Praktisk-bruk-av-analyseverktøy-wordpress

Kurs -

 • 22.03.2022–23.03.2022
 • 2 DAGER
 • Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Praktisk bruk av analyseverktøy for driftssikkerhet og vedlikehold

I dette kurset vil du lære om oppbygging og anvendelse av analytiske verktøy, i tillegg gir vi deg flere praktiske eksempler og erfaringer fra norsk næringsliv og forvaltning.

 

 • 22.03.2022–23.03.2022
 • 2 DAGER
 • Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten
 • Fra 7550,-

Målgruppe

Kurset henvender seg mot bedrifter og etater som arbeider aktivt med eller har interesse for analyser og forbedringstiltak innen drift og vedlikehold.
Kurset retter seg mot ledere, mellomledere og fagpersonell med arbeidsoppgaver innen

 • Vedlikehold av produksjons- og prosessanlegg
 • Drift av produksjons- og prosessanlegg
 • Planleggere og analysepersonell
 • Operatører, konstruktører og designere
 • Leverandører av utstyr og vedlikeholdstjenester
 • Undervisning og forskning

Informasjon

Bruk og anvendelse av analytiske verktøy (analysemetoder) er viktig i vurdering av tekniske systemer, både i konstruksjons- og driftsfasen, og i planlegging og gjennomføring av arbeidsoperasjoner.

 • Risikovurdering/ROS-analyse
 • Feilmode- og effektanalyse (FMEA)/Feilmode, feileffekt og kritikalitetsanalyse (FMECA)
 • HAZOP
 • Feiltreanalyse
 • Sikker jobb-analyse (SJA)

Bakgrunn

Vedlikehold og driftssikkerhet har fått økt fokus i norsk næringsliv og forvaltning. Et riktig vedlikehold vil være med på å sikre en akseptabel teknisk tilstand. Selve arbeidet med både forebyggende og korrigerende vedlikehold kan medføre sikkerhetsutfordringer både når arbeidet utføres, og i driftssituasjonen etterpå hvis arbeidet ikke er utført riktig.

Mål

Målet med kurset er å presentere oppbygging og anvendelse av disse analytiske verktøyene. Flere av foredragene vil bli basert på praktiske erfaringer og eksempler fra norsk næringsliv og forvaltning. På kurset vil en ved hjelp av gruppeoppgaver lære hvordan en skal anvende slike verktøy.

Som støttelitteratur til kurset anbefales den norskpråklige læreboka ”Risikoanalyse – teori og metoder” alternativt den mer omfattende engelskspråklige læreboka ”Risk Assessment: Theory, Methods, and Applications” .

Kursets forelesere arbeider til daglig med problemstillinger, utfordringer og løsninger knyttet til analyseverktøy for driftssikkerhet og vedlikehold. Foreleserne har en meget bred og verdifull erfaring som deltakerne kan dra nytte av. På kurset får du innspill til hvordan man kan ta i bruk ulike verktøy for drift og vedlikehold.

Passer ikke datoene for din bedrift?

Vi gjennomfører gjerne kursene tilpasset for din bedrift for grupper over 10 personer.
Vi avtaler ny dato og en god pris, kontakt oss nærmere på kundeservice@qualitynorway.no eller på telefon 67 52 60 10.

Bedre pris som medlem

Få bedre pris som medlem av Norsk Forening for Vedlikehold.
Les mer om medlemsfordelene og meld deg inn her.

Norsk Forening for Vedlikehold

Vi tilbyr kurs og konferanser som gir deg faglig kompetanse på flere nivåer, både rettet mot strategisk, taktisk og operativt nivå. World Class Maintenance – Vedlikeholdsledelse og World Class Maintenance – Vedlikeholdstekniker er våre flaggskip innen vedlikehold og gir en anerkjent sertifisering. Kursene er basert på europeisk norm NS-EN 15628 Vedlikehold – Kvalifikasjonskrav for vedlikeholdspersonell.
Les mer om Norsk Forening for Vedlikehold her.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Ragnar Aarø

Sjefrådgiver, Safetec Nordic AS

Ragnar har over 30 års erfaring som sikkerhets- og pålitelighetsingeniør med oppdrag for landbasert industri, oljeindustrien, transportvirksomhet og myndigheter. Hans faglige hovedområde er funksjonell sikkerhet av instrumenterte sikkerhetssystemer. Ragnar har også erfaring med barrierestyring, spesielt rettet mot storulykkesrisiko. Han har deltatt i en rekke verifikasjoner av teknisk tilstand på produksjonsinnretninger («TTS»), og er en erfaren prosjekt- og møteleder. Ragnar har tidligere jobbet som forsker og gruppeleder ved SINTEF, som konsulent innen pålitelighetsteknikk i Det Norske Veritas og som daglig leder i Sydvest Programvare. Han har siden 2005 vært ansatt i Safetec i forskjellige roller og der han nå jobber som Sjefrådgiver. Ragnar er utdannet sivilingeniør i pålitelighetsteknikk fra Norges Tekniske Høgskole i 1984, og har holdt mange foredrag på norske og internasjonale kurs og konferanser. Ragnar er fast oppnevnt sensor ved NTNU, Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Øystein Skogvang

Senior sikkerhetsingeniør, Safetec Nordic AS

Øystein Skogvang er sivilingeniør og senior sikkerhetsingeniør. Han har jobbet i Safetec siden 2007, i hovedsak med risikovurderinger innen jernbane og veg. Skogvang har jobbet med RAMS-analyser, risiko- og sårbarhetsanalyser, HMS-kurs om personsikkerhet, trafikksikkerhet og ytre miljø, oppfølging av uønskede hendelser, sikkerhetsledelse, kontakt med tilsynsmyndigheter, og har holdt foredrag på konferanser og seminar. Han har også mye erfaring med samfunssikkerhet og beredskap innen offentlig forvaltning og helsevesenet. Siden august 2014 har Øystein også jobbet deltid som brannkonstabel og røykdykker i Skaun brann- og redningsvesen.

