Konferanse - Bygg, anlegg og eiendom

 • 18.10.2022
 • 09.00 - 16.00
 • Ingeniørenes Hus, Oslo
 • Bygg, anlegg og eiendom

FM-konferansen 2022

Vi gjentar suksessen fra i fjor!
Norges bygg- og eiendomsforening har gleden av å inviterer til FM-konferansen 2022!

Sikre deg plass på årets konferanse! 

 • Samfunnstrender i et FM perspektiv
 • Hva betyr samfunnsutviklingen for drift og forvaltning av eiendom?
 • Gevinstrealisering – praktiske eksempler

 

 • 18.10.2022
 • 09.00 - 16.00
 • Ingeniørenes Hus, Oslo
 • Fra 3690,-
Meld deg på
eller

Målgruppe

 • Private og offentlige Eiere
 • Forvaltere og Driftere
 • Du som har ansvar for et velfungerende Virksomhetsmiljø i Kjernevirksomhetene
 • Du som tar mål av deg til å levere det som trengs av Arealer og tilhørende Støttetjenester

Informasjon

Få bedre pris som medlem

Alle kan delta, både ikke-medlemmer og medlemmer, men du og din bedrift får bedre pris som medlem av Norges- bygg og eiendomsforening.
Les mer om pris på medlemskap HER.
Les mer om medlemsfordeler og meld deg eller din bedrift inn HER.

Norges bygg- og eiendomsforening

Vi tilbyr kurs og konferanser innen bygg, anlegg og eiendom i samarbeid med Norges bygg- og eiendomsforening som skal bidra til kompetanse, gode prosesser og verdiskapning. I tillegg vil du få mulighet for å opprette og holde kontakt med likesinnede gjennom vårt store nettverk innen bygg, anlegg og eiendom. En av våre flaggskip er Koordinatorskolen som er Norges beste skole for koordinatorer innen bygge- og anleggsbransjen, og er en arena for kunnskapsutvikling og faglig oppdatering innen SHA.
Les mer om Norges bygg- og eiendomsforening her.

norgesbygg-eiendom

 

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Kari Due-Andersen

Sjeføkonom og analysesjef , Akershus Eiendom

Kari har tidligere vært sjeføkonom i Handelsbanken. Før det var hun seniorrådgiver i Norges Bank innen makroøkonomisk og pengepolitisk analyse. Hun har også erfaring som finansanalytiker i DNB Markets og forskningsassistent ved Økonomisk Institutt ved Universitet i Oslo (UiO). Hun har mastergrad i samfunnsøkonomi fra UiO, siviløkonomstudiet ved Norges Handelshøyskole (NHH), og har gått Sjefskurset ved Forsvarets høyskole (FHS).

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Ulf Andersen

Statistikksjef, NAV

Ulf har vært statistikksjef i NAV de siste 8 årene, og før det Adm. dir. i MMI (Markeds- og meningsmålingsinstituttet). Han er talsperson for NAV i media, og en mye brukt foredragsholder med en evne til å levendegjøre tall og statistikk, slik at man forstår hva tallene egentlig forteller oss.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Andreas Myhre

Direktør trading, Entelios Nordic

Andreas har 25 års erfaring fra strømmarkedet etter siviløkonom utdannelsen. Han er rådgiver for mange større strømforbrukere i Norden.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Margrethe Foss

Utviklingsleder, Ahus DFM og faglærer, NTNU

Margrethe er siv.ing, økonom og endringsleder. Margrethe har allsidig kompetanse innen FM etter mer enn 30 års erfaring i næringen, både som bestiller og leverandør, i Norge og internasjonalt. På Ahus er oppdraget å være en aktiv pådriver, så at FM bidrar til effektiv og god pasientbehandling. Oppgavene er alt fra mottaksprosjekter, benchmarkingsprosesser til utvikling av interne og eksterne leveransemodeller.  Som faglærer på NTNU er Margrethe opptatt av å forene teori og forskning, med god praksis fra næringen. I 2020 var Margrethe en av medforfatterne til den nye læreboken innen FM i Norge.

 

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Gunda Djupvik

Seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsetaten

Gunda Djupvik jobber som kontraktsforvalter og travel manager i Arbeids- og velferdsdirektoratet, og er styremedlem i NBEF. Hun har deltatt i flere standardiseringsprosjekter hos Norsk Standard, har jobbet som juridisk rådgiver i Nasjonalbiblioteket, og har mange år bak seg i musikkbransjen

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Bjørn Kvam

Leder av Kontor for etatseiendom i Eiendomsseksjonen, Arbeids- og velferdsdirektoratet

Kontoret støtter eiendomsforvaltningen i NAV, herunder ved prosessansvar for all innleie og reforhandling av leieavtaler samt ved forvaltningsansvar for etatsdekkende rammeavtaler for fasilitetstjenester, inventar, mv. Det har i de senere årene vært satset mye på utvikling av arealløsninger og forbedring av forvaltningen av leieforholdene.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Terje Haanes

