Kontrollørkurs G8

Nettkurs - Kran og løft

 • 08.03.2022–16.03.2022
 • 3 dager
 • Interaktivt nettkurs
 • Kran og løft

Kontrollørkurs G8 Lastebilkraner og G20 Fastmontert hydraulisk kran – Teori

Hensikten med kurset er å gi teoretisk opplæring til personer som ønsker å avlegge teoretisk prøve for kontrollgruppe G8 Lastebilkraner.

Kurset følger opplæringsplanene for kontrollør av lastebilkraner og fastmontert hydraulisk kran revidert i mars 2018 og er en viderføring av fagplan F-2044 godkjent av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet i 1992.

 • Gi deg selv og din bedrift god faglig kunnskap og nødvendig dokumentasjon!
 • Kurset er oppdatert forhold til regelverk og sikkerhetskrav og refererer til aktuell opplæringsplan.
 • Foreleser er ressursperson med verdifull kompetanse og god formidlingsevne, både praktisk og teoretisk.
 • Vi samarbeider kun med de beste!
 • 08.03.2022–16.03.2022
 • 3 dager
 • Interaktivt nettkurs

Målgruppe

 • For deg som ønsker å bli kontrollør innen G8 Lastebilkraner
 • For deg som skal lede sertifisert sakkyndig virksomhet med godkjenning på sakkyndig kontroll
 • For deg som i ditt arbeid utfører sakkyndig kontroll
 • For deg som er kraninstruktør og som ønsker å utvide din faglige kompetanse
 • For deg som i ditt daglige arbeid utfører reparasjon av G8 Lastebilkraner

 

Informasjon

Etter endt kurs skal eleven gjennomføre en teoretisk prøve for å vise at han/hun har tilstrekkelige kunnskaper om oppbygging, konstruksjon, komponentlære, løftediagrammer, sertifiseringsregler, kontrollprosedyrer, sjekklister, forskrifter, standarder og instruksjonsbøker som kreves som grunnlag for aktuell kontrollgruppe.

Dette lærer du på kurset

 • Gjøre rede for hvilke forskrifter og veiledninger som gjelder og innholdet i disse
 • Gjøre rede for hvilke standarder som gjelder og innholdet i disse
 • Forklare kravene til påbygg og rammeinnfestinger til ulike typer lastebilkraner
 • Forklare oppbyggingen og konstruksjonsprinsippene for forskjellige typer lastebilkraner
 • Forklare virkemåten på hovedkomponentene på de forskjellige typer
 • Forklare riktig bruk av løftetabeller for ulike typer lastebilkraner
 • Gjøre rede for ulike typer skader, deformasjoner og oppfølging, reparasjon av disse
 • Forklare riktige kontrollprosedyrer for ulike lastebilkrantyper
 • Forklare riktig bruk og utfylling av sjekklister
 • Forklare riktig utfylling av sertifikater og kontrollbok/-kort
 • Stabilitetsberegne ulike typer lastebilkraner
 • Gjøre rede for oppbygging av instruksjonsbøker for ulike typer lastebilkraner
 • Forklare oppbygging, sertifisering, montering, innkjøring, kontroll, vedlikehold og kasseringsregler for ståltau som benyttes på enkelte typer lastebilkraner
 • Forklare om riktig utførte endefester på ståltau
 • Forklare riktig kontroll og justering av bremser
 • Forklare riktig kontroll av ulike typer lastsikringsutstyr
 • Forklare oppbygning og virkemåte for et hydraulikkanlegg

Passer ikke datoene for din bedrift?

Vi gjennomfører gjerne kurset tilpasset din bedrift. Ta kontakt med oss så avtaler vi ny dato og en god pris.
Vi kan kontaktes på kundeservice@qualitynorway.no eller på telefon 67 52 60 10.

Få bedre pris som medlem

Få bedre kurspris ved å melde deg inn i Kranteknisk forening!
Les mer om medlemsfordelene og meld deg inn her.

