Robust-materialvalg-olje-gassindustrien

Konferanse - Vedlikehold industri

 • 04.04.2022–05.04.2022
 • 2 dager
 • Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten
 • Vedlikehold industri

Dette arrangementet er avsluttet.

Robust materialvalg i energisektoren

Bli med på konferanse og hør mange interessante foredrag.
Møt blant annet foredragsholdere fra Equinor, Institutt for energiteknikk, Sintef, Aker Solutions og Aker BP.

 • Kan oljebransjen bidra til det grønne skiftet? CCS CO2 fangst, lagring og transport, hydrogenproduksjon og transport
 • Havvindutbygging
 • Materialproblemstillinger i oljeindustrien
 • Nye produksjonsmetoder

Det er nå over 50 år siden olje- og gassvirksomheten startet opp på norsk og britisk sektor.  Opp gjennom årene har oljeselskapene og leverandørindustrien lært mye om materialers egenskaper, muligheter og begrensninger både gjennom driftserfaring og FoU på nye løsninger.  Selskapene har jobbet aktivt med å spre denne kunnskapen i miljøet.  Robust materialvalg har blitt et viktig begrep i oljeindustrien og selskapene har vært flinke til å implementere nye materialer og løsninger.  Selv om erfaringene i stor grad er positive, er det flere eksempler på at bruk av nye materialer ofte i nye miljøer gir uventede problem under drift.

Foredragene vil ta utgangspunkt i reelle problemstillinger og erfaringer fra Nordsjøen for på den måten å sikre erfaringsoverføring.  Det vil bli gitt god anledning til diskusjon mellom deltakerne og foredragsholderne.

 • 04.04.2022–05.04.2022
 • 2 dager
 • Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Målgruppe

Konferansen henvender seg til alle som arbeider med material- og korrosjonsrelaterte problemstillinger knyttet til olje- og gassvirksomheten.

Informasjon

Oljevirksomheten vil fortsatt være viktig i fremtiden, men nå er det et sterk fokus på det grønne skifte hvor energi fra olje- og gass erstattes med mer bærekraftige energiformer fra bl.a. bølgekraft-, vind- og sol.  Havet er pekt ut som et meget viktig område for produksjon av disse energiformene.  Det betyr at denne industrien vil få mange av de samme materialtekniske utfordringene som olje- og gassindustrien har hatt i 40 år med installasjoner til havs.

Karbonfangst og hydrogentransport/-prosessering er to andre viktige temaer innenfor bærekraft.  Her vil det også være materialtekniske utfordringer hvor erfaringene fra olje- og gassindustrien kan være viktig for å unngå alvorlige hendelser og å optimalisere kostnader knyttet til bygging og drift.

Kunnskapsoverføring mellom ulike bransjer er viktig.  Dette gjelder spesielt materialtekniske utfordringer og løsninger.  Vi har nå en unik mulighet til å få til en slik kunnskapsoverføring fra olje- og gassindustrien til de nye bærekraftige industrisegmentene.  Denne konferansen vil være en viktig bidragsyter her hvor vi har lagt opp til en kombinasjon av faglige presentasjoner med god til spørsmål og diskusjon etter hver presentasjon.  Pausene vil også være et viktig element i etablering og vedlikehold av nettverk mellom deltakerne.

Målsetting med konferansen er

 • Være møteplass for erfaringsoverføring mellom personer fra ulike typer industri som arbeider med material- og korrosjonsrelaterte problemstillinger knyttet til olje- og gass virksomheten både over- og under vann.
 • Gi deltakerne en oppdatering i material- og korrosjonsrelaterte problem og løsninger på disse for produksjonssystem og rørledninger.
 • Sette fokus på betydningen av robust materialvalg som en integrert del av det totale drifts- og vedlikeholdsarbeidet

Bedre pris som medlem

Få bedre pris som medlem av Norsk Forening for Vedlikehold!
Les mer om medlemsfordelene, og meld deg eller din bedrift inn HER.

Norsk Forening for Vedlikehold

Norsk Forening for Vedlikehold (NFV) har som formål å være den ledende forening for kompetanse og nettverksbygging innen produksjon og vedlikehold i Norge. Vi tilbyr kurs og konferanser som gir deg faglig kompetanse på flere nivåer, både rettet mot strategisk, taktisk og operativt nivå.
Les mer om Norsk Forening for Vedlikehold her.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Rune Mode Ramberg

Project Manager, Equinor ASA

He has 30 years experience within the oil and gas industry.  His experience includes: research, early phase development, project execution and field operations.
Ramberg has been heavily involved in technology development and implementation of new technology in projects both in Norway and abroad.
Previous positions include secondments abroad for several years and Chief Engineer for Subsea Technology in Equinor, before moving into the role of project manager for execution of subsea projects.
Currently he is heading up the SURF part of the Northern Lights 3 project.
Rune Mode Ramberg holds a M.S degree and a Ph.D from the Norwegian University of Science and Technology. He has worked for Equinor since 1997

