Praktisk-bruk-av-analyseverktøy-wordpress

Nettkurs - Vedlikehold industri

 • 27.09.2022–29.09.2022
 • 08.30-16.00
 • Interaktivt nettkurs
 • Vedlikehold industri

Praktisk bruk av analyseverktøy for driftssikkerhet og vedlikehold

I dette nettkurset vil du lære om oppbygging og anvendelse av analytiske verktøy, i tillegg gir vi deg flere praktiske eksempler og erfaringer fra norsk næringsliv og forvaltning.

 

 • 27.09.2022–29.09.2022
 • 08.30-16.00
 • Interaktivt nettkurs
 • Fra 7550,-
Meld deg på
eller

Målgruppe

Kurset henvender seg mot bedrifter og etater som arbeider aktivt med eller har interesse for analyser og forbedringstiltak innen drift og vedlikehold.
Kurset retter seg mot ledere, mellomledere og fagpersonell med arbeidsoppgaver innen

 • Vedlikehold av produksjons- og prosessanlegg
 • Drift av produksjons- og prosessanlegg
 • Planleggere og analysepersonell
 • Operatører, konstruktører og designere
 • Leverandører av utstyr og vedlikeholdstjenester
 • Undervisning og forskning

Informasjon

Bruk og anvendelse av analytiske verktøy (analysemetoder) er viktig i vurdering av tekniske systemer, både i konstruksjons- og driftsfasen, og i planlegging og gjennomføring av arbeidsoperasjoner.

 • Risikovurdering/ROS-analyse
 • Feilmode- og effektanalyse (FMEA)/Feilmode, feileffekt og kritikalitetsanalyse (FMECA)
 • HAZOP
 • Feiltreanalyse
 • Sikker jobb-analyse (SJA)

Bakgrunn

Vedlikehold og driftssikkerhet har fått økt fokus i norsk næringsliv og forvaltning. Et riktig vedlikehold vil være med på å sikre en akseptabel teknisk tilstand. Selve arbeidet med både forebyggende og korrigerende vedlikehold kan medføre sikkerhetsutfordringer både når arbeidet utføres, og i driftssituasjonen etterpå hvis arbeidet ikke er utført riktig.

Mål

Målet med kurset er å presentere oppbygging og anvendelse av disse analytiske verktøyene. Flere av foredragene vil bli basert på praktiske erfaringer og eksempler fra norsk næringsliv og forvaltning. På kurset vil en ved hjelp av gruppeoppgaver lære hvordan en skal anvende slike verktøy.

Som støttelitteratur til kurset anbefales den norskpråklige læreboka ”Risikoanalyse – teori og metoder” alternativt den mer omfattende engelskspråklige læreboka ”Risk Assessment: Theory, Methods, and Applications” .

Kursets forelesere arbeider til daglig med problemstillinger, utfordringer og løsninger knyttet til analyseverktøy for driftssikkerhet og vedlikehold. Foreleserne har en meget bred og verdifull erfaring som deltakerne kan dra nytte av. På kurset får du innspill til hvordan man kan ta i bruk ulike verktøy for drift og vedlikehold.

Bedriftsinterne kurs

Vi gjennomfører gjerne kurset tilpasset din bedrift. Ta kontakt med oss så avtaler vi ny dato og en god pris.
Vi kan kontaktes på kundeservice@qualitynorway.no eller på telefon 67 52 60 10.

Få bedre pris som medlem

Alle kan delta, både ikke-medlemmer og medlemmer, men du og din bedrift får bedre pris som medlem av Norsk Forening for Vedlikehold.
Les mer om medlemsfordelene, og meld deg eller din bedrift inn HER.

Norsk Forening for Vedlikehold

Vi tilbyr kurs og konferanser som gir deg faglig kompetanse på flere nivåer, både rettet mot strategisk, taktisk og operativt nivå. World Class Maintenance – Vedlikeholdsledelse og World Class Maintenance – Vedlikeholdstekniker er våre flaggskip innen vedlikehold og gir en anerkjent sertifisering. Kursene er basert på europeisk norm NS-EN 15628 Vedlikehold – Kvalifikasjonskrav for vedlikeholdspersonell.
Les mer om Norsk Forening for Vedlikehold her.

