Koordinatorskolen

Kurs - Bygg, anlegg og eiendom

 • 01.11.2021–18.11.2021
 • 4 DAGER
 • Oslo Kongressenter
 • Bygg, anlegg og eiendom

Dette arrangementet er avsluttet.

Koordinatorskolen Oslo november 2021

Koordinatorskolen er kurset for deg som skal ha rollen som koordinator i prosjekterings- og/eller utførelsesfasen på bygge- og anleggsprosjekter.
Kurset gir en helhetlig forståelse av hva som er nødvendig kunnskap og erfaring for å ivareta koordinatorrollen på en god og hensiktsmessig måte.

KOORDINATORSKOLEN NOVEMBER ER FULLBOOKET. VENNLIGST VELG SENERE KURS.

Alle deler av programmet er obligatorisk for å få godkjent kurset og tildelt kursbevis.

Obligatorisk refleksjonsoppgave sendes ut i forkant av samling 1 og har svarfrist torsdag 28. oktober.
Obligatorisk hjemmeoppgave sendes ut 2. november . Frist for innlevering er mandag 15. november.

 • 01.11.2021–18.11.2021
 • 4 DAGER
 • Oslo Kongressenter

Målgruppe

 • Koordinator i prosjekterings- og/eller utførelsesfasen på bygge- og anleggsprosjekter
 • Byggherre
 • Byggherrens representant
 • Prosjekterende
 • Arbeidsgivere
 • Enmannsbedrifter
 • Prosjektledere
 • Byggeledere
 • Arkitekter
 • Konsulenter
 • Rådgivende ingeniører

Informasjon

Kurset går over 2 samlinger i Oslo (1.-2. og 17.-18. november), inkl. felles befaring 17. november på Voldsløkka skole og kulturstasjon

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser – eller bare Byggherreforskriften – inneholder krav til kunnskap og praktisk erfaring uten at dette er klart definert.
Det er derfor behov både for en konkretisering av forskriften og opplæring i denne.

Bakgrunn

Koordinatorskolen ble etablert i 2013 for å bidra til at markedet skulle få tilgang til kompetente koordinatorer innen sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA).
Det er gjennomført et stort antall kurs, med over 1800 deltaker

Koordinatorforum

Er en faglig møteplass på Facebook for KU og KP i bygg- og anleggsprosjekter.
Forumet er for de som har gått Koordinatorskolen. og skal være til inspirasjon og skape engasjement rundt koordinatorrollen.
Her deler vi faglig informasjon og erfaringer.

KoordinatorCamp

Blir arrangert på høsten en gang i året og er for de som har gjennomført Koordinatorskolen.
Campen skal være en møteplass for faglig påfyll med mulighet til å bygge nettverk med andre koordinatorer.
På campen tar vi opp aktuelle temaer, jobber i grupper og det blir mulighet for å stille spørsmål til foreleserne.

Bedre pris som medlem

Få bedre pris som medlem av Norges bygg- og eiendomsforening.
Les mer om medlemsfordelene og meld deg inn her.

Norges bygg- og eiendomsforening

Vi tilbyr kurs og konferanser innen bygg, anlegg og eiendom i samarbeid med Norges bygg- og eiendomsforening som skal bidra til kompetanse, gode prosesser og verdiskapning. I tillegg vil du få mulighet for å opprettet og holde kontakt med likesinnede gjennom vårt store nettverk innen bygg, anlegg og eiendom. En av våre flaggskip er Koordinatorskolen som er Norges beste skole for koordinatorer innen bygge- og anleggsbransjen, og er en arena or kunnskapsutvikling og faglig oppdatering innen SHA.
Les mer om Norges bygg- og eiendomsforening her.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Tor Børre Mosland

Fagsjef, Tekna

Fagsjef – Tekna.
Ingeniør Bygg og anlegg.
Lang erfaring med undervisning/rådgivning innen Bygg – anlegg og eiendomsbransjen (BAE). Tverrfaglig kompetanse og bredt samarbeid med andre aktører innenfor nevnte bransje. Har vært involvert i utvikling av koordinatorskolen og fungert som kursleder/foreleser siden 2013.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Wenche Solberg

Seniorrådgiver HMS / SHA, Multiconsult AS

Solberg er en av de mest erfarne HMS-rådgiverne i Multiconsult og har jobbet i mer enn 30 år med HMS både som rådgiver / konsulent og i Arbeidstilsynet. Hun har erfaring fra å jobbe med SHA/HMS i store tverrfaglige prosjekter og er opptatt av å integrere SHA/HMS i prosjekteringsprosessen slik at vi oppnår sikre og gode løsninger både i drifts- og utførelsesfasen.

Hun har meget god kjennskap til Byggherreforskriften både fra tiden i Arbeidstilsynet og siden som rådgiver i Multiconsult. Hun har erfaring som SHA-rådgiver og Koordinator (KP) i flere prosjekteringsoppdrag, erfaring som KU og har gjennomført HMS-inspeksjoner og revisjoner på bygge- og anleggsplasser.