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Tore Roberg Andersen

Leading Engineer Materials Technology, Equinor

Uteksaminert fra Teknisk Elektrokjemi NTNU (NTH) i 1978. Første arbeidsgiver var DNV. Arbeidet ved Norsk Hydro Forskningssenter på Herøya fra 1987, og kom inn i Statoil ved sammenslåingen  i 2007. Har jobbet med korrosjon og materialvalg i sjøvann og produksjonskjeden fra brønn til landanlegg. Etter 8 år som leder for Equinor’s materialavdeling i Porsgrunn har fokus de siste fire årene vært på effekten av hydrogen på metalliske materialer.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Vigdis Olden

Seniorforsker, SINTEF Industri i Trondheim

Vigdis Olden er seniorforsker ved SINTEF Industri i Trondheim, i gruppe for Sveising og materialintegritet.
Hennes spesialområde er materialintegritet knyttet effekten av hydrogen på metalliske materialer, såkalt hydrogensprøhet.
Vigdis leder for tiden NFR-prosjektet Safe Pipelines for Hydrogen Transport (HyLINE), og arbeidsområdet for struktur og integritet i det nye senteret for fornybar energi FME NorthWind.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Agnes Marie Horn

Senior Principal Specialist, M.Sc. - Structural Integrity Advisory, DNV

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Espen Heier

Chief Engineer – SURF Materials Technology, TechnipFMC

Espen Heier supports projects, tenders and studies and is active in standardization work both internally and externally. Responsible for materials in the Deep Purple project and has a keen interest in how hydrogen gas affect carbon steel materials.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Gisle Rørvik

Advisor Materials Technology Metallic materials & welding, FOS SMT MCT, Equinor ASA

13 års erfaring fra SINTEF Materialteknologi, 24 års erfaring fra Statoil/Equinor – Forskningssenter Rotvoll, siden 2016 kjørt Equinor R&D prosjekt på «3D Printing / Additive Manufacturing for Oil & Gas».

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Ola Myklatun Krosness

Materialingeniør, Aker Solutions

Ola Myklatun Krosness er utdannet sivilingeniør innen materialteknologi ved NTNU. Han har arbeidet for Aker Solutions i 5 år med oppgaver knyttet til materialer, katodisk beskyttelse og termisk isolasjon for undervannssystemer. I forbindelse med Aker Solutions sitt nyeste kompressorstasjon prosjekt er han ansvarlig for oppfølging av materialutfordringer knyttet til kjølerne.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Atle Helge Qvale

Principal Materials Engineer, SubseaDesign AS

Atle Helge Qvale is a senior materials engineer with more than twenty years experience from the oil & gas industry, participating in more than 50 topside and subsea projects and tenders over the years. He has presented at several conferences and participated in NORSOK and ISO standardization work groups . Atle holds a MSc degree in physical metallurgy.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Gotthard Mälzer

Leading Advisor Materials Technology - Metallic Materials & Welding FOS SMT MCT, Equinor ASA

Har vært i Equinor i 12 år. Nåværende stilling er fagleder (Leading Advisor) for metalliske materialer og sveising. Har en doktorgrad innenfor materialteknologi (Materials Science) fra Ruhr-Universitet i Bochum/Tyskland i tillegg til flere diplomingeniør og internasjonal sveiseingeniør.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Øystein Bjaanes

Subseaingeniør, Aker BP

Øystein er materialingeniør og ansatt ved DNVs materiallaboratorium i Bergen, og har et engasjement som subseaingeniør i Aker BP.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Jan Ivar Skar

Leading Engineer Materials and Corrosion Technology FOS SMT MCT, Equinor ASA

Uteksaminert ved NTH (NTNU) Teknisk Elektrokjemi i 1984. Dr. ing fra NTH (NTNU) avd for Materialer og Bearbeiding, 1990. Jobbet ved SINTEF Korrosjonssentret i 1986 -1991. Jeg var leder for inspeksjonsavd. Ved Statoil Bamble (Petrokjemi) 1991 – 1992. Arbeidet ved Norsk Hydro Forskningssenter, Herøya Porsgrunn – materialteknologi fra 1992 til jeg ble ansatt i Statoil / Equinor 2008. Siden 2008 har jeg jobbet med korrosjon, korrosjonsbeskyttelse og materialvalg for Equinors installasjoner både i prosjekt – og driftsfase, samt ulike utviklingsprosjekter innenfor korrosjonsfaget. Var fagleder for disiplinen korrosjon og materialvalg fra 2011 – 2017.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Guri E. Nustad

