sakkyndig-virksomhet

Kurs - Kran og løft

 • 01.12.2022–02.12.2022
 • 2 DAGER
 • Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten
 • Kran og løft

Faglig ledelse i sakkyndig virksomhet

KranTeknisk Forening har i over 10 år gjennomført oppdateringskurs for Faglig ledelse i sakkyndig virksomhet. Programmet endres fra år til år basert på endringer i regelverket og utviklingen i bransjen, Kursene har vært en viktig arena for relasjonsbygging og diskusjoner med andre dyktige faglige ledere.

 • 01.12.2022–02.12.2022
 • 2 DAGER
 • Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten
 • Fra 8850,-

Målgruppe

 • Faglige ledere
 • Andre som er involvert i sakkyndig virksomhet.

Informasjon

Hensikten med kurset er å sette søkelyset på arbeidsoppgaver og ansvar som den faglige ledelse i sakkyndig virksomhet har. Å være faglig leder er et stort ansvar, og det krever at man må være oppdatert på det regelverket som til enhver tid er gjeldende innenfor sakkyndig virksomhet.

Årlig oppdatering av sakkyndig virksomhet – Hvorfor delta på dette?

Fordi det er et krav at sakkyndig virksomhet har gjennomgått nødvendig opplæring og oppdatering. Dette opplegget er spesiallaget for å gi det nødvendige kompetanseløftet som kreves.

Faglig ledere og kontrollører er pålagt å holde sin kompetanse oppdatert både når det gjelder aktuelt regelverk og den tekniske kompetanse som forventes i forhold til dagens mer og mer avanserte utstyr. Siden både regelverket og den teknologiske utviklingen endrer seg så fort som den gjør nå, har KTF utviklet denne oppdateringen som består av 6 frittstående kurs for å hjelpe de sakkyndige til å gjøre en mer etterrettelig og enhetlig kontroll. Kursene gir også svært nyttig informasjon til kraneiere

 • Kursene i denne årlig oppdatering for Sakkyndig Virksomhet vil berøre svært mange interessante temaer på en ny og illustrativ måte.
 • Kursene er utviklet over tid med bakgrunn av kursholdernes lange og brede erfaring innenfor konstruksjon av kraner, kontroll og vedlikehold av kraner, uhell med kraner hvor det har vært svært mange dødsulykker, samt som forelesere gjennom mange år på en rekke kurs i regi av KTF, spesielt kontrollørkurs

Oversikt over kursene som inngår i årlig oppdatering av sakkyndig virksomhet

 • Oppdatering av faglig ledelse
 • Regelverks oppdatering for sakkyndig virksomhet
 • Hva betyr, og hvilke konsekvenser har vår signatur? Roller og konsekvenser
 • Maskinsikkerhet og kranstandarder, kran- og maskingrupper og levetidsvurdering
 • Sonebegrensning, tandemkjøring og frakt av flytende metall. Hva sier de harmoniserte kranstandarder?
 • Bransjens akilleshæl – kranbaneproblematikk og wireproblematikk. Kranulykker, hvordan de endrer vår holdning og praksis?

Passer ikke datoene for din bedrift?

Vi gjennomfører gjerne kursene tilpasset for din bedrift for grupper over 10 personer.
Vi avtaler ny dato og en god pris, kontakt oss nærmere på kundeservice@qualitynorway.no eller på telefon 67 52 60 10.

Få bedre pris som medlem

Få bedre kurspris ved å melde deg inn i Kranteknisk forening!
Les mer om medlemsfordelene og meld deg inn her.

KranTeknisk Forening

Med et sterkt og profesjonelt fagmiljø i ryggen tilbyr vi til enhver tid en rekke kurs og konferanser innen kran og løft. I tillegg arrangerer vi bransjetreff for nettverksbygging og utveksling av erfaringer og sosialt samvær. Vårt etablerte fagmiljø, i samråd med aktuelle myndigheter, arbeider for å fremme en formålstjenlig og enhetlig tolkning og praktisering av det til enhver tid gjeldende regelverk for fremstilling, sertifisering og bruk av løfteinnretninger og løfteredskap. Vi imøtekommer en raskt økende teknologisk og kommersiell utvikling gjennom et nært samarbeid med bransjen og dens ledere og ansatte. Vårt flaggskip innen Kran og løft er The International Offshore Crane and Lifting Conference.
Les mer om KranTeknisk Forening her. 

kranteknisk-Forening

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Hermod Pettersen

Daglig leder, Norsk Kransinspeksjon AS

Hermod Pettersen har drevet med opplæring på og kontroll av arbeidsutstyr i over 30 år. Han ble valgt inn som leder av KTF i 2011 og satt før det to år som styremedlem av foreningen. Hermod har drevet eget konsulentselskap siden 2014 og er fagleder for sakkyndig virksomhet i Norsk Kraninspeksjon AS. Han er leder av fagrådet i Norsk Sertifisering, samt fast representant i Arbeidstilsynets fagforum. Hermod er også godkjent som sakkyndig person iht. sjøfartsdirektoratets regelverk.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Bjarne Roland

