Kontrollørcamp-sakkyndig-virksomhet

Digital konferanse - Kran og løft

 • 10.05.2022
 • 08.30 -15.30
 • Digital konferanse
 • Kran og løft

Dette arrangementet er avsluttet.

KontrollørCamp 2022

Er du kontrollør, faglig leder eller involvert i sakkyndig virksomhet?  Da bør du få med deg KontrollørCamp 2022!  Her blir det faglig påfyll, oppdatering på regelverket og god mulighet til å bygge nettverk med andre kontrollører.

 • 10.05.2022
 • 08.30 -15.30
 • Digital konferanse

Målgruppe

 • Kontrollører
 • Faglige ledere
 • Andre som er involvert i sakkyndig virksomhet.

Informasjon

Som kjent er det krav til at sakkyndige virksomheter vedlikeholder sin kompetanse. Dette gjelder både kontrollører og faglig ledelse. Hvordan dette gjøres og hvor ofte er ikke bestemt av noe regelverk, men Samordningsrådets tilleggskriterier beskriver det slik:

Opplæring og oppdatering
Sakkyndig virksomhet har ansvar for at eget personell har gjennomgått nødvendig opplæring og oppdatering. Det gjelder både hva angår teknisk kompetanse og kjennskap til forskrifter og regelverk for angjeldende utstyr. Kompetanse og gjennomført opplæring skal dokumenteres.

Få bedre pris som medlem

Få bedre kurspris ved å melde deg inn i Kranteknisk forening!
Les mer om medlemsfordelene og meld deg inn her.

KranTeknisk Forening

Med et sterkt og profesjonelt fagmiljø i ryggen tilbyr vi til enhver tid en rekke kurs og konferanser innen kran og løft. I tillegg arrangerer vi bransjetreff for nettverksbygging og utveksling av erfaringer og sosialt samvær. Vårt etablerte fagmiljø, i samråd med aktuelle myndigheter, arbeider for å fremme en formålstjenlig og enhetlig tolkning og praktisering av det til enhver tid gjeldende regelverk for fremstilling, sertifisering og bruk av løfteinnretninger og løfteredskap. Vi imøtekommer en raskt økende teknologisk og kommersiell utvikling gjennom et nært samarbeid med bransjen og dens ledere og ansatte. Vårt flaggskip innen Kran og løft er The International Offshore Crane and Lifting Conference.
Les mer om KranTeknisk Forening her. 

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Hermod Pettersen

Daglig leder, Norsk Kransinspeksjon AS

Hermod Pettersen har drevet med opplæring på og kontroll av arbeidsutstyr i over 30 år. Han ble valgt inn som leder av KTF i 2011 og satt før det to år som styremedlem av foreningen. Hermod har drevet eget konsulentselskap siden 2014 og er fagleder for sakkyndig virksomhet i Norsk Kraninspeksjon AS. Han er leder av fagrådet i Norsk Sertifisering, samt fast representant i Arbeidstilsynets fagforum. Hermod er også godkjent som sakkyndig person iht. sjøfartsdirektoratets regelverk.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Bjarne Roland

Daglig leder/rådgiver, Roland Consulting AS

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Jan Thore Lygren

Teknisk sjef og fagleder, Vindertec AS

Jan Thore Lygren har jobbet innenfor kran og løft siden 1992, og har allsidig arbeidserfaring fra en rekke selskap:

 • Prosjektingeniør/konstruktør for hydrauliske dekkraner for skip og offshore ved McGregor Hägglunds
 • Prosjektingeniør/konstruktør for hydrauliske dekkraner for skip og offshore ved TTS-NORLIFT AS
 • En rekke stillinger innen kran og løft i Statoil ASA knyttet til prosjekter, sakkyndig virksomhet, opplæring, utvikling av ny teknologi og vedlikehold.
 • Business development manager cranes. Ansvarlig for forretningsutvikling og salg av Huisman Equipment produktportefølje innen kran segmentet -A1.
 • Sakyndig person Sjøfartsdirektoratet ved Huisman Norge AS.
/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Frode Ervik Pettersen