Specialist Material Engineer, Aker Solutions

Sivilingeniør fra NTH (nå NTNU) med fordypning innen teknisk elektrokjemi. Har mer enn 30 års erfaring innen materialteknologi med særlig fokus på materialvalg, korrosjon og korrosjonsbeskyttelse. Har vært ansatt i Aker Solutions siden 2006.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Dr Eugenia Marinou

Production Chemistry Team Leader

Eugenia is Axis’s production chemistry team leader. A PhD chemist with close to 25 years’ O&G industry experience, she is highly knowledgeable in all aspects of production chemistry as a technical authority and project manager. Expertise includes risk-based assessments through identifying and providing corrective actions for production chemistry and flow assurance problems including phase separation, produced water management, microbiological abatement, scale, corrosion and material selection, the prevention and remediation of organic deposits, the selection and design of subsurface and topsides chemical treatment strategies, as well operational support and significant involvement in new field developments.
Eugenia is also an active contributor to the SPE and other journals through publications on corrosion, scale and microbe management, as well as chairing sessions and presenting at technical conferences. She has been serving on the Committee of the SPE Corrosion Conference since 2012 and recently served as its Chair (2018); she has also been a Committee member of the SPE Oilfield Scale Conference for a number of years.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Bente Helen Leinum

Senior Principal Engineer Operations Technology, DNV Energy systems

Experience: Has extensive experience within the field of failure analyses, materials technology and trouble shooting. The activities have been including RBI-analyses, pipeline integrity management (PIM) projects, verification projects, fabrication control, contact with authorities, hands on experience through field inspection, laboratory work and experiments. Experience from general industry, process industry and oil and gas industry, research and development.

PM for various projects related to re-qualification (re-purpose) of existing natural gas pipelines for transport of hydrogen or carbon dioxide (CO2). PM for various studies towards the petroleum safety authorities and project manager for various JIP-projects resulting in new or update of existing DNV recommended practices as e.g.  DNV-RP-O101 ‘Technical documentation for subsea projects’ (2016),  DNV RP-F116 ‘Submarine Pipeline System Integrity Management and DNV-RP-F104 ‘design and operation of CO2 pipelines.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Prof. David Jarvis

CTO, Founder and Director of HIPtec AS, Norway

 • Professor in Materials Engineering, Swansea University, UK
 • Member of Swedish Royal Academy of Engineering IVA, Sweden
 • Formerly Head of New Materials at the European Space Agency, The Netherlands
/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Arne Dugstad

Forskningssjef - Korrosjonsteknologi, Institutt for energiteknikk (IFE)

Arne Dugstad er forskningssjef ved Institutt for Energiteknikk (IFE) hvor han har jobbet siden 1982. Arbeidet har vært spesielt knyttet til CO2 og H2S korrosjon i rørledninger og flexible risere, transport av flytende og superkritisk CO2, korrosjon og saltutfellinger i MEG (glykol) regenereringssystemer. Sitter i arrangementskomiteen for Teknas  årlige CO2-konferanse og er ekspert i ISO/TC265 som utvikler internasjonale standarder for CCS.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Tor Johansen

Senior Principal Materials Engineer, Aker Solutions

 • 13 års erfaring fra prosjekter innen flere bransjer, inkl. topside olje og gass, offshore vindkraft, fiskeoppdrett og samferdsel.
 • Jobber primært med materialvalg og korrosjonsbeskyttelse.

Dato og tid

 • Dag 1: 04.04.2022 09:0017:15
 • Dag 2: 05.04.2022 08:3015:45

Program

MANDAG 4. april

08.30 Registrering

09.00 Åpning

Kan oljebransjen bidra til det grønne skifte

CCS CO2 fangst, lagring og transport

09.15 Northern Lights CCS – transport og lagring av CO2
Northern Lights er det første av mange Carbon Caputure and Storage prosjekter. Prosjektet er i gjennomføringsfasen og man har høstet erfaringer som vil være viktige for å utvikle denne nye industrien.

 • Hvorfor vi trenger CO2 injeksjons prosjekter?
 • Hvordan kan vi bygge videre på løsninger fra olje og gassindustrien?
 • Hva kan vi lære fra andre industrier?

Rune Mode Ramberg, SURF Manager Northern Lights, Equinor

10.00 CO2 korrosjon i rørledninger – er det et problem

 • CO2 har blitt transportert i rør i mer enn 40 år-hvorfor driver vi fortsatt forskning?
 • CO2 spesifikasjoner-hva kan tillates av urenheter i CO2en (H2O, SOx, NOx, O2, H2S..)
 • Når feller vann/urenheter ut og danner korrosive faser

Arne Dugstad, Forskningssjef Korrosjonsteknologi, Institutt for energiteknikk (IFE)