Solberg er faggruppeleder for fagområdet SHA internt i Multiconsult, er medlem i RIFs ekspertgruppe på HMS/SHA og har bidratt i utarbeidelsen av RIFs veileder på SHA i planlegging og prosjektering.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Kristofer Huslid

Daglig leder, Huslid Consult AS

Kristofer startet som entreprenør i 1995 og har også selv vært byggherre på flere prosjekter.
Han har drevet flere entreprenørselskap og eiendomsselskap, og også jobbet som prosjektdirektør i AF Gruppen i flere år.
I dag jobber han som konsulent for både byggherrer og entreprenører med byggeledelse og miljøprosjektering.
I tillegg utvikler han app og styringssystemer for bygg og anleggsbransjen, med AF Gruppen som største kunde.
Kristofer har et brennende engasjert i det han driver med.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Ola Robert Heramb

Regionalt verneombud bygg og anlegg, Fellesforbundet avd. Hedmark

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Gerda Grøndahl

Senioringeniør, GeMa Grøndahl Safety

Gerda Grøndahl har med 45 års arbeidslivserfaring vært innom mange fagområder. I bunnen er hun ingeniørutdannet innenfor elektro/IT. Den mest spennende utdanningen fikk hun gjennom Forsvaret, – anleggsmaskinkjører. Dette var springbrettet til bygge- og anleggsbransjen. Hun startet på entreprenørsiden i 2006 og sluttet på byggherresiden i 2021.
Innenfor HMS og SHA har hun hatt både rådgiver- og lederroller. Hun har også hatt rollen som koordinator, både i prosjekteringsfasen og byggefasen.
Enten hun har vært på entreprenør- eller byggherresiden har hennes hovedmål vært: Fravær av skader. HMS og SHA handler om samarbeid – samarbeid – samarbeid. Etter et fast arbeidsforhold i mange år har hun nå gått over til å jobbe i sitt eget foretak: GeMa Grøndahl Safety.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Per Stranger-Thorsen

Seniorrådgiver , Stranger-Thorsen SHA kompetanse

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Bjørn Hilding Eriksson

Seniorrådgiver kvalitet, Forsvarsbygg Prosjekt og Utvikling

Dato og tid

 • Dag 1: 01.11.2021 10:0016:45
 • Dag 2: 02.11.2021 08:3015:00
 • Dag 3: 17.11.2021 10:0016:30
 • Dag 4: 18.11.2021 08:3013:30

Program

Dag 1 – 01.11.2021

10.00 Innledning, praktiske opplysninger og presentasjon av deltakere

11.10 Lovverk og kontraktuelle forhold

12.30 Lunsj

13.30 Lovverk og kontraktuelle forhold

14.30 Byggherreforskriftens krav og sentrale temaer

16.30 Presentasjon av hjemmeoppgave

16.45 Slutt

Foreleser: Thorkil Aschehoug, Advokatfirmaet Grette
Foreleser: Per Stranger Thorsen, Stranger-Thorsen – SHA-kompetanse
Faglig møteleder: Tor Børre Mosland, Tekna

Dag 2 – 02.11.2021

08.30 Koordinator og koordinering

11.30 Lunsj

12.30 Koordinator og koordinering

15.00 Slutt

Foreleser: Wenche Solberg, Multiconsult
Faglig møteleder: Tor Børre Mosland, Tekna

Dag 3 – 17.11.2021

10.00 Fra byggherrens SHA-plan til entreprenørens internkontroll

12.00 Lunsj

13.00 Befaring: Voldsløkka skole og kulturstasjon  (husk verneutstyr)

 • SHA eller HMS, -byggherre eller arbeidsgiver?
 • Oppsummering/gjennomgang i plenum

16.30 Slutt

Foreleser: Kristofer Huslid, Huslid Consult AS
Foreleser: Ola Robert Heramb, Fellesforbundet
Faglig møteleder: Tor Børre Mosland, Tekna

Dag 4 – 18.11.2021

08.30 Risiko og risikoforståelse

11.30 Pause

11.40 Gjennomgang hjemmeoppgaver, oppsummering, utfordring og deltakerbevis

12.30 Lunsj

13.30 Slutt

Foreleser: Gerda Grøndahl
Faglig møteleder: Tor Børre Mosland, Tekna

Pauser etter behov.

«Informativt kurs som jeg lærte mye av og som gjør at jeg nå føler meg tryggere i rollen som SHA-koordinator»

«Veldig bra kurs, med god styring og lærerike tema. Bra sammensetning på tvers av yrker skapte gode diskusjoner og engasjement»

«Bra kurs, høyt faglig nivå på forelesere. Bra innhold, supert å bli delt opp i mindre grupper for å gjøre gruppeoppgaver»

Kurs

Gjennomføring Fysisk kurs. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder samtidig på 5 eller flere på ett arrangement, får dere 20% rabatt (gjelder ikke World Class Maintenance kursene). Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt frem til kursstart hvis ledige plasser. Hotell Bestilles og betales av den enkelte deltaker. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte.

Påmeldingsfrist

04.10.2021 - men påmelding helt frem til kursstart

Arrangører

Type arrangement

Kurs

Påmeldingsfrist

04.10.2021 - men påmelding helt frem til kursstart

Arrangører

Type arrangement

Kurs