Daglig leder, Norsk Sertifisering AS

Frode har vært daglig leder i Norsk Sertifisering AS siden 2013. Norsk Sertifisering AS sertifiserer kontroll- og opplæringsvirksomheter etter forskrift under Arbeidsmiljøloven; ledelsessystemer for kvalitet, arbeidsmiljø og ytre miljø og personer innenfor ledelse, risikostyring og inspeksjoner. Frode har ellers lang og bred erfaring fra arbeid med systemer for kvalitet, informasjonssikkerhet, arbeidsmiljø og ytre miljø, både som leder og som rådgiver i privat og offentlig sektor og gjennom internasjonalt organisasjonsarbeid. Frode er forfatter av faglitteratur innenfor kvalitets- og informasjons- og sikkerhetsledelse.

Dato og tid

 • 10.05.2022 09:0015:30

Program

08.15 Vi kommer oss på nett 

08.30 Innledning 

08.45 Oppdatering på regelverket
Vi ser på aktuelle problemstillinger som rammer de fleste kontrollører:
– De viktigste endringene i regelverket
– Når finnes kravet i bruksanvisningen, i standarden eller i forskriften?
– Hvilket utstyr SKAL/MÅ ha sakkyndig kontroll. Periodisk – montasje – førstegangs og spesialkontroll
– Hvilken dokumentasjon skal vi kreve?
– Krav til tilleggsutstyr og «egenprodusert» løfteutstyr
Hermod Pettersen, Maskinkonsult AS

09.30 Pause

09.45 Gruppearbeid – bruk av akseptkriterier og vurderinger ved kontroll

10.15 Bruk av akseptkriterier og vurderinger ved kontroll
Hermod Pettersen, Maskinkonsult AS

11.00   Lunsj   

12.00   Sikkerhetssystemer ved G8/G20 kran produsert etter NS-EN 12999
– De grunnleggende sikkerhetskrav
– Hvordan løser de ulike leverandørene sikkerhetskravene?
Bjarne Roland, Roland Consulting AS

12.45 Pause

13.00 Utfordringer ved kontroll av Løfteredskap RX (G11)
– Hva er løfteredskap?
– Hva er minimumskrav til dokumentasjon?
– Generelle problemstillinger
– Hvordan skal løfteredskap merkes?
– Endringer i NS-EN 13155:2020
Jan Thore Lygren, Vindertec AS

13.45 Pause

14.00 G7 Taljer
 – Grunnleggende sikkerhetskrav
– Kontrollen i henhold til produsentens anvisning
Hermod Pettersen, Maskinkonsult  

14.45 Pause

15.00  Hva kreves for å være kontrollør i sakkyndig virksomhet?
– Tilstrekkelig kompetanse
Frode Ervik Pettersen, Norsk Sertifisering AS  

15.30   Oppsummering og avslutning

«Synet dette var et bra tiltak å gleder meg til neste Camp»

Digital konferanse

Digital plattform Konferansen gjennomføres via nett i videoløsningen Zoom. Ingen nedlastning av programvare. Ingen overnatting og reisekostnader. Det eneste som trengs er tilgang til internett. Det blir diskusjoner og mulighet til fortløpende å stille spørsmål og få svar fra foredragsholdere. Deltakerne får tilsendt innkallelse senest dagen før konferansestart, og påmeldingslenke til Zoom står i invitasjonen. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder samtidig på 5 eller flere personer på ett arrangement, får dere 20% rabatt (gjelder ikke World Class Maintenance kursene). Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt fram til kursstart hvis ledige plasser. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 48 timer før kursstart gir ingen refusjon. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med Quality Norway.

Kanskje du også er interessert i disse arrangementene?

Kurs

Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Faglig ledelse i sakkyndig virksomhet

KranTeknisk Forening har i over 10 år gjennomført oppdateringskurs for Faglig ledelse i sakkyndig virksomhet. Programmet endres fra år til år basert på endringer i regelverket og utviklingen i bransjen, Kursene har vært en viktig arena for relasjonsbygging og diskusjoner med andre dyktige faglige ledere.

Arrangør

association