Industri-Vedlikehold-skadeanalyse-web

Kurs - Vedlikehold industri

 • 21.09.2022–22.09.2022
 • DNV, Høvik
 • Vedlikehold industri

Hvordan gjennomføre en skadeanalyse?

Få verdifull kompetanse på hvordan gjennomføre en skadeundersøkelse på mest mulig effektiv måte!
Kurset er praktisk rettet og presenterer en systematikk som kan benyttes innenfor alle industrisegmenter og gjennomgår eksempler på hvordan skadeanalyser bør gjennomføres.

 • 21.09.2022–22.09.2022
 • DNV, Høvik
 • Fra 7550,-
Meld deg på
eller

Målgruppe

Det er fordel med noe grunnleggende kunnskaper om materialer, men er ingen forutsetning for deltakelse på kurset.

 • Alle som arbeider med materialrelaterte problemstillinger i alle typer industri både til lands og til vanns
 • Byggprodusenter
 • Anleggprodusenter
 • Energiprodusenter
 • Design av anlegg
 • Claims/erstatningskrav (f.eks. innkjøpere)
 • Produktutviklere

Informasjon

Materialrelaterte skader påvirker sikkerhet, miljø og økonomi.
Det å gjennomføre en materialskadeundersøkelse er viktig av to hovedårsaker;
1) Læring
2) Hindre gjentakelse
Det er derfor viktig å vite hvordan man skal gjennomføre en skadeundersøkelse på mest mulig effektiv måte. Gjennom dette kurset ønsker vi å formidle ”beste praksis” innenfor området. Kurset er praktisk rettet, presenterer en systematikk som kan benyttes innenfor alle industrisegmenter og gjennomgår eksempler på hvordan skadeanalyser bør gjennomføres i praksis.

Funksjonaliteten til strukturer, utstyr og komponenter avhenger i stor grad av hvilke materialer som velges og miljøet og driftsbetingelsene som de er eksponert mot. Dessverre oppstår det av og til materialrelaterte skader under drift. Noen ganger er det enkelt å fastslå skadetype og forklare årsaken til skaden. Andre ganger er vanskeligere og mer omfattende undersøkelser nødvendig for å finne rotårsaken til at skaden oppstod. I slike tilfeller er det viktig å ha etablert en systematikk for å sikre at alle muligheter gjennomgås og at alle viktige informasjonskilder (som prosess-/operasjonsbetingelser, driftshistorikk, vedlikehold, inspeksjon) blir systematisert og analysert.

Materialskader skjer i de fleste bransjer som bygg og anlegg, transportsektoren, landbasert industri, havbruksnæringen og energi-produksjon. Selv om det ofte er det økonomiske aspektet som trekkes frem ved skader, har vi flere eksempler gjennom de siste årene hvor material relaterte skader også har ført til alvorlige personskader og dødsfall.

Forhåndskunnskaper

Det er en fordel med noe grunnleggende kunnskaper om materialer, men er ingen forutsetning for deltakelse på kurset.

Bedriftsinterne kurs

Vi gjennomfører gjerne kursene tilpasset for din bedrift for grupper over 10 personer.
Vi avtaler ny dato og en god pris, kontakt oss nærmere på kundeservice@qualitynorway.no eller på telefon 67 52 60 10.

Få bedre pris som medlem

Alle kan delta, både ikke-medlemmer og medlemmer, men du og din bedrift får bedre pris som medlem av Norsk Forening for Vedlikehold.
Les mer om medlemsfordelene, og meld deg eller din bedrift inn HER.

Norsk Forening for Vedlikehold

Vi tilbyr kurs og konferanser som gir deg faglig kompetanse på flere nivåer, både rettet mot strategisk, taktisk og operativt nivå. World Class Maintenance – Vedlikeholdsledelse og World Class Maintenance – Vedlikeholdstekniker er våre flaggskip innen vedlikehold og gir en anerkjent sertifisering. Kursene er basert på europeisk norm NS-EN 15628 Vedlikehold – Kvalifikasjonskrav for vedlikeholdspersonell.
Les mer om Norsk Forening for Vedlikehold her.

 

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Roy Johnsen

Professor, Institutt for maskinteknikk og produksjon, NTNU

Roy Johnsen har nærmere 40 års erfaring fra korrosjon og korrosjonsbeskyttelse i landbasert, marin og olje & gass industri. Etter 25 år i industrien ble han ansatt som professor ved NTNU i 2004.
Han jobber aktivt som rådgiver for industrien i tillegg til at han benyttes flittig som foredragsholder på kurs og konferanser.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Mario Søfferud

Senior Engineer, DNV AS

Mario Søfferud ble utdannet ved NTNU, Materialteknologi i 2008 og har siden da jobbet hos DNV GL på Høvik. I DNV GL har han jobbet med skadeundersøkelser, feltundersøkelser, metallurgi samt rådgivning innenfor materialteknologi. Han har gjennomført skadeundersøkelser på forskjellige systemer og komponenter for kunder i olje & gass, maritim og annen industri. Mario er også ansvarlig for metallurgisk laboratorium på Høvik.