 

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Ragnar Aarø

Sjefrådgiver, Safetec Nordic AS

Ragnar har over 30 års erfaring som sikkerhets- og pålitelighetsingeniør med oppdrag for landbasert industri, oljeindustrien, transportvirksomhet og myndigheter. Hans faglige hovedområde er funksjonell sikkerhet av instrumenterte sikkerhetssystemer. Ragnar har også erfaring med barrierestyring, spesielt rettet mot storulykkesrisiko. Han har deltatt i en rekke verifikasjoner av teknisk tilstand på produksjonsinnretninger («TTS»), og er en erfaren prosjekt- og møteleder. Ragnar har tidligere jobbet som forsker og gruppeleder ved SINTEF, som konsulent innen pålitelighetsteknikk i Det Norske Veritas og som daglig leder i Sydvest Programvare. Han har siden 2005 vært ansatt i Safetec i forskjellige roller og der han nå jobber som Sjefrådgiver. Ragnar er utdannet sivilingeniør i pålitelighetsteknikk fra Norges Tekniske Høgskole i 1984, og har holdt mange foredrag på norske og internasjonale kurs og konferanser. Ragnar er fast oppnevnt sensor ved NTNU, Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Øystein Skogvang

Senior sikkerhetsingeniør, Safetec Nordic AS

Øystein Skogvang er sivilingeniør og senior sikkerhetsingeniør. Han har jobbet i Safetec siden 2007, i hovedsak med risikovurderinger innen jernbane og veg. Skogvang har jobbet med RAMS-analyser, risiko- og sårbarhetsanalyser, HMS-kurs om personsikkerhet, trafikksikkerhet og ytre miljø, oppfølging av uønskede hendelser, sikkerhetsledelse, kontakt med tilsynsmyndigheter, og har holdt foredrag på konferanser og seminar. Han har også mye erfaring med samfunssikkerhet og beredskap innen offentlig forvaltning og helsevesenet. Siden august 2014 har Øystein også jobbet deltid som brannkonstabel og røykdykker i Skaun brann- og redningsvesen.

Dato og tid

 • Dag 1 - Nettkurs: 27.09.2022 08:3016:00
 • Dag 2 - Nettkurs: 29.09.2022 08:3016:00

Program

Dag 1

08.15    Vi kommer oss på nett

08.30   Hva er risiko og hvorfor trenger vi risikoanalyseverktøy?             

 • Hva er risiko?
 • Hvorfor gjør vi risikoanalyser?
 • Hva er akseptkriterier og hvorfor trenger vi det?

09.30   Risikovurdering / ROS-analyse

 • Hva går teknikken ut på?
 • Når brukes teknikken?
 • Hva ønsker man å analysere med teknikken?
 • Fordeler og begrensninger

            Gruppearbeid og presentasjon av gruppearbeid

11.30   Lunsj

12.00   HAZOP

 • Hva går teknikken ut på?
 • Hvilke typer anlegg/operasjoner er egnet for HAZOP?
 • Fallgruber man bør unngå

             Gruppearbeid og presentasjon av gruppearbeid

14.00   Sikker Jobbanalyse

 • Anvendelse
 • Metodikk
 • Suksesskriterier

15.00   Feiltreanalyse (FTA )

 • Hva går teknikken ut på?
 • Hva ønsker man å analysere med metoden?
 • Hvordan kan metoden benyttes i drift og vedlikeholdssammenheng?
 • Praktisk eksempel
 • Litt om kvantifisering
 • Introduksjon til individuell hjemmeoppgave

16.00   Slutt dag

Dag 2

08.30    Feiltreanalyse (FTA ) fotsetter

 • Oppsummering fra dag 1

              Gruppearbeid

 • Vil bygge på «hjemmeoppgave»
 • Gruppearbeid
 • Presentasjon hjemmeoppgave/gruppearbeid

