Kurs - Kran og løft

 • 14.03.2022–18.03.2022
 • Storefjell Resort Hotel, Gol
 • Kran og løft

Kontrollørkurs D7 Spesialkonstruert Løfteredskap i Brønn og Boring

KranTeknisk Forening har utarbeidet Opplæringsplan for kontroll av SDLA (spesialkonstruert løfteredskap i brønn og boring) D7.

Kurset er bygget opp for å tilfredsstille de roller som er involvert i det tekniske ved gjennomføring av løfteoperasjoner i brønn og boring i samsvar med R003.

 • 14.03.2022–18.03.2022
 • Storefjell Resort Hotel, Gol
 • Fra 11700,-

Målgruppe

 • Personell som ønsker å avlegge teoretisk og praktisk prøve for kontrollgruppe D7
 • Teoridelen av kurset er, i tillegg til kontrollører, rettet mot:
  • Teknisk ansvarlig i boring
  • Teknisk og Operasjonell driftsstøtte
  • Boreledere, Vedlikeholdsledere i boring
  • innkjøpere av SDLA
  • inspeksjonsansvarlige i boring og andre med ansvar for bruk
  • vedlikehold, inspeksjon og anskaffelse av SDLA

Disse personene vil ha stort utbytte av å delta enten på hele, eller på den teoretiske delen av kurset.

For å få utstedt kontrollørbevis innen krankontrollgruppe D7 må følgende prøver være bestått

 • Teori på krangruppe G00 Generell del
 • Teori på krangruppe D7
 • Praktisk kontroll på krangruppe D7

I tillegg må det kunne dokumenteres relevant praksis.

Informasjon

Hensikten med kurset

Hensikten med kurset er å gi en teoretisk og praktisk opplæring til personer som ønsker å avlegge teoretisk og praktisk prøve for kontrollgruppe D7 Spesialkonstruert Løfteredskap i Brønn og Boring.

Fra rapporten RISIKONIVÅ I NORSK PETROLEUMSVIRKSOMHET (RNNP) som Petroleumstilsynet gav ut våren 2017 har vi sakset følgende om noen av de funn som er registrert innenfor kran- og løfteoperasjoner samt fallende gjenstander:

For faste innretninger observeres en nedgang i antallet innrapporterte hendelser (både absolutt og normalisert) fra 2013 til 2014, men så en jevn økning  i perioden 2014-2016, og en stor økning i antallet innrapporterte hendelser for året 2017.
Økningen er hovedsakelig knyttet til Løfteutstyr i boreområder, hvor en ser en tredobling i antall hendelser i forhold til 2016 og Offshore kran hvor en ser en dobling i forhold til 2016. Antall hendelser i høyeste energiklasse, D, har hatt en femdobling fra 2016 til 2017, og antall hendelser i kategori C har en dobling.

Dette viser at næringen igjen vil ha behov for å bli oppdatert på regelverk og kontrollprosedyrer for løfteutstyr i brønn og boring.

Krav:
For de som skal gjennomføre hele kurset og avlegge eksamen som kontrollør D7, vil det være krav til alder, minimum 18 år ved kursets start. Det er også sterkt anbefalt å ha gjennomført og bestått kontrollørkurs i Løfteredskap (G11).

Det er ikke satt spesielle krav til andre som ønsker å delta på hele kurset eller den teoretiske delen, men det vil være en fordel med god kjennskap til utstyret. Det er også en fordel at kursdeltagerne har god kjennskap til NORSOK R002 og R003, samt Forskrift om Maskiner.

 • Gi deg selv og din bedrift god faglig kunnskap og nødvendig dokumentasjon!
 • Kurset er oppdatert forhold til regelverk og sikkerhetskrav og refererer til aktuell opplæringsplan.
 • Foreleser er ressursperson med verdifull kompetanse og god formidlingsevne, både praktisk og teoretisk.
 • Vi samarbeider kun med de beste!

Prøve

Etter bestått teoretisk og praktisk prøve, samt dokumentert tilstrekkelig relevant praksis, kan deltakerne etter søknad til Sentralregisteret (sfs.no) få utstedt kontrollørbevis for den kontrollgruppe det er gjennomført og bestått prøver på.

Passer ikke datoene for din bedrift?

Vi gjennomfører gjerne kursene tilpasset for din bedrift for grupper over 10 personer.
Vi avtaler ny dato og en god pris, kontakt oss nærmere på kundeservice@qualitynorway.no eller på telefon 67 52 60 10.

