Tavle-prosjektering-web

Nettkurs - Elektrotavler

 • 03.05.2022–04.05.2022
 • 2 DAGER
 • Interaktivt nettkurs
 • Elektrotavler

Prosjektering av eltavler

I dette 2-dagers nettkurset Få kunnskap om prosjektering, verifisering og dokumentering av et beskrevet tavleprosjekt med 432-, 433- og 434-tavler.
Det blir også gruppeoppgave «Fra tilbud til FAT».

 • 03.05.2022–04.05.2022
 • 2 DAGER
 • Interaktivt nettkurs
 • Fra 8900,-

Målgruppe

 • Prosjekterende saksbehandlere hos tavlefabrikanter
 • Saksbehandlere med ansvar for kalkulasjon og tilbudsutarbeidelse
 • Prosjekterende elektrofagfolk i industribedrifter
 • Prosjekterende hos el-entreprenører med ansvar for tavleprosjektering
 • Tavlemontører med bas-funksjon
 • Konsulenter med ansvar for prosjektering av tavler

Informasjon

Gjennomgang av prosjektering, verifisering og dokumentering av et beskrevet tavleprosjekt med 432-, 433- og 434-tavler
Gruppeoppgave – fra tilbud til FAT

Bakgrunn

Tavler utgjør en viktig del av et elektrisk anlegg og det kreves spesialisert faglig kunnskap og inngående kjennskap til regelverket for planlegging, prosjektering, utførelse og verifikasjon av tavler. Tavleprodusenter er ansvarlig for at tavler konstrueres og utføres tavler i samsvar med relevante normer, at de er tilstrekkelig tilpasset de aktuelle nettforholdene og installasjonen og at de gir tilstrekkelig beskyttelse og funksjonssikkerhet iht myndighetskrav og brukerbehov. Prosjektering av tavler krever en helhetlig forståelse for krav i NEK 439, NEK 400 og NEK EN 60204 og hvordan samsvar med disse normene kan verifiseres.

Omtale

Målet med kurset er å gi deltakerne tilstrekkelig opplæring for arbeidsoppgaver og ansvar som til daglig kreves i jobben som faglig leder, konstruktør, saksbehandler eller prosjektledere hos tavleprodusenter. Kurset er også egnet for andre som jobber med tavleprosjektering og trenger kompetanse innen oppbygging av tavlen, dimensjonering, valg av vern, verifikasjon og dokumentasjon i samsvar med gjeldende normer.

Kurset forutsetter kjennskap til NEK 439 ved f.eks. deltakelse på Tavleforeningens kurs «Tavlenormen», «Maskiners elektriske utrustning – Maskintavler» eller Tavlekonstruktørens plikter og oppgaver.

Passer ikke datoene for din bedrift?

Vi gjennomfører gjerne kursene tilpasset for din bedrift for grupper over 10 personer.
Vi avtaler ny dato og en god pris, kontakt oss nærmere på kundeservice@qualitynorway.no eller på telefon 67 52 60 10.

Bedre pris som medlem

Få bedre pris som medlem av Tavleforeningen.
Les mer om medlemsfordelene og meld deg inn her.

Tavleforeningen

Tavlefaget lærer du hos oss!
Vi utvikler kurs i samarbeid med Tavleforeningen som er en faglig bransjeorganisasjon for tavlebransjen og et kompetansesenter inne tavlefag.

Sikringsskap, tavler og tavleanlegg har viktige funksjoner for sikkerhet, funksjon og drift i mange typer elektriske bygningsinstallasjoner.
Andre bruksområder for elektrotavler er industri, transport, samferdsel, kraftforsyning, maskinanlegg, maritim sektor og offshore-installasjoner.

Tavlemontører er viktige elektrofagarbeidere og vi bistår tavleprodusenter eller andre som bygger tavler med opplæring av lærlinger og hjelpearbeidere ved å tilby TAVLESKOLEN, et 2-delt kursprogram på i alt 4 dager. For fagpersonell som har faglig ansvar eller prosjekterer elektrotavler, tilbyr vi kurs som gir nødvendig spesialisert opplæring, enten man jobber hos tavleprodusent, installatør, maskinbygger eller konsulentfirma. Tavlefaget er et omfattende fagfelt med behov for bred kompetanse og helhetsforståelse og i samarbeid med Tavleforeningen tilbyr en rekke behovsrettede fagkurs som henvender seg til tavleprodusenter, installatører, maskinbyggere, konsulenter og byggherrer.

Les mer om Tavleforeningen her.

Tavle-hoved-logo

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Per Rapstad

Daglig leder, Aura Electric

Som bedriftsleder innen virksomheter med leveranser til kraftdistribusjon og automasjon innen bygg, skip og offshore, har Rapstad arbeidet innen et bredt spekter av tavlefaget siden 1998. Før dette var han elektrolærer ved Kongsvinger Tekniske Fagskole i 15 år. Rapstad har gjennom mange år vært deltaker i flere av Tavleforeningens kursgrupper.

Dato og tid

 • Dag 1: 03.05.2022 09:0016:00
 • Dag 2: 04.05.2022 09:0016:00

Program

Dag 1 – 03.05.2022

08.45 Vi kobler oss på nett
09.00 Start, velkommen
09.10 Et komplett tavleprosjekt med hovedtavle og underfordelinger
• Gjennomgang av prosjektering, verifisering og dokumentering av et beskrevet tavleprosjekt med 432-, 433- og 434 tavle.
12.00 Lunsj
12.45 Et komplett tavleprosjekt med hovedtavle og underfordelinger fortsetter
16.00 Slutt dag 1

Det blir lagt opp til pauser ved behov.

Dag 2 – 04.05.2022

08.45 Vi kobler oss på nett
09.00 Et komplett tavleprosjekt med hovedtavle og underfordelinger fortsetter
12.00 Lunsj
12.30 Et komplett tavleprosjekt med hovedtavle og underfordelinger fortsetter
16.00 Avslutning

Det blir lagt opp til pauser ved behov.

«Kurset var bra og passe faglig tungt, det ga en god innsikt i hvordan finne ut av ting. Belyste på en god måte mange aspekt som bør/må hensynstas, og hadde konkrete eksempler på løsninger.»

Nettkurs

Digital plattform Kurset gjennomføres via nett i videoløsningen Zoom. Ingen nedlastning av programvare. Ingen overnatting og reisekostnader. Det eneste som trengs er tilgang til internett. Det blir diskusjoner og mulighet til fortløpende å stille spørsmål og få svar fra kursholder. Deltakerne får tilsendt innkallelse senest dagen før kursstart, og påmeldingslenke til Zoom står i invitasjonen. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift deltar med 5 eller flere på samme arrangement, får bedriften en voucher for 1 person for fremtidig deltakelse. 1 voucher er gratis kursavgift på tilsvarende type kurs hos Quality Norway. Voucher må brukes innen 12 måneder. Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt fram til kursstart hvis ledige plasser. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 48 timer før kursstart gir ingen refusjon. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med Quality Norway.

8900,-
Pris for medlemmer av Norsk Eltavleforening

9900,-
Pris for ikke-medlemmer av Norsk Eltavleforening

 • Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift deltar med 5 eller flere på samme arrangement, får bedriften en voucher for 1 person. 1 voucher er gratis kursavgift på tilsvarende type kurs hos Quality Norway. Voucher må brukes innen 12 måneder.