10.30    Feilmode- og effektanalyse (FMEA ) / Feilmode-, effekt- og kritikalitetsanalyse (FMECA)

 • Hva går teknikken ut på?
 • Hva ønsker man å analysere med metoden?
 • Sentrale begreper
 • Praktisk eksempel

             Gruppearbeid FMEA og presentasjon av gruppearbeid

12.30    Lunsj

13.00    FMEA /FMECA fortsetter

 • FMEA/FMECA standarder
 • Forskjellige former for FMEA/FMECA
 • Kritikalitetsvurdering
 • Kost/nytte – verdi og arbeidsomfang

            Gruppearbeid FMECA og presentasjon av gruppearbeid

15.15    RCM og RBI sett i relasjon til analyseverktøy

 • Hvordan benyttes analyseverktøyene i en RCM- / RBI-analyse

16.00    Avslutning

«Flinke og aktive forelesere»

Nettkurs

Digital plattform Kurset gjennomføres via nett i videoløsningen Zoom. Ingen nedlastning av programvare. Ingen overnatting og reisekostnader. Det eneste som trengs er tilgang til internett. Det blir diskusjoner og mulighet til fortløpende å stille spørsmål og få svar fra kursholder. Deltakerne får tilsendt innkallelse senest dagen før kursstart, og påmeldingslenke til Zoom står i invitasjonen. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift deltar med 5 eller flere på samme arrangement, får bedriften en voucher for 1 person for fremtidig deltakelse. 1 voucher er gratis kursavgift på tilsvarende type kurs hos Quality Norway. Voucher må brukes innen 12 måneder. Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt fram til kursstart hvis ledige plasser. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 48 timer før kursstart gir ingen refusjon. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med Quality Norway.

7550,-
Pris for medlemmer av Norsk Forening for Vedlikehold

8400,-
Pris for ikke-medlemmer av Norsk Forening for Vedlikehold

 

 

Grupperabatt: Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder samtidig på 5 eller flere personer på ett arrangement, får dere 20 % rabatt (gjelder ikke World Class Maintenance kursene).

Kanskje du også er interessert i disse arrangementene?

Kurs

Storefjell Resort Hotel, Gol

World Class Maintenance – Vedlikeholdsledelse 2022/2023

World Class Maintenance – et fremtidsrettet vedlikeholdskonsept for ledende bedrifter i Europa Vedlikehold er en av de viktigste konkurransefaktorene for fremtidsrettete bedrifter. Derfor er det viktig å ha moderne og riktig kompetanse! Det faglige innholdet bygger på trender innen internasjonalt og nasjonalt vedlikehold og produksjon Kurset bygger på NS EN 15628 Vedlikehold – Kvalifikasjonskrav for vedlikeholdspersonell Flere ledende bedrifter har bygd opp sine vedlikeholdskonsepter, praktiske løsninger og vedlikeholdsstrategier basert på kompetanse fra dette kurset Hold deg oppdatert innen vedlikehold Kurset gir mulighet for å avlegge eksamen og bli sertifisert

Arrangør

association

Kurs

Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Vedlikeholdsplanlegging

Jobb smartere med vedlikeholdsplanlegging! I dette 2-dagers kurset vil du lære å jobbe smartere og få full kontroll på planlagt vedlikehold, oppnå besparing og økt effektivitet. Introduksjon Vedlikeholdsplanlegging Planleggingsprossesser Planleggingsverktøy med eksempler fra CMMS systemer Innflytelse vedlikeholdsplanlegging Jobbpakking Forbedringsteknikker Organisering, møtestruktur, kommunikasjon

Arrangør

association

Nettkurs

Interaktivt nettkurs

Temakurs: Regelverk for vedlikeholdspersonell

Montører og reparatører av maskiner og annet arbeidsutstyr Bli oppdatert på kun 3 timer! På dette nettkurset vil du lære om Arbeidstilsynets gjeldende regelverk for vedlikehold, reparasjon, montasje og ombygging av maskiner og annet arbeidsutstyr.

Arrangør

association
association