NORSOK R-003 N:2017

Nettkurs - Kran og løft

 • 20.10.2022
 • 08.30-15.30
 • Interaktivt nettkurs
 • Kran og løft

NORSOK R-003 N:2017 – Sikker bruk av løfteutstyr

På dette nettkurset vil du få økt kompetanse på sikker bruk av løfteutstyr.

 • 20.10.2022
 • 08.30-15.30
 • Interaktivt nettkurs
 • Fra 4400,-
Meld deg på
eller

Målgruppe

 • Alle som har tilknytning til løfteutstyr offshore som plattformledelse
 • Teknisk ansvarlige
 • Operasjonelt ansvarlige
 • Basepersonell
 • HMS-ansvarlige
 • Anhukere
 • Signalgivere
 • Operatører innen løfteinnretninger

Informasjon

NORSOK R-003 N Sikker bruk av løfteutstyr beskriver operasjonelle barrierer for å håndtere farene som kan oppstå ved bruk av løfteutstyr på faste og flyttbare innretninger, konstruksjons- og vedlikeholdsfartøy, samt andre involverte fartøy i petroleumsindustrien.

Petroleumsindustrien har en målsetning om utvikling av og tilgang til standarder med høy kvalitet som bidrar til gode tekniske og kosteffektive løsninger i petroleumsindustrien. Dette vil igjen bidra til god ressursutnyttelse og best mulig petroleumsforvaltning. I et globalt marked vil industrien først og fremst aktivt arbeide for utvikling og bruk av internasjonale standarder.

Formålet med NORSOK-standardene er å

 • dekke det identifiserte gapet mellom internasjonale standarder og det norske behovet;
 • redusere behovet for selskapsspesifikke krav i størst mulig grad;
 • kunne benyttes som referanser i myndighetenes regelverk;
 • bidra til kostnadseffektivitet;
 • bidra til utvikling innen helse, miljø og sikkerhet for å oppnå et akseptabelt sikkerhetsnivå
 • gjøre norsk sokkel til et attraktivt område for investeringer og aktivitet.

Denne NORSOK-standarden er bygget på norske forskrifter, europeiske og internasjonale standard veiledninger fra Norsk olje og gass og Norges Rederiforbund, selskapenes og rederienes interne spesifikasjoner og prosedyrer om sikker bruk av løfteutstyr.

Bedriftsinterne kurs

Vi gjennomfører gjerne kurset tilpasset din bedrift. Ta kontakt med oss så avtaler vi ny dato og en god pris.
Vi kan kontaktes på kundeservice@qualitynorway.no eller på telefon 67 52 60 10.

Få bedre pris som medlem

Alle kan delta, både ikke-medlemmer og medlemmer, men du og din bedrift får bedre pris som medlem av Kranteknisk Forening!
Les mer om medlemsfordelene, og meld deg eller din bedrift inn HER.

KranTeknisk Forening

Med et sterkt og profesjonelt fagmiljø i ryggen tilbyr vi til enhver tid en rekke kurs og konferanser innen kran og løft. I tillegg arrangerer vi bransjetreff for nettverksbygging og utveksling av erfaringer og sosialt samvær. Vårt etablerte fagmiljø, i samråd med aktuelle myndigheter, arbeider for å fremme en formålstjenlig og enhetlig tolkning og praktisering av det til enhver tid gjeldende regelverk for fremstilling, sertifisering og bruk av løfteinnretninger og løfteredskap. Vi imøtekommer en raskt økende teknologisk og kommersiell utvikling gjennom et nært samarbeid med bransjen og dens ledere og ansatte. Vårt flaggskip innen Kran og løft er The International Offshore Crane and Lifting Conference.
Les mer om KranTeknisk Forening her. 

kranteknisk-Forening

 

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Endre Johannes Fuglset

Daglig leder, Norsk Maskinkontroll AS

Endre er daglig leder av Norsk Maskinkontroll. Han har bred erfaring og spesialkompetanse innen faget. Vi kan blant annet nevne:

 • Tidligere Faglig leder for Norsk Hydro’s Sakkyndige Virksomhet
 • Utarbeidet løftehåndbøker på en rekke bedrifter onshore/offshore
 • Deltager i en rekke utvalg i KranTeknisk Forenings virksomhet
 • Tidligere styreleder i KranTeknisk Forening
 • Foreleser på kontrollørkurs i regi av KranTeknisk Forening
 • Løfterådgiver Skanska Norge
 • Utførelse av HMS kontroll og rutineoppbygging for en rekke norske bedrifter
 • HMS/KS ansvarlig ILC-Construction AS

Dato og tid

 • 20.10.2022 08:3015:30

Program

08.15    Vi kommer oss på nett
08.30   Start

 • R-003N – omfang, innhold
 • Sikker bruk av løfteutstyr
 • Tilleggskrav for løfting av personell
 • Tilleggskrav for bruk av ulike løfteinnretninger
 • Tilleggskrav for bruk av ulike typer løfteredskap og Mmdlertidig oppstilte løfteinnretninger
 • Kritiske løfteoperasjoner og maritime løfteoperasjoner. Krav og rutiner for personløft og bruk av risikokartlegging
 • Roller og ansvar
 • Krav til opplæring
 • Krav til lokale prosedyrer
 • Logistikkplanlegging
 • Dokumentasjon og merking
 • Vedlikehold og sakkyndig kontroll

15.30    Slutt

Det blir lagt opp til pauser og lunsj underveis.

Nettkurs

Digital plattform Kurset gjennomføres via nett i videoløsningen Zoom. Ingen nedlastning av programvare. Ingen overnatting og reisekostnader. Det eneste som trengs er tilgang til internett. Det blir diskusjoner og mulighet til fortløpende å stille spørsmål og få svar fra kursholder. Deltakerne får tilsendt innkallelse senest dagen før kursstart, og påmeldingslenke til Zoom står i invitasjonen. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift deltar med 5 eller flere på samme arrangement, får bedriften en voucher for 1 person for fremtidig deltakelse. 1 voucher er gratis kursavgift på tilsvarende type kurs hos Quality Norway. Voucher må brukes innen 12 måneder. Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt fram til kursstart hvis ledige plasser. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 48 timer før kursstart gir ingen refusjon. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med Quality Norway.

4400,-
Pris for medlemmer av KranTeknisk Forening

4900,-
Pris for ikke-medlemmer av Kranteknisk Forening

 

Grupperabatt: Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder samtidig på 5 eller flere personer på ett arrangement, får dere 20 % rabatt (gjelder ikke World Class Maintenance kursene).

Kanskje du også er interessert i disse arrangementene?

Conference

P&J Live, Aberdeen, Scotland

The 25th International Offshore Crane and Lifting Conference

Welcome to The 25th International Offshore Crane and Lifting Conference on November 29th –  December 01st 2022 The 25th International Offshore Crane and Lifting Conference in Aberdeen. In a global perspective the most important meeting place for the offshore lifting and material handling industry. This is an excellent opportunity to exhibit and promote your products, services and technology and important network building.  

Arrangør

association

Conference

Clarion Hotel Air, Sola

Subsea Lifting Operations Conference 2022

The Norwegian Society of Lifting Technology (NSLT) continues its success with its annual meeting forum for people working with subsea lifting operations. The aim of the conference is to improve the understanding of operational issues and to connect design specialists, people responsible for selection of concepts and the installation contractors. KranTeknisk Forening (KTF) fortsetter suksessen med sitt årlige møteforum for personer som jobber med undervannsløfteoperasjoner. Konferansen setter søkelys på operasjonelle problemstillinger. La deg inspirere av innlegg som ny teknologi, dekommisjonering, offshore vind m.m. Målet med konferansen er å forbedre forståelsen av operasjonelle problemstillinger og å koble sammen designspesialister, personer ansvarlige for valg av konsepter og installasjonsentreprenørene.

Arrangør

association

Nettkurs

Interaktivt nettkurs

Teknisk ansvarlig for kran og løfteoperasjoner i petroleumsindustrien

I dette nettkurset lærer du å kjenne til vedlikehold- og kontrollsystemer for kraner og annet løfteutstyr, samt kunnskap om krav til dokumentasjon som skal forefinnes på løfteutstyret.

Arrangør

association