Operasjonelt ansvarlig for kran og løfteoperasjoner i petroleumsindustrien

Nettkurs - Kran og løft

 • 30.11.2021–01.12.2021
 • Interaktivt nettkurs
 • Kran og løft

Dette arrangementet er avsluttet.

Operasjonelt ansvarlig for kran og løfteoperasjoner i petroleumsindustrien

I dette 2-dagers nettkurset vil du få tilstrekkelig kunnskap til å lede og veilede personell som er involvert i løfteoperasjoner i petroleumsindustrien.

 • 30.11.2021–01.12.2021
 • Interaktivt nettkurs

Målgruppe

 • Alle som er involvert i operasjonell driftsstøtte
 • Operasjonelt ansvarlig for løfteoperasjoner for installasjoner og petroleumsanlegg

Informasjon

Operasjonell driftsstøtte skal gi faglig støtte vedrørende løfteutstyr og løfteoperasjoner. Dette er en viktig rolle for å ivareta sikkerheten og gi faglige råd og støtte til operasjonelt ansvarlige. Kurset oppfyller krav i NORSOK R-003 og R-005.

Kurset henvender seg til alle som er involvert i operasjonell driftsstøtte.
Alle installasjoner og Petroleumsanlegg på  land skal ha utpekt operasjonelt ansvarlige før løfteoperasjoner. Det er selskapet som skal utpeke denne rollen.

Du lærer blant annet

 • Kjenne til hvilke lover, forskrifter og standarder som gjelder vedr. bruk av kraner og løfteutstyr.
 • Kunne redegjøre for ulike typer ulykker som kan inntre ved feil bruk av kraner, ansvarsforhold, årsakssammenheng og hvordan disse kan forebygges.
 • Opplæringen skal gi deltakerne kunnskap om å utøve overordnet operasjonell ledelse av løfteoperasjoner.
 • Kjenne til hvordan en sikrer helhetlig planlegging av løfteoperasjoner i ulike områder og vurdere sikkerheten i forbindelse med samtidige operasjoner.
 • Kunne redegjøre for SJA – Sikker Jobb Analyse, sikkerhetsbestemmelser for føring av offshorekran, og hvilke forholdsregler som må tas for at kranfører skal kunne verne seg selv og annet personell mot ulykker.
 • Kunne redegjøre for aktuelle forskrifter og retningslinjer for personbefordring.
 • Kjenne til vurdering av enkle løfteinnretninger og oppbevaring av løst løfteutstyr.
 • Kjenne til kompetansekrav ved bruk av ulike type løfteutstyr

Operasjonelt ansvarlig skal

 • Sørge for at denne NORSOK-standarden og innretningsspesifikk styrende dokumentasjon blir etterlevd.
 • Utøve overordnet operasjonell ledelse av løfteoperasjoner.
 • Sikre helhetlig planlegging og utførelse av løfteoperasjoner i ulike områder, og vurdere sikkerheten i forbindelse med samtidige operasjoner.
 • Sørge for tilstrekkelig informasjonsutveksling mellom skift.
 • Se til at løfteoperasjonene blir utført med tilstrekkelig kvalifisert personell.
 • Sørge for at standardens krav til oppbevaring av løst løfteutstyr blir oppfylt.
 • Oppnevne faddere.
  Godkjenne øvelseskjøring med offshorekran.
  Vurdere om en løfteinnretning kan klassifiseres som «enkel løfteinnretning»

Passer ikke datoene for din bedrift?

Vi gjennomfører gjerne kursene tilpasset for din bedrift for grupper over 10 personer.
Vi avtaler ny dato og en god pris, kontakt oss nærmere på kundeservice@qualitynorway.no eller på telefon 67 52 60 10.

Få bedre pris som medlem

Få bedre kurspris ved å melde deg inn i Kranteknisk forening!
Les mer om medlemsfordelene og meld deg inn her.