Få bedre pris som medlem

Få bedre kurspris ved å melde deg inn i Kranteknisk forening!
Les mer om medlemsfordelene og meld deg inn her.

KranTeknisk Forening

Med et sterkt og profesjonelt fagmiljø i ryggen tilbyr vi til enhver tid en rekke kurs og konferanser innen kran og løft. I tillegg arrangerer vi bransjetreff for nettverksbygging og utveksling av erfaringer og sosialt samvær. Vårt etablerte fagmiljø, i samråd med aktuelle myndigheter, arbeider for å fremme en formålstjenlig og enhetlig tolkning og praktisering av det til enhver tid gjeldende regelverk for fremstilling, sertifisering og bruk av løfteinnretninger og løfteredskap. Vi imøtekommer en raskt økende teknologisk og kommersiell utvikling gjennom et nært samarbeid med bransjen og dens ledere og ansatte. Vårt flaggskip innen Kran og løft er The International Offshore Crane and Lifting Conference.
Les mer om KranTeknisk Forening her. 

kranteknisk-Forening

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Audun Vabø

Dicipline Manager, Oceaneering

Audun har arbeidet med kran og løft i over 30 år. Han er ofte brukt som foreleser innen fagområdet.

Dato og tid

 • Dag 1: 14.03.2022 08:3020:20
 • Dag 2: 15.03.2022 08:3020:30
 • Dag 3: 16.03.2022 08:3019:30
 • Dag 4: 17.03.2022 08:3019:30
 • Dag 5: 18.03.2022 08:0016:00

Program

Dag 1

08.00 Registrering

8.30 Innledning
Innledning, bakgrunn, hendelser, (kort runde på verkstedet tilslutt)
Audun Vabø, Oceaneering Asset Integrity AS

09.30 Lover / forskrifter /standarder

 • Arbeidsmiljøloven
 • Maskinforskriften best. nr. 522

10.50 – 11.10 Pause

 • Forskrift om bruk av arbeidsutstyrb (FOR-1998-06-26-608).
 • Aktuelle NS-EN, ISO, API og NORSOK R-002 ogR-003 NORSOK D-001 og DNV-OS-E 101
 • Drilling Plant Bruksanvisninger, krav, innhold og oppbygning
  Audun Vabø, Oceaneering Asset Integrity AS

12.30 LUNSJ

13.30 Terminologi og oppbygging av offshore boresystem
Gjennomgang av ord og uttrykk
Dag Brian Lopes Da Silva, Archer Norge AS

15.30 Elevatorlenker

 • Oppbygging
 • Sertifisering
 • Merking
 • Vedlikehold
 • Kontroll nedrating
 • Sikkerhetsmeldinger
 • Kasseringsregler
  Audun Vabø, Oceaneering Asset Integrity AS

16.15 Løftenipler, subs, caps etc.

 • Oppbygging
 • Sertifisering
 • Merking
 • Vedlikehold
 • Kontroll
 • Kasseringsregler
  Audun Vabø, Oceaneering Asset Integrity AS

17.00 – 17.20 Pause, lett servering

17.20 Elevatorer / Elevatorslips

 • Oppbygging
 • Sertifisering
 • Merking
 • Vedlikehold
 • Kontroll
 • Sikkerhetsmeldinger
 • Kasseringsregler
  Dag Brian Lopes Da Silva, Archer Norge AS

19.20 Sertifikat, sertifisering og førstegangskontroll

 • R-003 krav til ILO
 • ILO Convention 152
 • Sertifisering av nytt utstyr
 • Sertifisering av eksisterende utstyr
 • Kompenserende tiltak
  Audun Vabø, Oceaneering Asset Integrity AS

20.20 Slutt for dagen

 

Dag 2

08.30 Løfteverktøy for stigerør, Utblåsningsventil etc.

 • Oppbygging
 • Sertifisering
 • Merking
 • Vedlikehold
 • Kontroll
 • Kasseringsregler
  Audun Vabø, Oceaneering Asset Integrity AS

12.00 LUNSJ

13.00 NDT-metodikk

 • Metoder
 • Kontrollørnivå 1, 2, og 3
 • Dokumentasjon og rapportering
  Stuart Mackle, Manager Inspection, Archer Engineering AS

14.15 Gjenger av borestreng type Oppbygging, sertifisering, merking, vedlikehold, kontroll, kasseringsregler
Stuart Mackle, Manager Inspection, Archer Engineering AS

15.00 Øvingsoppgaver – Oppgaver som løses i grupper.
Rullerende pause. Enkel servering.
Audun Vabø, Oceaneering Asset Integrity AS Dag Brian Lopes Da Silva, Archer Norge AS

