Konferanse - Bygg, anlegg og eiendom

 • 14.06.2022
 • 08:00 - 16.30
 • Clarion Hotel Stavanger
 • Bygg, anlegg og eiendom

Bærekraftig ombygging, konferanse Stavanger 2022

Verdiskaping for eiere og brukere

Klimautfordringer med tilhørende trender og fokusområder stiller nye krav til vår byggenæring. Vi kan løse mye gjennom nybygg, men det største potensial ligger i eksisterende bygningsmasse.

Konferansen er lagt opp så praktisk som mulig med utgangspunkt i aktiviteter i Stavangers bygningsmasse gjennom eksempler for erfaringsdeling.

 • 14.06.2022
 • 08:00 - 16.30
 • Clarion Hotel Stavanger
 • Fra 3700,-
Meld deg på
eller

Målgruppe

 • Bygg- og eiendomsforvaltning på strategisk og taktisk nivå
 • Offentlige og private byggherrer
 • eiendomsforvaltere
 • rådgivere
 • arkitekter
 • entreprenører
 • Andre hvor bærekraft står sentralt

Informasjon

Konferansen fokuserer på Stavangers bygningsmasse og potensialet for ombygging og oppgradering. 

Temaer som vil bli belyst på konferansen vil blant annet være

 • Kommunens politiske mål og ambisjoner
 • Utfordringene vi står overfor
 • Praktiske eksempler
 • Oppsummering og debatt

Få bedre pris som medlem

Få bedre pris som medlem av Norges- bygg og eiendomsforening!
Les mer om medlemsfordelene, og meld deg eller din bedrift inn HER.

Norges bygg- og eiendomsforening

Vi tilbyr kurs og konferanser innen bygg, anlegg og eiendom i samarbeid med Norges bygg- og eiendomsforening som skal bidra til kompetanse, gode prosesser og verdiskapning. I tillegg vil du få mulighet for å opprette og holde kontakt med likesinnede gjennom vårt store nettverk innen bygg, anlegg og eiendom. En av våre flaggskip er Koordinatorskolen som er Norges beste skole for koordinatorer innen bygge- og anleggsbransjen, og er en arena for kunnskapsutvikling og faglig oppdatering innen SHA.
Les mer om Norges bygg- og eiendomsforening her.

 

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Elin Hansen

Prosjektleder Sirkulær Økonomi, Loopfront

Elin Hansen er Loopfronts produkteier og leder for sirkulær rådgivning i Skandinavia. IT-startupen som ble grunnlagt i 2018 har utviklet en digital samhandlingsplattform for ombruk av byggematerialer, møbler og inventar. Elin kom til Loopfront våren 2021 etter flere år som miljørådgiver med ansvar for to store utbyggingsprosjekter i Statsbygg. På Prosjekt nytt regjeringskvartal fikk hun erfaring med å sette ombruk som tildelingskriterium for en rivekontrakt, og bidro ved etablering av verdikjede for mye omtalt ombruk av hulldekker (etasjeskillere) av betong. Hun fasiliterte dessuten verdikjede og prosess for demontering og remontering av industrielt anleggstelt fra regjeringskvartalet – hvilket i 2022 gjenoppstår som ‘Sirkulær Ressurssentral AS’ med banebrytende mellomlagertilbud for byggebransjen i Oslo-området. Elin er sivilingeniør og har mer enn 20 års erfaring som miljørådgiver og klimaspesialist.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Svein Bjørberg

Professor emeritus / FoU-leder , Multiconsult AS

Svein Bjørberg har deltatt i små og store prosjekter som saksbehandler og oppdragsleder fra 1975. Han har høy tverrfaglig kompetanse og utstrakt kontakt og samarbeid med aktører innen byggenæringen. Bjørberg har deltatt aktivt i forskningsarbeid – både som prosjektskaper, -leder og -deltaker. Han har deltatt i utarbeidelse av norske standarder og fra 2001 deltatt i utarbeidelse av standarder innen CEN (Facility Management), gitt input til ISO-standard Service Life Planning og EU Guideline innen LCC (Life Cycle Cost). Fra 1992 til 2019 var han tilknyttet NTNU som professor II.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Torbjørn Hovland