KranTeknisk Forening

Med et sterkt og profesjonelt fagmiljø i ryggen tilbyr vi til enhver tid en rekke kurs og konferanser innen kran og løft. I tillegg arrangerer vi bransjetreff for nettverksbygging og utveksling av erfaringer og sosialt samvær. Vårt etablerte fagmiljø, i samråd med aktuelle myndigheter, arbeider for å fremme en formålstjenlig og enhetlig tolkning og praktisering av det til enhver tid gjeldende regelverk for fremstilling, sertifisering og bruk av løfteinnretninger og løfteredskap. Vi imøtekommer en raskt økende teknologisk og kommersiell utvikling gjennom et nært samarbeid med bransjen og dens ledere og ansatte. Vårt flaggskip innen Kran og løft er The International Offshore Crane and Lifting Conference.
Les mer om KranTeknisk Forening her. 

kranteknisk-Forening

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Terje Kvalvåg

Daglig leder, T. Kvalvåg Inspeksjon

Terje Kvalvåg jobber som daglig leder i T. Kvalvåg Inspeksjon. Han har tidligere vært teknisk- og faglig leder i IKM Kran og Løfteteknikk AS i Stavanger. Han har  også erfaring fra Certex Norge AS og Liebherr Werk Ehingen GmbH.

Dato og tid

 • Dag 1: 08.03.2022 08:3017:00
 • Dag 2: 15.03.2022 08:3017:30
 • Dag 3: 16.03.2022 08:3016:00

Program

Dag 1 –

08.15   Vi kommer oss på nett

08.30   Innledning

 • Generell informasjon om kursformen
 • Presentasjon foreleser og deltagere
 • Presentasjon av kurset og kursinnhold
 • Lover, forskrifter, standarder (forskriftssamling)
 • Krav til sertifsert sakkyndig virksomhet

09.30   Oppbygging

 • Oppbygging
 • Konstruksjonsprinsipper vanlige / mindre vanlige design

10.15   Pause

10.30   Rammer         

 • Produsentens anvisninger om påbygg og innfestninger
 • Fastmontert hjelperammeramme egenskaper og design
 • Flytende hjelperamme egenskaper og design

11.15   Lunsj

12.00   Påbygg / chassis

 • Forskjellige plasseringer av påbygg.
 • Tilpasninger til rammer og chassie

12.45   Pause

13.00   Komponentlære/hydraulikk

 • Støtteben / kranfot
 • Svingsystem
 • Svingkranslager
 • Kranstamme
 • Armkonstruksjoner
 • Teleskopsystemer
 • Betjeningshendler
 • Kroker / blokker
 • Vinsjer
 • Bremser

14.30   Pause

14.45   Øvingsoppgave 1 med gjennomgang

16.15   Elektronikk

 • Tablå / radiostyring – sender og mottaker
 • Sensorer / trykkgivere / vinkelgivere
 • Lengdegivere
 • Nærhetsbrytere / magnetbrytere
 • Ledbelysning

17.00   Slutt dag 1

Dag 2 –

08.30   Øvingsoppgave 2 med gjennomgang

10.00   Pause

10.15   Løftetabeller

 • Gjennomgang av løftetabeller
 • Løftediagrammer for forskjellige kranmodeller

11.00   Forskrifter / veiledninger / standarder

 • Forskrifter, veiledninger og standarder knyttet opp mot kontrollgruppen

11.45   Lunsj

12.30   Øvingsoppgave 3 med gjennomgang

13.45   Pause

14.00   Sertifisering og kontroll

 • Opptreden ved kontroll
 • Risikovurdering
 • Sikring av kontrollsted og objekt
 • Utfylling av sertifikater
 • Forståelse av samsvarserklæringer
 • Kontrollkort / databaser
 • Rapporter
 • Kontrollprosedyrer
 • Sjekklister