Start praktisk del

18.30 Elevatorlenker Praktisk kontroll av elevatorlenker
Audun Vabø, Oceaneering Asset Integrity AS

20.30 Slutt for dagen

 

Dag 3

Eksamen kl. 8.30 – 13.00 for de som kun deltar på teoridelen

08.30 Elevatorer

 • Praktisk kontroll av elevatorer, ferdig demonterte
 • Kontroll av ferdig demonterte, og komplette
  Stuart Mackle, Manager Inspection, Archer Engineering AS

11.30 Elevatorer
Funksjonskontroll av elevatorer, manuelle og hydrauliske, pneumatiske, inserts
Gruppen deles i 2.
Stuart Mackle, Manager Inspection, Archer Engineering AS

12.30 LUNSJ

13.30 Elevatorer
Funksjonskontroll av elevatorer, manuelle og hydrauliske, pneumatiske, inserts – fortsatt.
Stuart Mackle, Manager Inspection, Archer Engineering AS

14.30 Kontroll av løftesubs
Audun Vabø, Oceaneering Asset Integrity AS

Praktisk kontroll av løftenipler, subs, caps etc.
Audun Vabø, Oceaneering Asset Integrity AS

16.40 Gjenger av borestreng type
Øvelse i kontroll av rapporter, kontrollmåling (stikkprøving) av gjengeforbindelser, finne og gjenkjenne tegn til overtrekking, re-cut, m.v.
Audun Vabø, Oceaneering Asset Integrity AS

17.30 Løfteverktøy for stigerør, utblåsningsventil etc.
Praktisk kontroll av Løfteverktøy for stigerør, Utblåsningsventil etc.
Audun Vabø, Oceaneering Asset Integrity AS

19.30 Slutt for dagen

 

Dag 4

08.30 Funksjonskontroll av Løfteverktøy for stigerør
Audun Vabø, Oceaneering Asset Integrity AS

09.30 Gjenger av borestreng type
Audun Vabø, Oceaneering Asset Integrity AS

10.30 Gruppearbeid praktisk kontroll
Audun Vabø, Oceaneering Asset Integrity AS

12.30 LUNSJ

13.30 Gruppearbeid praktisk kontroll
Audun Vabø, Oceaneering Asset Integrity AS

15.30 Teoretisk eksamen
Todelt teoretisk prøve.
En uten hjelpemidler og en med hjelpemidler. (totalt 30 – 50 spørsmål)

19.30 Slutt for dagen

 

Dag 5

08.00 – 16.00 Praktisk eksamen
Lunsj tilpasses underveis 12.30 – 14.30

«Meget høyt faglig nivå på foreleserne»

«Generelt veldig lærerikt kurs og dyktige instruktører»

«Hovedinstruktør Audun var eksemplarisk, faglig dyktig, meget god formidler og klarte å gjøre relativt «tørt» stoff interessant»

Kurs

Ikke-boende kursdeltakere må betale dagpakke (lunsj/bevertning, kr 500,- + mva pr dag) direkte til hotellet.

Hotell:
Helpensjon Storefjell Resort Hotel kr 1945,- pr. døgn. Bestilles av den enkelte direkte med hotellet på 32078500 eller på booking@storefjell.no. Oppgi bookingkode  ved bestilling.

Ved ankomst med tog: Hotellbil t/r Gol stasjon-Storefjell a kr 180,- pr person (må avtales med hotellet senest kvelden før ankomst)

Gjennomføring Fysisk kurs. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift deltar med 5 eller flere på samme arrangement, får bedriften en voucher for 1 person for fremtidig deltakelse. 1 voucher er gratis kursavgift på tilsvarende type kurs hos Quality Norway. Voucher må brukes innen 12 måneder. For 10 personer eller flere får bedriften 2 voucher. Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt frem til kursstart hvis ledige plasser. Hotell Bestilles og betales av den enkelte deltaker. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte.

11700,-
Kontrollørkurs D7 Teori (3 dager), pris for medlemmer av KranTeknisk Forening

13000,-
Kontrollørkurs D7 Teori (3 dager), pris for ikke-medlemmer

22500,-
Kontrollørkurs D7 (5 dager), pris for medlemmer av KranTeknisk Forening

25000,-
Kontrollørkurs D7 (5 dager), pris for ikke-medlemmer

 • Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift deltar med 5 eller flere på samme arrangement, får bedriften en voucher for 1 person. 1 voucher er gratis kursavgift på tilsvarende type kurs hos Quality Norway. Voucher må brukes innen 12 måneder.