann. Det er ekstremt viktig at den som skal utføre arbeidet har nødvendig innsikt i hva som må foreligge av produksjonsunderlag, hvordan arbeidet skal gjøres og hva som kan bli konsekvensen om vedkommende slurver. Nødvendig innsikt får montørene ved å sertifisere seg. Det gjør dem også til attraktive medarbeidere for bedrifter i bransjen som trenger denne kompetansen.

Arrangør

association

Course

Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Advanced Fire Dynamic Simulator (FDS) with Pyrosim and Smokeview

This course will examine the common areas of application of fire modelling and practical problems encountered by fire protection engineers in creating and running FDS models efficiently. The event is conducted with an English-speaking lecturer and has a limited number of participants.

Arrangør

association

Konferanse

Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

BFO-dagene 2022

Hvordan kan din virksomhet bli bedre med riktig planlagt og utført brannsikring som gir god prosjektøkonomi og løsninger i prosjektet? Hvilke begrensninger/muligheter er det i regelverk, praktisk anvendelse og løsninger på byggeplass. Erfaringsmessig kan imidlertid feil i prosjektering og utførelse av brannsikkerhet gi store konsekvenser for tiltakshaver, entreprenør og bruker. Bygningsmessig brannsikring Tekniske anlegg og installasjoner ved brann. Personsikkerhetstiltak Valg av de gode branntekniske løsninger Endret bruk og hvilke krav som man da må ta hensyn til  

Arrangør

association