KranTeknisk Forening

Med et sterkt og profesjonelt fagmiljø i ryggen tilbyr vi til enhver tid en rekke kurs og konferanser innen kran og løft. I tillegg arrangerer vi bransjetreff for nettverksbygging og utveksling av erfaringer og sosialt samvær. Vårt etablerte fagmiljø, i samråd med aktuelle myndigheter, arbeider for å fremme en formålstjenlig og enhetlig tolkning og praktisering av det til enhver tid gjeldende regelverk for fremstilling, sertifisering og bruk av løfteinnretninger og løfteredskap. Vi imøtekommer en raskt økende teknologisk og kommersiell utvikling gjennom et nært samarbeid med bransjen og dens ledere og ansatte. Vårt flaggskip innen Kran og løft er The International Offshore Crane and Lifting Conference.
Les mer om KranTeknisk Forening her. 

kranteknisk-Forening

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Endre Johannes Fuglset

Daglig leder, Norsk Maskinkontroll AS

Endre er daglig leder av Norsk Maskinkontroll. Han har bred erfaring og spesialkompetanse innen faget. Vi kan blant annet nevne:

 • Tidligere Faglig leder for Norsk Hydro’s Sakkyndige Virksomhet
 • Utarbeidet løftehåndbøker på en rekke bedrifter onshore/offshore
 • Deltager i en rekke utvalg i KranTeknisk Forenings virksomhet
 • Tidligere styreleder i KranTeknisk Forening
 • Foreleser på kontrollørkurs i regi av KranTeknisk Forening
 • Løfterådgiver Skanska Norge
 • Utførelse av HMS kontroll og rutineoppbygging for en rekke norske bedrifter
 • HMS/KS ansvarlig ILC-Construction AS

Dato og tid

 • Dag 1: 30.11.2021 08:3016:00
 • Dag 2: 01.12.2021 08:3016:30

Program

Dag 1 – 30.11.2021

08.30 Åpning/innledning

 • Gjennomgang av roller og ansvar
 • Kompetansekrav
 • Planlegging av løfteoperasjoner

11.30 Lunsj

12.00 Krav til oppbevaring av løst løfteutstyr/riggloft

Krav til fadder/sensor

 • Listeføring
 • Gjennomgang av KOSAR`s retningslinjer for sensor

Gjennomgang av enkle løfteinnretninger

 • Risikovurderinger

Praktiske øvingsoppgaver

16.00 Slutt for dagen

 

Dag 2 – 01.12.2021

08.30 Gjennomgang av øvingsoppgaver

Grunnleggende krav til sikker bruk av løfteutstyr

 • Sikre løftemetoder
 • Kassasjonskriterier
 • Risikokartlegging
 • Riggmetoder
 • Praktiske øvelser

11.30 Lunsj

12.00 Grunnleggende krav forts.

 • Status revisjon Norsok R-003

15.30 Oppsummering/prøve

Ca 16.30 Slutt

«Første gang jeg prøvde å delta på et kurs via Zoom, fungerte veldig bra!»

«Høyt kunnskapsnivå. Instruktør bar preg av solid erfaring, og jeg synes at det er genialt å gjennomføre kurset via nett.»

Nettkurs

Digital plattform Kurset gjennomføres via nett i videoløsningen Zoom. Ingen nedlastning av programvare. Ingen overnatting og reisekostnader. Det eneste som trengs er tilgang til internett. Det blir diskusjoner og mulighet til fortløpende å stille spørsmål og få svar fra kursholder. Deltakerne får tilsendt innkallelse senest dagen før kursstart, og påmeldingslenke til Zoom står i invitasjonen. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift deltar med 5 eller flere på samme arrangement, får bedriften en voucher for 1 person for fremtidig deltakelse. 1 voucher er gratis kursavgift på tilsvarende type kurs hos Quality Norway. Voucher må brukes innen 12 måneder. Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt fram til kursstart hvis ledige plasser. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 48 timer før kursstart gir ingen refusjon. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med Quality Norway.

Kanskje du også er interessert i disse arrangementene?

Conference

P&J Live, Aberdeen, Scotland

The 25th International Offshore Crane and Lifting Conference

Welcome to The 25th International Offshore Crane and Lifting Conference on November 29th –  December 01st 2022 The 25th International Offshore Crane and Lifting Conference in Aberdeen. In a global perspective the most important meeting place for the offshore lifting and material handling industry. This is an excellent opportunity to exhibit and promote your products, services and technology and important network building.  

Arrangør

association