15.30   Pause

15.45   Ståltau

 • Ståltau brukt på kran / lastebilkran
 • Kontroll og vedlikehold
 • Kjennskap til ISO 4309

16.30  Sikkerhetssystemer / stabilitetsforståelse

 • Funksjonsprinsipper for sikkerhetssystemer
 • Stabilitet
 • Materialstyrke
 • Grense stabilitet / materialstyrke
 • Farlig overlast / mindre farlig overlast

17.30   Slutt dag 2

Dag 3 –

08.30  Instruksjonsbøker

 • Forstå innhold
 • Finne fram, til viktig informasjon
 • Hvordan følge produsentens anvisninger?

10.00  Pause

10.15   Øvingsoppgave 4 med gjennomgang

12.00  Lunsj

12.45   Spørsmål og svar

 • Kort repetisjon
 • Informasjon om eksamen

14.00   Skriftlig eksamen – to timer

16.00   Slutt

«Syntes det var et bra kurs»

Nettkurs

Digital plattform Kurset gjennomføres via nett i videoløsningen Zoom. Ingen nedlastning av programvare. Ingen overnatting og reisekostnader. Det eneste som trengs er tilgang til internett. Det blir diskusjoner og mulighet til fortløpende å stille spørsmål og få svar fra kursholder. Deltakerne får tilsendt innkallelse senest dagen før kursstart, og påmeldingslenke til Zoom står i invitasjonen. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift deltar med 5 eller flere på samme arrangement, får bedriften en voucher for 1 person for fremtidig deltakelse. 1 voucher er gratis kursavgift på tilsvarende type kurs hos Quality Norway. Voucher må brukes innen 12 måneder. Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt fram til kursstart hvis ledige plasser. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 48 timer før kursstart gir ingen refusjon. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med Quality Norway.

Kanskje du også er interessert i disse arrangementene?

Kurs

Sted ikke fastsatt

Kontrollørkurs G1 Mobilkran – Praksis

Er du interessert i dette kurset – meld din interesse til kundeservice@qualitynorway.no. Kurset vil bli satt opp med datoer og sted når vi har nok personer til å gjennomføre kurset. Hensikten med kurset er å gi praktisk opplæring til personer som ønsker å avlegge praktisk prøve for kontrollgruppe G1 Mobilkraner. Kurset følger opplæringsplanene for mobilkran revisjon mars 2018 og er en viderføring av fagplanene F-2039 godkjent av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet i 1992. Gi deg selv og din bedrift god faglig kunnskap og nødvendig dokumentasjon! Kurset er oppdatert forhold til regelverk og sikkerhetskrav og refererer til aktuell opplæringsplan. Foreleser er ressursperson med verdifull kompetanse og god formidlingsevne, både praktisk og teoretisk. Vi samarbeider kun med de beste!

Arrangør

association

Nettkurs

Interaktivt nettkurs

Kontrollørkurs G1 Mobilkran – Teori

Kurset følger opplæringsplanene for mobilkran revisjon mars 2018 og er en videreføring av fagplanene F-2038 godkjent av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet i 1992. Gi deg selv og din bedrift god faglig kunnskap og nødvendig dokumentasjon! Kurset er oppdatert forhold til regelverk og sikkerhetskrav og refererer til aktuell opplæringsplan. Foreleser er ressursperson med verdifull kompetanse og god formidlingsevne, både praktisk og teoretisk. Vi samarbeider kun med de beste!

Arrangør

association

Nettkurs

Interaktivt nettkurs

Kontrollørkurs G00 – Generell del

Kurset følger opplæringsplanene for kontrollør av løfteinnretninger mars 2018. Dette generelle kurset danner utgangspunktet for alle kontrollørkurs innenfor fagområdet kraner, både onshore og offshore (foruten G10 Manuelle taljer og G11 Løfteredskap). Kurset kan også gjennomføres uten eksamen. Dette kan være aktuelt for ledere, selgere, ingeniører og teknisk ansvarlig.

Arrangør

association