Dato og tid

 • Dag 1 : 22.03.2022 09:0017:45
 • Dag 2 : 23.03.2022 08:3016:00

Program

Dag 1

08.30 Registrering

09.00 Hva er risiko og hvorfor trenger vi risikoanalyseverktøy?              

 • Hva er risiko?
 • Hvorfor gjør vi risikoanalyser?
 • Hva er akseptkriterier og hvorfor trenger vi det?

10.15 Kaffepause – nettverksbygging

10.30 Risikovurdering / ROS-analyse

 • Hva går teknikken ut på?
 • Når brukes teknikken?
 • Hva ønsker man å analysere med teknikken?
 • Fordeler og begrensninger

          Gruppearbeid og presentasjon av gruppearbeid

12.15 Lunsj

13.15 Presentasjon av gruppearbeid

13.45 HAZOP

 • Hva går teknikken ut på?
 • Hvilke typer anlegg/operasjoner er egnet for HAZOP?
 • Fallgruber man bør unngå

           Gruppearbeid og presentasjon av gruppearbeid

15.30 Sikker Jobbanalyse

 • Anvendelse
 • Metodikk
 • Suksesskriterier

16.15 Kaffepause – nettverksbygging

16.30 Feiltreanalyse (FTA )

 • Hva går teknikken ut på?
 • Hva ønsker man å analysere med metoden?
 • Hvordan kan metoden benyttes i drift og vedlikeholdssammenheng?
 • Praktisk eksempel

17.45 Slutt dag

19.00 Kursmiddag

Dag 2 

08.30 Feiltreanalyse (FTA ) fotsetter

 • Kort oppseumering
 • Litt om kvantifisering

          Gruppearbeid og presentasjon av gruppearbeid

10.15 Kaffepause – nettverksbygging

10.30 Feilmode- og effektanalyse (FMEA ) / Feilmode-, effekt- og kritikalitetsanalyse (FMECA)

 • Hva går teknikken ut på?
 • Hva ønsker man å analysere med metoden?
 • Sentrale begreper
 • Praktisk eksempel

           Gruppearbeid FMEA og presentasjon av gruppearbeid

12.30 Lunsj

13.15 FMEA /FMECA fortsetter

 • FMEA/FMECA standarder
 • Forskjellige former for FMEA/FMECA
 • Kritikalitetsvurdering
 • Kost/nytte – verdi og arbeidsomfang

          Gruppearbeid FMECA og presentasjon av gruppearbeid

15.15 RCM og RBI sett i relasjon til analyseverktøy

 • Hvordan benyttes analyseverktøyene i en RCM- / RBI-analyse

16.00    Avslutning

«Forelesere var flinke og aktive»

Kurs

Hotell
Vi har reservert noen rom på Quality Hotel Olavsgaard, enkeltrom m/frokost kr 1 195,-.
Telefon 63 84 77 00 og oppgi kode GR009386

Praktisk informasjon om parkering og transport til hotellet

Gjennomføring Fysisk kurs. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift deltar med 5 eller flere på samme arrangement, får bedriften en voucher for 1 person for fremtidig deltakelse. 1 voucher er gratis kursavgift på tilsvarende type kurs hos Quality Norway. Voucher må brukes innen 12 måneder. For 10 personer eller flere får bedriften 2 voucher. Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt frem til kursstart hvis ledige plasser. Hotell Bestilles og betales av den enkelte deltaker. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte.

7550,-
Pris for medlemmer av Norsk Forening for Vedlikehold

8400,-
Pris for ikke-medlemmer av Norsk Forening for Vedlikehold

1150,- + mva
Pris for lunsj og bevertning for 2 dager (obligatorisk)

550,- + mva
Pris for påmeldte deltakere til middag for dag 1.

 

 • Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift deltar med 5 eller flere på samme arrangement, får bedriften en voucher for 1 person. 1 voucher er gratis kursavgift på tilsvarende type kurs hos Quality Norway. Voucher må brukes innen 12 måneder.

Kanskje du også er interessert i disse kursene?

Kurs

Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Vedlikeholdsplanlegging

Jobb smartere med vedlikeholdsplanlegging! I dette 2-dagers kurset vil du lære å jobbe smartere og få full kontroll på planlagt vedlikehold, oppnå besparing og økt effektivitet. Introduksjon Vedlikeholdsplanlegging Planleggingsprossesser Planleggingsverktøy med eksempler fra CMMS systemer Innflytelse vedlikeholdsplanlegging Jobbpakking Forbedringsteknikker Organisering, møtestruktur, kommunikasjon