Daglig leder/rådgiver, Roland Consulting AS

Dato og tid

 • Dag 1: 01.12.2022 10:0016:30
 • Dag 2: 02.12.2022 09:0014:30

Program

Program:

Dag 1 

08.30     Registrering

09.00     Velkommen – Innledning
– Status KTF
Faglig leder Hermod Pettersen
, Maskin-konsult

09.15     Kontroll i henhold til forskrift, bruksanvisninger
Hvor langt strekker faglig leder sitt ansvar seg?
– Følge rutiner
Faglig leder Hermod Pettersen, Maskin-konsult

10.00     Kaffepause

10.15     Gruppearbeid – kontroll av eldre utstyr

11.30     Lunsj

12.30     Retningslinjer for kontroll av eldre utstyr
– Vedlegg 1 i Maskinforskriften
– Kap 10-18 og 19 i Forskrift om utførelse av arbeid
Faglig leder Hermod Pettersen, Maskin-konsult

13.30     Kaffepause

13.15     Gruppearbeid – ombygging av eldre maskiner

14.30     Ombygging av eldre maskiner
– Krav til dokumentasjon
– Sammenbygging av eldre utstyr
– Samsvarserklæring
Senior ingeniør Bjarne Roland, Roland Consulting AS

15.30     Kaffepause

15.45     Fagleders ansvar kompetansevurdering av kontrollører / instruktører
– Tilstrekkelig opplæring av kontrollører
– Hvordan dokumentere kontrollørens kompetanse?
Senior ingeniør Bjarne Roland, Roland Consulting AS

16.30     Slutt for dagen

19.00     Kursmiddag

Dag 2

09.00     Endringer i regelverket
– Ny forordning for maskiner
– Vi ser nærmere på flere grenseoppganger i regelverket
– Tilleggskriterier for sakkyndig virksomhet
Faglig leder Hermod Pettersen, Maskin-konsult

10.00     Kaffepause

10.15     Gruppearbeid – dokumenter
– Vurdering av relevante dokumenter ved kontroll
– Samsvarserklæring
– Sammenstillingserklæring
– Andre lignende dokumenter

11.30     Hva er de ulike dokumentene?
– Bruksanvisning
– Produsent erklæring
– Samsvarserklæring
– Sammenstillingserklæring
– Andre lignende dokumenter
Senior ingeniør Bjarne Roland, Roland Consulting AS

12.15     Lunsj

13.15     Nye og oppdaterte standarder
– NS-EN 13155
– NS-EN 13852-3
– Andre oppdateringer
Faglig leder Hermod Pettersen, Maskin-konsult

14.15    Oppsummering

14.30     Avslutning og avreise

 

«Bra kurs, meget gode forelesere som belyser relevante problemstillinger som dukker opp. Har tidligere deltatt på flere kurs og kommer til å fortsette med det»

«Vedrørende kurset så var det profesjonelt og godt gjennomført av radarparet!»

Kurs

Hotell 
Bestilles av den enkelte deltaker.
Vi har reservert noen rom på Quality Hotel Olavsgaard, enkeltrom m/frokost kr 1 133,-.
Telefon 63 84 77 00 og oppgi kode GR0080xx

Gjennomføring Fysisk kurs. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift deltar med 5 eller flere på samme arrangement, får bedriften en voucher for 1 person for fremtidig deltakelse. 1 voucher er gratis kursavgift på tilsvarende type kurs hos Quality Norway. Voucher må brukes innen 12 måneder. For 10 personer eller flere får bedriften 2 voucher. Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt frem til kursstart hvis ledige plasser. Hotell Bestilles og betales av den enkelte deltaker. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte.

 8850,- + mva
Pris for medlemmer av KranTeknisk Forening

9850,- + mva
Pris for ikke-medlemmer av KranTeknisk Forening

1180,- + mva
Pris for konferansepakke, lunsj/bevertning

650,- + mva
Pris for deltakelse på nettverksarrangement/konferansemiddag

 • Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift deltar med 5 eller flere på samme arrangement, får bedriften en voucher for 1 person. 1 voucher er gratis kursavgift på tilsvarende type kurs hos Quality Norway. Voucher må brukes innen 12 måneder.

Kanskje du også er interessert i disse kursene?

Conference

P&J Live, Aberdeen, Scotland

The 25th International Offshore Crane and Lifting Conference

Welcome to The 25th International Offshore Crane and Lifting Conference on April 26th – 28th 2022 The 25th International Offshore Crane and Lifting Conference in Aberdeen. In a global perspective the most important meeting place for the offshore lifting and material handling industry. This is an excellent opportunity to exhibit and promote your products, services and technology and important network building.