Nettkurs - Kran og løft

 • 17.11.2022
 • 08.30-16.30
 • Interaktivt nettkurs
 • Kran og løft

Operasjonelt ansvarlig for kran- og løfteoperasjoner i bygg og anlegg

Hensikten med kurset er å gi operasjonelt ansvarlig kunnskap til å lede og veilede personell som er involvert i løfteoperasjoner.

Kurset skal også gi deltakerne kunnskap om metoder for å se at løfteoperasjoner blir forskriftsmessig utført.

 • 17.11.2022
 • 08.30-16.30
 • Interaktivt nettkurs

Målgruppe

 • Alle som er involvert i operasjonell driftsstøtte

Informasjon

Du lærer blant annet

 1. Kjenne til hvilke lover, forskrifter og standarder som gjelder vedr. bruk av kraner og løfteutstyr
 2. Kunne redegjøre for ulike typer ulykker som kan inntre ved feil bruk av kraner, ansvarsforhold, årsakssammenheng og hvordan disse kan forebygges.
 3. Opplæringen skal  gi deltakerne kunnskap om å utøve overordnet operasjonell ledelse av løfteoperasjoner.
 4. Kjenne til hvordan en sikrer helhetlig planlegging av løfteoperasjoner i ulike områder og vurdere sikkerheten  i forbindelse med samtidige operasjoner
 5. Kunne redegjøre for SJA – Sikker Jobb Analyse, sikkerhetsbestemmelser for føring av kran, og hvilke forholdsregler som må tas for at kranfører skal kunne verne seg selv og annet personell mot ulykker.
 6. Kunne redegjøre for aktuelle forskrifter og retningslinjer for personbefordring.
 7. Kjenne til vurdering av enkle løfteinnretninger og oppbevaring av løst løfteutstyr
 8. Kjenne til kompetansekrav ved bruk av ulike type løfteutstyr
 9. Kunne veilede og gi opplæring til annet personell som skal ha rollen som operasjonelt ansvarlige

Operasjonelt ansvarlig skal

 • Sørge for at at bestemmelser for løfteoperasjoner blir etterlevd
 • Sikre helhetlig planlegging av løfteoperasjoner
 • Utøve overordnet ledelse av løfteoperasjoner
 • Sørge for tilstrekkelig informasjonsutveksling mellom skift
 • Se til at løfteoperasjonene blir utført med tilstrekkelig kvalifisert personell.
 • Se til at operatører av løfteinnretninger har fått maskinspesifikk opplæring på den aktuelle kranen
 • Sørge for at løfteutstyr blir oppbevart på en tilfredsstillende måte
 • Godkjenne øvelseskjøring med løfteinnretninger (kran)

Nå tilbyr KranTeknisk Forening 50% rabatt på medlemskap i 2023. Meld deg inn nå og få gratis 2022 medlemskap ut året.

Bli medlem her!

Medlemskap i KranTeknisk Forening skal gi verdi. Som medlem blir bedriften en aktiv del av bransjen. Ansatte i bedriften får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk. I tillegg får alle ansatte en rabattert medlemspris på våre arrangementer.

Velkomstpakke til nye bedriftsmedlemmer

Gratis medlemskap ut 2022
50% rabatt på medlemskap i 2023
5 stk Regelverksamlinger
5 stk KTF standarder
Bedrifter får 50% rabatt på valgfritt kurs for 2 av sine ansatte (bestilles før 1. juli 2023)


Kampanjen gjelder tom 30. november 2022.

Bedriftsinterne kurs

Vi gjennomfører gjerne kurset tilpasset din bedrift. Ta kontakt med oss så avtaler vi ny dato og en god pris.
Vi kan kontaktes på kundeservice@qualitynorway.no eller på telefon 67 52 60 10.

Få bedre pris som medlem

Alle kan delta, både ikke-medlemmer og medlemmer, men du og din bedrift får bedre pris som medlem av Kranteknisk Forening. Les mer om pris på medlemskap HER.
Les mer om medlemsfordeler og meld deg eller din bedrift inn HER.

KranTeknisk Forening

Med et sterkt og profesjonelt fagmiljø i ryggen tilbyr vi til enhver tid en rekke kurs og konferanser innen kran og løft. I tillegg arrangerer vi bransjetreff for nettverksbygging og utveksling av erfaringer og sosialt samvær. Vårt etablerte fagmiljø, i samråd med aktuelle myndigheter, arbeider for å fremme en formålstjenlig og enhetlig tolkning og praktisering av det til enhver tid gjeldende regelverk for fremstilling, sertifisering og bruk av løfteinnretninger og løfteredskap. Vi imøtekommer en raskt økende teknologisk og kommersiell utvikling gjennom et nært samarbeid med bransjen og dens ledere og ansatte. Vårt flaggskip innen Kran og løft er The International Offshore Crane and Lifting Conference.
Les mer om KranTeknisk Forening her. 

kranteknisk-Forening

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Endre Johannes Fuglset

Daglig leder, Norsk Maskinkontroll AS

Endre er daglig leder av Norsk Maskinkontroll. Han har bred erfaring og spesialkompetanse innen faget. Vi kan blant annet nevne:

 • Tidligere Faglig leder for Norsk Hydro’s Sakkyndige Virksomhet
 • Utarbeidet løftehåndbøker på en rekke bedrifter onshore/offshore
 • Deltager i en rekke utvalg i KranTeknisk Forenings virksomhet
 • Tidligere styreleder i KranTeknisk Forening
 • Foreleser på kontrollørkurs i regi av KranTeknisk Forening
 • Løfterådgiver Skanska Norge
 • Utførelse av HMS kontroll og rutineoppbygging for en rekke norske bedrifter
 • HMS/KS ansvarlig ILC-Construction AS

Dato og tid

 • 17.11.2022 08:3016:30

Program

Dag 1 – 17.11.22

Lunsj: kl. 11.30-12.15

08.15 Vi kobler oss på nett

08.30 Kursstart

Åpning og innledning

Grunnleggende sikkerhetskrav

 • Skader / ulykker
 • Sikker løfteoperasjon

Gjennomgang av roller og ansvar

 • Selskapet
 • Teknisk ansvarlig
 • Operasjonelt ansvarlig
 • Kranfører
 • Anhuker og signalmann

Kompetansekrav

Planlegging og risikovurdering av løfteoperasjoner

 • Risikokategorisering av løfteoperasjoner
 • Sikkerhetskritiske arbeidsprosedyre
 • SJA
 • Daglig Jobb Brifing

Krav til oppbevaring av løst løfteutstyr/riggloft

Kasseringsregler for løfteredskap

 • Løst løfteutstyr

Gjennomgang av løftetabeller

 • Kjetting, ståltau og fiberredskap

Tilleggskrav løfteinnretninger og krav til dokumentasjon

Vedlikehold og kontroll av løfteutstyr

Arbeidsoppgaver


Skriftlig prøve

16.30 Avslutning

 

Nettkurs

Digital plattform Kurset gjennomføres i sanntid i et virtuelt klasserom på videoløsningen Zoom eller Teams. Ingen nedlastning av programvare. Ingen overnatting og reisekostnader. Det eneste som trengs er tilgang til internett. Det blir diskusjoner og mulighet til fortløpende å stille spørsmål og få svar fra kursholder. Deltakerne får tilsendt innkallelse med påmeldingslenke senest dagen før kursstart. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder samtidig på 5 eller flere personer på ett arrangement, får dere 20 % rabatt (gjelder ikke World Class Maintenance kursene). Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt fram til kursstart hvis ledige plasser. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 48 timer før kursstart gir ingen refusjon. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med Quality Norway.

Påmeldingsfrist

11.11.2022 - men påmelding er mulig helt frem til arrangementet starter

Arrangører

Type arrangement

Nettkurs

Påmeldingsfrist

11.11.2022 - men påmelding er mulig helt frem til arrangementet starter

Arrangører

Type arrangement

Nettkurs

Kanskje du også er interessert i disse arrangementene?

Kurs

Clarion Hotel Trondheim

Koordinatorskolen Trondheim januar 2023

Koordinatorskolen er kurset for deg som skal ha rollen som koordinator i prosjekterings- og/eller utførelsesfasen på bygge- og anleggsprosjekter. Kurset gir en helhetlig forståelse av hva som er nødvendig kunnskap og erfaring for å ivareta koordinatorrollen på en god og hensiktsmessig måte. Kurset går over 2 samlinger i Trondheim (11.-12. og 25. januar), inkl. felles befaring på samling 2. Den første samlingen holdes i forbindelse med Teknas årlige kursdager. Det vil da være mulig å delta på felles kursmiddag (påmelding ved kursstart og separat fakturering). Alle deler av programmet er obligatorisk for å få godkjent kurset og tildelt kursbevis. Obligatorisk refleksjonsoppgave sendes ut i forkant av samling 1 og har svarfrist torsdag 5. januar. Obligatorisk hjemmeoppgave sendes ut i forkant av samling 1 og frist for innlevering er mandag 23. januar kl12.00.

Arrangør

association
association
association
association

Nettkurs

Interaktivt nettkurs

Koordinatorskolen februar 2023

Koordinatorskolen er kurset for deg som skal ha rollen som koordinator i prosjekterings- og/eller utførelsesfasen på bygge- og anleggsprosjekter. Kurset gir en helhetlig forståelse av hva som er nødvendig kunnskap og erfaring for å ivareta koordinatorrollen på en god og hensiktsmessig måte. Kurset går over 2 digitale samlinger (8.-9. februar og 1. mars). Alle deler av programmet er obligatorisk for å få godkjent kurset og tildelt kursbevis. Obligatorisk refleksjonsoppgave sendes ut ca 2 uker før kursstart, med svarfrist 3. februar. Obligatorisk hjemmeoppgave sendes ut ved kursstart og frist for innlevering er mandag 27. februar kl12.00.

Arrangør

association
association
association
association

Nettkurs

Interaktivt nettkurs

Operasjonelt ansvarlig for kran og løfteoperasjoner i petroleumsindustrien

I dette 2-dagers nettkurset vil du få tilstrekkelig kunnskap til å lede og veilede personell som er involvert i løfteoperasjoner i petroleumsindustrien.

Arrangør

association