sentralen

Nettkurs -

 • 17.02.2022
 • 09.00-16.00
 • Interaktivt nettkurs

Forvaltning, Drift og Vedlikehold (FDV) av kulturhistoriske bygg

Kulturminner er verdier for både publikum og eiere, men de kan også være utfordrende å istandsette og vedlikeholde på en god måte. Både brukerønsker, myndighetskrav og vernebestemmelser må tilfredsstilles. Vi vil gi en innføring i begreper, lover og regler, og hvordan man sikrer en forvaltning som ivaretar de kulturhistoriske verdiene. Som praktisk eksempel gjør vi en digital befaring i Sentralen – Sparebankstiftelsens flotte ombygging av gamle banklokaler.

 

Illustrasjonsfoto
Til venstre: Fotograf Lars Petter Pettersen. I midten: Atelier Oslo. Til høyre: Oslobilder.no, eid av Oslo Museum, fotograf er Olaf Martin Peder Væring.

 • 17.02.2022
 • 09.00-16.00
 • Interaktivt nettkurs
 • Fra 4400,-

Målgruppe

 • Bygningsforvaltere
 • Huseiere
 • Styremedlemmer i borettslag og sameier
 • Arkitekter
 • Ingeniører
 • Rådgivere
 • Kommuner
 • Universiteter
 • Prosjektledere
 • Kirkelig Fellesråd

Informasjon

Dette lærer du på kurset

 • Sikre istandsetting og vedlikehold som ivaretar de kulturhistoriske verdiene
 • Vi går gjennom kritiske fagområder som klimaskall, brannsikring, ventilasjon, universell utforming, ENØK, m.fl.Digital befaring av utviklings- og rehabiliteringsprosjekt i Kvadraturen
 • Praktiske eksempler som viser muligheter og fallgruver
 • Innføring i begreper, regler og verdier
 • Introduksjon til kulturminnevernets arbeidsmåte og tolkingen av vedtatte vernebestemmelser.
 • Innføring i konsekvenser av fredning og annet formelt vern

Beskrivelse

Målet med kurset er å gi bygningsforvaltere et godt grunnlag for å istandsette og vedlikeholde historisk eiendom på en måte som kombinerer videre bruk med ivaretakelse av kulturminneverdiene og godt samarbeid med antikvariske myndigheter.

Kurset gjennomføres i samarbeid med FABRICA kulturminnetjenester AS

Passer ikke datoene for din bedrift?

Vi gjennomfører gjerne kursene tilpasset for din bedrift for grupper over 10 personer.
Vi avtaler ny dato og en god pris, kontakt oss nærmere på kundeservice@qualitynorway.no eller på telefon 67 52 60 10.

Bedre pris som medlem

Få bedre pris som medlem av Norges bygg- og eiendomsforening.
Les mer om medlemsfordelene og meld deg inn her.

Norges bygg- og eiendomsforening

Vi tilbyr kurs og konferanser innen bygg, anlegg og eiendom i samarbeid med Norges bygg- og eiendomsforening som skal bidra til kompetanse, gode prosesser og verdiskapning. I tillegg vil du få mulighet for å opprettet og holde kontakt med likesinnede gjennom vårt store nettverk innen bygg, anlegg og eiendom. En av våre flaggskip er Koordinatorskolen som er Norges beste skole for koordinatorer innen bygge- og anleggsbransjen, og er en arena or kunnskapsutvikling og faglig oppdatering innen SHA.
Les mer om Norges bygg- og eiendomsforening her.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Morten Stige

Kunsthistoriker/siviløkonom, Fabrica Kulturminnetjeneste AS

Morten Stige er kunsthistoriker og siviløkonom og har lang erfaring fra kulturminneforvaltningen både hos Riksantikvaren og Byantikvaren i Oslo. Han har arbeidet med utvikling og bevaring av kulturminner og kulturmiljøer, og kjenner lovverk, prosesser og praksis.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Marte M. Sæthre

Antikvar, Byantikvaren i Oslo

Marte M. Sæther er utdannet arkitekt, og har jobbet både i det private og i det offentlige med bevaring og utvikling av eldre bygg og anlegg.