Dato og tid

 • Dag 1 : 21.09.2022 09:0017:30
 • Dag 2: 22.09.2022 08:3016:00

Program

Dag 1 – 21. september

08.30 Registrering

09.00 Velkommen og innledning

09.15 Gjennomgang av ulike materialgrupper

 • Sammensetning
 • Mekaniske egenskaper
 • Typiske bruksområder
 • Materialsertifikat

10.15 Kaffe

10.30 Gjennomgang av ulike skademekanismer

 • Korrosjon og slitasje
 • Mekaniske skader
 • Utmatting

12.30 Lunsj og besøk i testlab for materialer og korrosjon

 • Presentasjon av praktiske skadeeksempler

14.30 Gjennomgang av ulike skademekanismer fortsetter

 • Hva kan vi lære av historien?
 • Hvilke skademekanismer er typiske for hvilke komponenter?

15.30 Kaffe

15.45 Destruktive metoder for materialtesting

 • Mekaniske/destruktive tester
 • Bruddmekaniske tester
 • Korrosjon og slitasje

15.00 Kaffe

17.30 Avslutning Dag 1

Dag 2 – 22. september

08.30 Ikke destruktive metoder for materialtesting (NDT)

 • Gjennomgang av ulike metoder med begrensninger og muligheter

09.30 Hvordan og hvorfor gjennomføre skadeanalyser?

 • Dokumentasjon og innhenting av bakgrunnsinformasjon
 • Metodikk
 • Eksempler
 • Rapportering

10.30 Kaffe

09.30 Hvordan og hvorfor gjennomføre skadeanalyser? – fortsetter

11.45 CASE

 • Presentasjon av 2-3 skadetilfeller for analyse
 • Inndeling i grupper

12.15 Lunsj

13.00 CASE – Gjennomføring av skadeanalyser i grupper

14.45 Kaffe

15.00 Gjennomgang av CASE i felleskap

15.45 Oppsummering

16.00 Kursslutt

Svært nyttig kurs for meg

Et meget nyttig og interessant kurs med dyktige forelesere

Kurset gav god innsikt i de fleste relevante fagdisipliner for skadeundersøkelser

Faglig innhold, diskusjoner, eksempler

Kurs

Gjennomføring Fysisk kurs. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder samtidig på 5 eller flere på ett arrangement, får dere 20% rabatt (gjelder ikke World Class Maintenance kursene). Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt frem til kursstart hvis ledige plasser. Hotell Bestilles og betales av den enkelte deltaker. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte.

7550,-
Pris for medlemmer av Norsk Forening for Vedlikehold

8400,-
Pris for ikke- medlemmer av Norsk Forening for Vedlikehold

1100,- 
Pris lunsj og bevertning for 2 dager (obligatorisk)

Hotell bestilles av den enkelte deltaker

Kanskje du også er interessert i disse arrangementene?

Conference

Quality Airport Hotel Stavanger

Strategic Inspection Management 2022

Inspection and inspection management has been a focus area in the oil & gas industry for decades. In the future sustainability will be a main target and the industry will move into new technology areas focusing on “green technology”.  In this respect, learning from the past and adapt or develop new technologies are important.  This conference is focusing on inspection and inspection management as an important and strategic element in maintaining an acceptable safety level and to secure reliable and economical production. Inspeksjon og inspeksjonsledelse har vært et fokusområde i olje- og gassindustrien i flere tiår. I fremtiden vil bærekraft være et hovedmål og industrien vil bevege seg inn i nye teknologiområder med fokus på «grønn teknologi». I denne forbindelse er det viktig å lære av fortiden å tilpasse og utvikle ny teknologi. Denne konferansen fokuserer på inspeksjon og inspeksjonsledelse som et viktig og strategisk element for å opprettholde et akseptabelt sikkerhetsnivå og sikre pålitelig og økonomisk produksjon.

Arrangør

association

Kurs

Storefjell Resort Hotel, Gol

Drift og vedlikehold av pumper og mekaniske tetninger

Få verdifull kompetanse i dag! Kurset vil gi deg mange fordeler Kompetanseheving skaper resultater Styrke ditt selskaps konkuranseevne med forbedret pumpevedlikehold Skaffe seg forståelse av pumpenes gode og dårlige sider Redusere utslipp gjennom forståelsen av tetningsteknikk Misforståelser om hvordan pumper fungerer

Arrangør

association

Kurs

Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Vedlikeholdsplanlegging

Jobb smartere med vedlikeholdsplanlegging! I dette 2-dagers kurset vil du lære å jobbe smartere og få full kontroll på planlagt vedlikehold, oppnå besparing og økt effektivitet. Introduksjon Vedlikeholdsplanlegging Planleggingsprossesser Planleggingsverktøy med eksempler fra CMMS systemer Innflytelse vedlikeholdsplanlegging Jobbpakking Forbedringsteknikker Organisering, møtestruktur, kommunikasjon

Arrangør

association