Bygg-muggsopp-vannskade

Nettkurs - Bygg, anlegg og eiendom

 • 25.08.2022
 • 12.00 - 15.00
 • Interaktivt nettkurs
 • Bygg, anlegg og eiendom

Håndtering av fukt- og vannskader- grunnkurs

Hvordan begrense følgeskader av en vann- eller fuktskade? Hvordan unngå at fuktige eller forurensede materialer bygges inn og gir risiko for helseplager?

Skader som er forårsaket av fukt er varierte og omfatter byggfukt, byggfeil, bruksfeil eller vannskader. Fuktrelaterte skader kan føre til et dårlig inneklima, økt energibruk og/eller en svekkelse av bygningens bærende konstruksjoner. Om vannskader blir stående over tid uten at de utbedres vil omfanget av skadene bare øke. Det er derfor lurt å ta grep om problemet, så slipper man store inngrep senere.

I dette fukt- og vannskade kurset får du en god innføring i de grunnleggende bygningsfysiske og praktiske forutsetninger og konsekvenser av både fukt- og vannskader.

I tillegg til nødvendig teori, har kurset en praktisk tilnærming med fokus på hvordan man undersøker og håndterer slike skader. Fukt- og vannskader er meget vanlig å finne i de fleste bygninger. Selv om de fleste skadene er avgrensede og enkle å håndtere er det ofte usikkerhet og misforståelser om hvorfor de oppstår og hvilken konsekvens de har.

 • 25.08.2022
 • 12.00 - 15.00
 • Interaktivt nettkurs
 • Fra 2250,-

Målgruppe

 • Avdelingsledere
 • Teamledere
 • Teknisk Controllere
 • Prosjektledere
 • Rådgivende ingeniører
 • Saksbehandlere
 • Forvaltere
 • Driftspersonale
 • Personer som jobber med skadeundersøkelser
 • Alle som er interessert i temaet fukt- og vannskader

Informasjon

Dette lærer du på fukt- og vannskadekurset

Grunnleggende bygningsfysiske og praktiske forutsetninger og konsekvenser av fukt- og vannskader.
Kurset har stor nytteverdi for alle som forvalter bygninger, behandler skadesaker eller utfører utbedring og sanering av vann- og fuktskader.

Bakgrunn

I 2020 ble det meldt inn vannskader for bortimot fem milliarder kroner til norske forsikringsselskaper, viser tall fra Finans Norge. Selv om hovedårsaken til vannskader fortsatt er lekkasjer på vannrør forventes skadeomfanget å øke etter hvert som klimaet blir villere og våtere og episodene med vanninntrengning i bygninger hyppigere.

Forhåndskunnskaper

Ingen forhåndskunnskaper er nødvendig.

Mycoteam

Foreleser er dyktige Johan Mattsson fra Mycoteam.
Mycoteam ble etablert i 1986 og har siden den gang vokst til å bli en av Europas ledende institusjoner innen bygningsbiologiske skader og inneklimarelaterte problemstillinger. Vi er nå ca 40 ansatte, hvor flesteparten har biologisk universitetsutdannelse, og hvorav fem har doktorgrad. Mycoteam har opparbeidet omfattende kunnskap om undersøkelse og vurdering av fukt- og biologiske bygningsskader. Dette gjennom egen erfaring og forskning, og samarbeid med andre anerkjente fag- og forskningsmiljøer. Vårt laboratorium har en spesialkompetanse på analyse av både biologiske skadegjørere som muggsopp, råtesopp, skadedyr, og på uorganiske partikler inklusive asbest. I tillegg arbeider vi med radonundersøkelser. Les mer om Mycoteam her. 

 

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Johan Mattsson

Fagsjef, Mycoteam AS

Utdannet biolog (mykologi) fra Universitetet i Oslo, 1985. Han tok også doktorgrad (Dr.Philos.) i 2017 på NTNU med en tverrvitenskapelig avhandling om bygningsbiologi, bygningsfysikk og bygningsvern. Var med å starte Mycoteam i 1986 og er med i firmaets ledergruppe. Johan er fagsjef i Mycoteam og fagansvarlig for FoU, skadedyr og antikvariske problemstillinger. Han er dessuten autorisert skadedyrbekjemper og godkjent for oppdrag offshore. Johan er også en ettertraktet foredragsholder.

Dato og tid

 • 25.08.2022 12:0015:00

Program

11.45 Vi kommer oss på nett

12.00 Kursstart

15.00  Kursslutt

 

«Godt faglig innhold! Veldig fint at dere fikk oss til å svare på spørsmål underveis ved bruk av en «poll», er enklere å huske etterpå»

 

Nettkurs

Digital plattform Kurset gjennomføres via nett i videoløsningen Zoom. Ingen nedlastning av programvare. Ingen overnatting og reisekostnader. Det eneste som trengs er tilgang til internett. Det blir diskusjoner og mulighet til fortløpende å stille spørsmål og få svar fra kursholder. Deltakerne får tilsendt innkallelse senest dagen før kursstart, og påmeldingslenke til Zoom står i invitasjonen. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift deltar med 5 eller flere på samme arrangement, får bedriften en voucher for 1 person for fremtidig deltakelse. 1 voucher er gratis kursavgift på tilsvarende type kurs hos Quality Norway. Voucher må brukes innen 12 måneder. Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt fram til kursstart hvis ledige plasser. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 48 timer før kursstart gir ingen refusjon. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med Quality Norway.

2250,-
Pris for medlemmer av Norges bygg- og eiendomsforening

2500,-
Pris for ikke-medlemmer av Norges bygg- og eiendomsforening

 • Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift deltar med 5 eller flere på samme arrangement, får bedriften en voucher for 1 person. 1 voucher er gratis kursavgift på tilsvarende type kurs hos Quality Norway. Voucher må brukes innen 12 måneder.