Task Manager/Leading Engineer Facility Management Space & Infrastructure, Equinor

Terje jobber med hard FM, drift og vedlikehold for alle Equinor sine bygg i Norge. Han er utdannet ingeniør, og har mastergrad i Eiendomsutvikling og forvaltning samt økonom. Han har også tatt kurs innen sirkulærøkonomi og bærekraft ved Cambridge i 2021 og 2022. Terje har også holdt foredrag de tre siste årene på NTNU ved masterstudiet i eiendomsutvikling og forvaltning.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Bjarte Nygård

Seksjonssjef, Avdeling for Facility Management, Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Paulo Ruvina

Seksjonsleder, Avdeling fo Facility Mangement, Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Dato og tid

 • Dag 1: 18.10.2022 09:0016:00

Program

08.30 Registering og nettverksbygging

09.00 Åpning v/møteleder Gunda Djupvik

09.10 Roller og trender i FM næringen i Norge
Margrethe Foss, Utviklingsleder, Akershus Universitetssykehus HF

Samfunnstrender i et FM-perspektiv

09.30 Drivere og trender i arbeidsmarkedet som påvirker eiendomsbransjen
Det norske arbeidsmarkedet har på to år gått fra tidenes høyeste arbeidsledighet til et svært stramt marked hvor ledigheten er lav og etterspørselen etter arbeidskraft stor. Samtidig står Norge foran store demografiske utfordringer i årene fremover som hvis vi ønsker å opprettholde velferdsstaten vår. Hvordan skal dette gå? Og hvilke konsekvenser får det?
Ulf Andersen, Statistikksjef, NAV      

10.00 Utsiktene for norsk økonomi og eiendomsmarkedet
Kari Due-Andersen, sjeføkonom og analysesjef, Akershus Eiendom

10.25 Hvordan påvirker GDPR og personvernreglene valg og løsninger i eiendomsbransjen?
Representanter fra Deloitte Advokatfirma AS

10.55 Kaffepause, nettverksbygging

Hva betyr samfunnsutviklingen for drift og forvaltning av eiendom?  

11.10 Standardkontrakter løst ved multileveranser. Hvorfor har vi inngått denne?

11.35 Drivere og trender i energimarkedet som påvirker eiendomsbransjen fremover
NN

12.00 Arealbruk – Hvordan har NAV utviklet og implementert et arealkonsept som  brukerne tar eierskap til?
Bjørn Kvam, Seksjonssjef, Arbeids- og velferdsetaten

12.30   Lunsj

Gevinstrealisering – praktiske eksempler

13.30 Aktiv bruk av KPI i gevinstrealisering – målstyring

14.00 Behovsstyrte tjenester i praksis. Eksempler fra regjeringskvartalet
Bjarte Nygård, Seksjonssjef og Paulo Ruvina, Seksjonsleder, Avdeling for Facility Management, Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

14.30 Kaffepause

14.45 Metoder for effektiv porteføljestyring av drift og vedlikehold på bygg
– Avtaleverk
– Styringsmodeller, rapporter og KPI
– Strategier
– Planstyring
Terje Haanes, Task manager/ Leading Engineer Facility Management Space & Infrastructure, Equinor

15.15 Utfordring til «de voksne» – hva må til for å modernisere driften og imøtekomme de unge arbeidstakerne?
Johanna Åhrberg, konsulent, Akershus Universitetssykehus HF

15.45   Oppsummering og avslutning

 

 

«Jeg liker vinklingen mot moderne teknologi i FM. Det skjer mye spennende både innen renhold, og vedlikehold av bygg »

«Tusen takk for en flott dag! »

» Det var bra blanding av teori og formidling av eksempler»

Konferanse

Gjennomføring Fysisk. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder samtidig på 5 eller flere personer på ett arrangement, får dere 20 % rabatt (gjelder ikke World Class Maintenance kursene). Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt frem til konferansestart hvis ledige plasser. Hotell 
Bestilles og betales av den enkelte deltaker. Avbestillingsregler 
Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no 
Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris.  Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon. 
 
Rettigheter 
Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte.  

Deltakerpris
3690,- + mva for medlemmer av Norges bygg-og eiendomsforening
4100,- + mva for ikke-medlemmer

Få bedre pris som medlem
Alle kan delta, både ikke-medlemmer og medlemmer, men du og din bedrift får bedre pris som medlem av Norges- bygg og eiendomsforening.
Les mer om pris på medlemskap HER.
Les mer om medlemsfordeler og meld deg eller din bedrift inn HER.

Konferansepakke/lunsj
700,- + mva

 

Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder samtidig på 5 eller flere personer på ett arrangement, får dere 20 % rabatt (gjelder ikke World Class Maintenance kursene).