sentralen

Kurs -

 • 01.12.2022
 • 09.00-16.00
 • Interaktivt nettkurs

Forvaltning, Drift og Vedlikehold (FDV) av kulturhistoriske bygg

Kulturminner er verdier for både publikum og eiere, men de kan også være utfordrende å istandsette og vedlikeholde på en god måte. Både brukerønsker, myndighetskrav og vernebestemmelser må tilfredsstilles. Vi vil gi en innføring i begreper, lover og regler, og hvordan man sikrer en forvaltning som ivaretar de kulturhistoriske verdiene. Som praktisk eksempel gjør vi en befaring i Sentralen – Sparebankstiftelsens flotte ombygging av gamle banklokaler og nyter lunsj på legendarisk Cafe Engebret.

 

Illustrasjonsfoto
Til venstre: Fotograf Lars Petter Pettersen. I midten: Atelier Oslo. Til høyre: Oslobilder.no, eid av Oslo Museum, fotograf er Olaf Martin Peder Væring.

 • 01.12.2022
 • 09.00-16.00
 • Interaktivt nettkurs
 • Fra 4400,-

Målgruppe

 • Bygningsforvaltere
 • Huseiere
 • Styremedlemmer i borettslag og sameier
 • Arkitekter
 • Ingeniører
 • Rådgivere
 • Kommuner
 • Universiteter
 • Prosjektledere
 • Kirkelig Fellesråd

Informasjon

Dette lærer du på kurset

 • Innføring i begreper, regler og verdier
 • Sikre istandsetting og vedlikehold som ivaretar de kulturhistoriske verdiene
 • Vi går gjennom kritiske fagområder som klimaskall, brannsikring, ventilasjon, universell utforming, ENØK, m.fl.Digital befaring av utviklings- og rehabiliteringsprosjekt i Kvadraturen
 • Introduksjon til kulturminnevernets arbeidsmåte og tolkingen av vedtatte vernebestemmelser.
 • Praktiske eksempler som viser muligheter og fallgruver
 • Innføring i konsekvenser av fredning og annet formelt vern

Beskrivelse

Målet med kurset er å gi bygningsforvaltere et godt grunnlag for å istandsette og vedlikeholde historisk eiendom på en måte som kombinerer videre bruk med ivaretakelse av kulturminneverdiene og godt samarbeid med antikvariske myndigheter.

Kurset gjennomføres i samarbeid med FABRICA kulturminnetjenester AS

Passer ikke datoene for din bedrift?

Vi gjennomfører gjerne kursene tilpasset for din bedrift for grupper over 10 personer.
Vi avtaler ny dato og en god pris, kontakt oss nærmere på kundeservice@qualitynorway.no eller på telefon 67 52 60 10.

Bedre pris som medlem

Få bedre pris som medlem av Norges bygg- og eiendomsforening.
Les mer om medlemsfordelene og meld deg inn her.

Norges bygg- og eiendomsforening

Vi tilbyr kurs og konferanser innen bygg, anlegg og eiendom i samarbeid med Norges bygg- og eiendomsforening som skal bidra til kompetanse, gode prosesser og verdiskapning. I tillegg vil du få mulighet for å opprettet og holde kontakt med likesinnede gjennom vårt store nettverk innen bygg, anlegg og eiendom. En av våre flaggskip er Koordinatorskolen som er Norges beste skole for koordinatorer innen bygge- og anleggsbransjen, og er en arena or kunnskapsutvikling og faglig oppdatering innen SHA.
Les mer om Norges bygg- og eiendomsforening her.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Morten Stige

Kunsthistoriker/siviløkonom, Fabrica Kulturminnetjeneste AS

Morten Stige er kunsthistoriker og siviløkonom og har lang erfaring fra kulturminneforvaltningen både hos Riksantikvaren og Byantikvaren i Oslo. Han har arbeidet med utvikling og bevaring av kulturminner og kulturmiljøer, og kjenner lovverk, prosesser og praksis.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Marte M. Sæthre

Antikvar, Byantikvaren i Oslo

Marte M. Sæther er utdannet arkitekt, og har jobbet både i det private og i det offentlige med bevaring og utvikling av eldre bygg og anlegg.

Dato og tid

 • 01.12.2022 09:0016:00

Program

PROGRAM FOR DAGEN: 

08.45   Registering

09.00   Innføring i begreper, regler og verdier

 • Verneverdiene: kulturminnevernets språk
 • Tålegrenser og vernestrategier
 • Fredning, regulering, Gul liste, SEFRAK registrering: hva betyr det?
 • TEK 17 og andre forskriftskrav
 • Søknadsplikt og prosess

11.30    Lunsj

12.30    Befaring til Sentralen med Jonas Norsted

13.30    Hvordan sikre forvaltning som ivaretar de kulturhistoriske verdiene?

 • En kort innføring med eksempler, i problemstillinger og løsningsprinsipper for de ulike fagfelt som er særlig utfordrende i gamle hus.
 • Energisparing/miljø
 • Brannsikring
 • Universell utforming
 • Ventilasjon
 • Støy
 • Sopp og råte
 • Strukturelle problemer
 • Refundamentering
 • Vindusrestaurering
 • Mur og kalk
 • Maling

16.00    Slutt

«Kurset var veldig interessant og dekket mange fagområder»

«veldig fornøyd med innhold og presentasjon»

Kurs

Gjennomføring Fysisk kurs. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift deltar med 5 eller flere på samme arrangement, får bedriften en voucher for 1 person for fremtidig deltakelse. 1 voucher er gratis kursavgift på tilsvarende type kurs hos Quality Norway. Voucher må brukes innen 12 måneder. For 10 personer eller flere får bedriften 2 voucher. Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt frem til kursstart hvis ledige plasser. Hotell Bestilles og betales av den enkelte deltaker. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte.

4400,-
Pris for medlemmer av Norges bygg- og eiendomsforening

4900,-
Pris for ikke-medlemmer av Norges bygg- og eiendomsforening

Tilleggspris på 570,- pluss mva
Lunsj/bevertning Cafe Engebret

 

 

 • Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift deltar med 5 eller flere på samme arrangement, får bedriften en voucher for 1 person. 1 voucher er gratis kursavgift på tilsvarende type kurs hos Quality Norway. Voucher må brukes innen 12 måneder.

Kanskje du også er interessert i disse kursene?

Nettkurs

Interaktivt nettkurs

Utvikling av bevaringsverdige bygg

Kulturminner er verdier for både publikum og eiere, men de kan også være utfordrende å utvikle på en god måte. I dette kurset vil vi formidle hva som skal til for å sikre prosesser som utløser merverdiene. Vi skal gi en innføring i begreper, regler og verdier, samt konsekvenser av fredning og annet formelt vern. Det blir en filmbefaring til Tollbodene, Tolldirektoratets hovedkontor i Kvadraturen i Oslo. De har fungert som Tollsted siden 1800-tallet og har vært i bruk helt frem til 2016. Steinpakkhuset er fra 1850, mens Administrasjonsbygningen sto ferdig i 1896.   Illustrasjonsfoto Til venstre: Riksantikvarens arkiv. Midten: Fotograf Nils Petter Dale. Høyre: KIMA arkitektur.