Dato og tid

 • 17.02.2022 09:0016:00

Program

PROGRAM FOR DAGEN: 

08.45   Vi kommer oss på nett

09.00   Innføring i begreper, regler og verdier

 • Verneverdiene: kulturminnevernets språk
 • Tålegrenser og vernestrategier
 • Fredning, regulering, Gul liste, SEFRAK registrering: hva betyr det?
 • TEK 17 og andre forskriftskrav
 • Søknadsplikt og prosess

11.30    Lunsj

12.00  Filmbefaring til Sentralen med arkitekt Jonas Norsted, Atelier Oslo

12.45    Hvordan sikre forvaltning som ivaretar de kulturhistoriske verdiene?

 • En kort innføring med eksempler, i problemstillinger og løsningsprinsipper for de ulike fagfelt som er særlig utfordrende i gamle hus.
 • Energisparing/miljø
 • Brannsikring
 • Universell utforming
 • Ventilasjon
 • Støy
 • Sopp og råte
 • Strukturelle problemer
 • Refundamentering
 • Vindusrestaurering
 • Mur og kalk
 • Maling

16.00    Slutt

«Kurset var veldig interessant og dekket mange fagområder»

«veldig fornøyd med innhold og presentasjon»

Nettkurs

Digital plattform Kurset gjennomføres via nett i videoløsningen Zoom. Ingen nedlastning av programvare. Ingen overnatting og reisekostnader. Det eneste som trengs er tilgang til internett. Det blir diskusjoner og mulighet til fortløpende å stille spørsmål og få svar fra kursholder. Deltakerne får tilsendt innkallelse senest dagen før kursstart, og påmeldingslenke til Zoom står i invitasjonen. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift deltar med 5 eller flere på samme arrangement, får bedriften en voucher for 1 person for fremtidig deltakelse. 1 voucher er gratis kursavgift på tilsvarende type kurs hos Quality Norway. Voucher må brukes innen 12 måneder. Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt fram til kursstart hvis ledige plasser. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 48 timer før kursstart gir ingen refusjon. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med Quality Norway.

4400,-
Pris for medlemmer av Norges bygg- og eiendomsforening

4900,-
Pris for ikke-medlemmer av Norges bygg- og eiendomsforening

 

 • Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift deltar med 5 eller flere på samme arrangement, får bedriften en voucher for 1 person. 1 voucher er gratis kursavgift på tilsvarende type kurs hos Quality Norway. Voucher må brukes innen 12 måneder.

Kanskje du også er interessert i disse kursene?

Kurs

Oslo Byes Vel

Utvikling av bevaringsverdige bygg

Kulturminner er verdier for både publikum og eiere, men de kan også være utfordrende å utvikle på en god måte. I dette kurset vil vi formidle hva som skal til for å sikre prosesser som utløser merverdiene. Vi skal gi en innføring i begreper, regler og verdier, samt konsekvenser av fredning og annet formelt vern. Det blir en befaring til Tollbodene, Tolldirektoratets hovedkontor i Kvadraturen i Oslo. De har fungert som Tollsted siden 1800-tallet og har vært i bruk helt frem til 2016. Steinpakkhuset er fra 1850, mens Administrasjonsbygningen sto ferdig i 1896. Bygningene har en viktig historisk forankring i byen og ble fredet av Riksantikvaren i 2013.  Lunsjen blir på legendariske Cafe Engebret.   Illustrasjonsfoto Til venstre: Riksantikvarens arkiv. Midten: Fotograf Nils Petter Dale. Høyre: KIMA arkitektur.

Konferanse

Oslo Kongressenter

Bærekraftig Strategisk Eiendomsledelse – en del av Quality Norway dagene 2022

Som en av næringene med størst potensiale til å kutte klimagassutslipp vil konferansen ta for seg strategi og status på dette og hvor bransjen står i forhold til Klimaavtalen. Temaer som vil bli belyst på konferansen vil blant annet være: BÆREKRAFTIGE TRENDER  EU-TAKSONOMIEN BÆREKRAFTPERSPEKTIV I NYE OG EKSISTERENDE BYGG Det vil bli lagt opp til et bredt spekter av foredragsholdere for å belyse ovennevnte tema, deriblant representanter fra sentrale aktører innen finans- og BAE-næringen.  Det legges opp til å gi deltakerne teoretisk bakgrunn, oppdatert kompetanse og innsikt i praktiske erfaringer fra aktører i bransjen. I tillegg vil det bli anledning til å utveksle erfaringer med kolleger gjennom diskusjoner i uformelle møteplasser. Du møter en bredde av fagfolk i byggenæringen, og vårt mål er å gi deg «det lille ekstra» i form av utvidet nettverk og inspirasjon fra deler av næringen du kanskje til daglig ikke har så mye med å gjøre. Du kan høre og la deg inspirere av blant andre Trine Dyrstad Pettersen, teknisk sjef i Byggevareindustriens Forening, Liv Zimmermann, advokat og partner i Advokatfirmaet Hjort DA og direktør prosjektutvikling i Mustad Eiendom, Øyvind Arntsen, som skal snakke om «Bærekraftig byutvikling ved Norges tredje største kollektivknutepunkt». Konferansen arrangeres på Oslo Kongressenter. Quality Norway (arrangør) ivaretar til enhver tid gjeldene smittevernregler. Skulle det vise seg at det er umulig å gjennomføre konferansen fysisk, så blir den gjennomført digitalt.