Einendomssjef, NLA Høgskolen

Tidligere idrettssjef og konstituert eiendomssjef i Sola kommune.
23 års erfaring fra lokalpolitikken i Klepp kommune.  8 år som Varaordfører
Mastergrad i eiendomsforvaltning og utvikling fra NTNU
Mastergrad i samfunnsplanlegging fra Høgskulen i Volda.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Per Arne Alstad

Daglig leder, TOU

Nøkkelperson i utviklingen av Tou til Norges mest mangfoldige og største privateide kultursenter

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Anders-Johan Almås

Førsteamanuensis i byggeteknikk, Høgskulen på Vestlandet

Anders-Johan Almås er førsteamanuensis i byggeteknikk ved Høgskulen på Vestlandet. Almås har doktorgrad i klimatilpassing av bygningsmassen, med spesiell fokus på bygningsfysikk, energi, berekraft, bygningsforvaltning og eksisterande bygningsmasse. Almås er sivilingeniør i bygg og miljøteknikk frå NTNU, har arbeidserfaring frå prosjektering i Multiconsult, forskar i SINTEF, prosjekteringsleiar i Veidekke, forskingsrådgjevar ved Høgskulen på Vestlandet og direktør i Vestlandsforsking».

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Olav Mariero

Prosjektutvikler/Siv.Ark., Stavanger Utvikling KF

Utdannet sivilarkitekt med over 20 års erfaring som arkitekt, prosjekteringsleder og ansvarlig søker i alle prosjektfaser. Han har vært involvert i flere prosjekter som omfatter ulik ombruk av eksisterende bygningsmasse.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Zakarias Chibssa

Prosjektleder, Stavanger Kommune

Zakarias Chibssa er erfarne prosjektleder og utdannet sivilingeniør fra UIT Narvik. Han har blant annet sertifiseringer i Prince2 Foundation, Lean Grøntbelte og offentlig anskaffelser.
I tillegg til rådhus prosjektet er han også prosjektleder for Mosvangen barnehage – Rogalands første Plusshus og BREEAM Outstanding.   

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Hanne Windsholt

Kunsthistoriker, Stavanger Kommune

Hanne er kunsthistoriker fra UiB med fordypning i arkitektur og bygningsvern. Hun har jobbet med kulturminneforvaltning siden 2002, de første åene i Hordaland fylkeskommune. Ansatt hos Byantikvaren i Stavanger siden 2006. Byantikvar siden 2013. Byantikvaren er en seksjon på tre personer. De jobber tett med plan- og byggesaksavdelingene i kommunen, og også med park- og eiendomsavdelingen. Dessuten driver de utstrakt rådgivnings- og formidlingsvirksomhet opp mot byggmestere, arkitekter og huseiere i forbindelse med riving, bygging og ombygging.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Oddgeir Tørset

Byggeprosjektsjef, Sandnes kommune, Eiendom

Oddgeir er utdannet sivilingeniør, industriell økonomi.  Han har lang erfaring fra eiendomsforvaltning, eiendomsutvikling og byggherrefunksjonen i Sandnes eiendom.

Dato og tid

 • 14.06.2022 08:0016:30

Program

08.00   Registering og kaffe

08.30   Åpning og innledning

POLITISKE MÅL OG AMBISJONER

08.45   Hva vil vi med byen?
– De lange linjer
– Klima- og miljøplan
Kaj Lea, sivilarkitekt i  Stavanger kommune

09.15     Bærekraft i en gammel bystruktur                                
– Hva er bærekraft sett med antikvarbriller på?
– Rehabilitering, ombruk, gjenbruk i TEK 17s tidsalder – utfordringer og paradokser
Hanne Windsholt, byantikvar 

UTFORDRINGER

09.45   Klimaendringer: Konsekvenser for hvordan vi bygger og vedlikeholder
-Klimaavtalen og konsekvenser for byggenæringen
-Eksempler på tekniske og strukturelle utfordringer og dilemma ved ombygging/transformasjon
Anders-Johan Almås, Førsteamanuensis byggeteknikk – Høgskulen på Vestlandet

10.15   Pause

10.30   Potensial i eksisterende bygningsmasse                             
-Bærekraftig ombygging
-Vår bygningsmasse
-Sirkulær økonomi
Svein Bjørberg, rådgiver Multiconsult

11:00   Kartlegging for ombruk                                                             
Oddgeir Tørset, Byggeprosjeksjef, Sandnes kommune

11.20    Verktøy for systematisk ombruk
Suksess med sirkulær ressursforvaltning krever mer enn bare digital dataflyt.
– Lær hvordan DU kan skape en sirkulær organisasjon, og hvordan Loopfronts samhandlingsplattform kan brukes av hele din verdikjede!
Elin Hansen, Leder sirkulær rådgivning Skandinavia, Loopfront                                

11.50   Felles Lunsj

PRAKTISKE EKSEMPLER

12.40   Bærekraft i praksis
Case: Stavanger rådhus
Fokus på ombruk
– Smartbygg nivå 3
– Fossilfri byggeplass
Zakarias Chibssa, prosjektleder i  Stavanger Kommune 

13.05   Beboermedvirkning er viktig
Eirik Bergjord, Bomiljøutvikler, Bate

13:30   Transformasjon fra industri til
-Case TOU scene
Per Arne Alstad, daglig leder TOU scene 

13.55   Bevaring eller nybygg – om Klepp kommune sitt største investeringsprosjekt
-Kommunehus – prosjekt som inneholder bygg for administrasjon, kultur og kirke
-Nybygg eller ombygging. Lettere å få bevilgning til ny bygg?
Torbjørn Hovland, eiendomssjef, NLA Eiendom AS

14.20   Pause

14.35   Blokk i Bekkefaret – lik bruk nye krav
Bygget for alderstrygdede, brukes igjen for eldre gjennom pilotprosjektet omsorg
Olav Mariero, prosjektutvikler, Stavanger Utvikling KF

DEBATT OG OPPSUMMERING

15.00   Paneldebatt

15.30   Oppsummering og avslutning

Mingling med Burger og steambuns

 

 

 

 

 

«Kjekk og relevant dag. Nyttig møte med mennesker»

Konferanse

Gjennomføring Fysisk. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder samtidig på 5 eller flere personer på ett arrangement, får dere 20 % rabatt (gjelder ikke World Class Maintenance kursene). Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt frem til konferansestart hvis ledige plasser. Hotell 
Bestilles og betales av den enkelte deltaker. Avbestillingsregler 
Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no 
Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris.  Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon. 
 
Rettigheter 
Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte.  

3700,- + mva 
for medlemmer av Norges bygg- og eiendomsforening

4100,- + mva
for ikke – medlemmer

680,- + mva
lunsj og pausebevertning (obligatorisk)  

395,- + mva
mingling med tapas etter konferansen

 

 

Grupperabatt: Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder samtidig på 5 eller flere personer på ett arrangement, får dere 20 % rabatt (gjelder ikke World Class Maintenance kursene).

Kanskje du også er interessert i disse arrangementene?

Konferanse

Oslo Kongressenter

Bærekraftig ombygging, konferanse Oslo 2022

Verdiskaping for eiere og brukere Konferansen fokuserer på Oslos bygningsmasse og potensialet for ombygging og oppgradering.  

Arrangør

association

Konferanse

Scandic Nidelven

Bærekraftig ombygging, konferanse Trondheim 2022

Verdiskaping for eiere og brukere Klimautfordringer med tilhørende trender og fokusområder stiller nye krav til vår byggenæring. Vi kan løse mye gjennom nybygg, men det største potensial ligger i eksisterende bygningsmasse. Konferansen er lagt opp så praktisk som mulig med utgangspunkt i aktiviteter i Trondheim bygningsmasse gjennom eksempler for erfaringsdeling.

Arrangør

association

Konferanse

Clarion Hotel Ernst Kristiansand

Bærekraftig ombygging, konferanse Kristiansand 2022

Verdiskaping for eiere og brukere Klimautfordringer med tilhørende trender og fokusområder stiller nye krav til vår byggenæring. Vi kan løse mye gjennom nybygg, men det største potensial ligger i eksisterende bygningsmasse. Konferansen er lagt opp så praktisk som mulig med utgangspunkt i aktiviteter i Kristiansands bygningsmasse gjennom eksempler for erfaringsdeling.

Arrangør

association