10.45 Kaffepause

Hydrogenproduksjon og transport

11.00 Equinors hydrogenportefølje og tilhørende materialutfordringer

 • Blått og grønt hydrogen – prosjekter
 • Materialutfordringer ved produksjon av blått hydrogen
 • Kvalifikasjon av rørledningsmaterialer for hydrogentransport

Tore Roberg Andersen, Leading Engineer Materials Technology, Equinor

11.30 Hydrogentransport i eksisterende rørledninger i et materialteknologisk perspektiv – resultater fra HyLINE-prosjektet
Vigdis Olden, Senior Research Scientist, SINTEF Industri

12.00 Lunsj

13.00 Relevante krav for rørledninger – CCS og hydrogen

 • Standarder og pågående forskning relatert til å transportere hydrogen og CCS i nye og eksisterende rør
 • Materialegenskaper og krav til material testing
 • Material krav for design sjekk (ULS, FLS, ALS)

Agnes Marie Horn, Senior Principal Specialist, DNV

13.45 Deep Purple – Green hydrogen infrastructure, material perspective
Espen Heier, Chief Engineer – SURF Materials Technology, TechnipFMC

14.30 Kaffe

Eksempler fra havvind utbygging

14.45 Materialtekniske utfordringer innen offshore vind
Tor Johansen, Senior Principal Materials Engineer, Aker Solutions

15.15 Resirkulering av turbin blader
Representant fra Aker Offshore Wind

15.45 Kaffepause

Nye produksjonsmetoder

16.00 AM+HIP – New Solutions
Prof. David Jarvis, CTO, Founder and Director, HIPtec

16.30 Additiv tilvirkning – Hva gjør det med materialegenskapene hos metaller?

 • Equinor erfaringer og kvalitetsaspekter

Gisle Rørvik, Rådgiver – Materialteknologi, Metalliske materialer & sveising, Equinor

17.15 Oppsummering dag 1

19.00 Konferansemiddag

 

TIRSDAG 5. april

Materialproblemstillinger i offshoreindustrien

08.30 Kompressorstasjoner på havbunnen – materialvalg og utfordringer med kjølere

 • Kort om kompressorstasjoner
 • Hva definerer materialvalg og belegg for kjølere
 • Utfordringer knyttet til valgte material og belegg

Ola Myklatun Krosness, Materialingeniør, Aker Solutions

09.15 Strain Hardened, Bridge Alloys – An Attractive Alternative to High Strength Precipitation Hardened Nickel Alloys 716, NA 718 and NA 725?

 • Bridge alloys are recently developed corrosion resistant alloys, where the alloy content place them between super austenitic stainless steels and nickel based superalloys. The alloys are highly corrosion resistant and the alloying philosophy offer cost advantage over many of the nickel super alloys used in the industry today
 • The alloys are considered microstructurally more stable than many of the alloys they compete with and recent published test results suggest that these alloys are highly resistant to environmentally assisted cracking
 • This lecture aims to give an overview of the alloy family and some of the test results that has been published in recent years.

Atle Helge Qvale, Principal Materials Engineer, SubseaDesign AS

10.00 Kaffe

10.15 HISC på bolter i Alloy 716 og 725

 • Kan man tillate disse legeringene under vann?
 • Kan man avdekke HISC følsomhet med standard material testing?
 • Hva er alternativene?

Gotthard Mälzer, Leading Advisor Materials Technology – Metallic Materials & Welding, Equinor

11.00 Læring fra skadeundersøkelse av brudd i forankringsarrangement for Alvheim Midwater Arch

 • I juni 2019 ble det ved undervannsinspeksjon avdekket brudd i forankringsarrangementet for Alvheim East Midwater Arch (EMWA)
 • Produksjonen gjennom de fleksible stigerørene over EMWA ble stanset mens korrigerende tiltak ble gjennomført, og systemet var tilbake i drift i oktober 2019
 • Foredraget vil presentere resultater og læring fra skade- og rotårsaksanalysen knyttet til hendelsen

Øystein Bjaanes, Subseaingeniør, Aker BP

11.45 Lunsj

12.45 Korrosjonsutfordringer med aluminium på offshore installasjoner

 • Skadesaker på struktur og andre komponenter
 • Diskutere årsakene til disse skadene spesielt mhp design og miljø
 • Kravsetting for nybygg for å unngå disse skadene
 • Utbedring av skader i drift

Jan Ivar Skar, Leading Engineer Materials and Corrosion Technology, Equinor

13.30 Kaffepause

13.45 Norsok M-501 Surface preparation and protective coat – en ny versjon er snart tilgjengelig

 • Norsok M-501 ed 7 har vært ute på industrihøring og basert på kommentarene gjøres nå en siste oppdatering før utgivelse. Foredraget presenterer de viktigste endringene, innspill fra høringsprosessen og hvordan dette påvirker sluttresultatet

Guri E Nustad, Specialist Materials Engineer, Aker Solutions

14.15 Hg related material threats
Dr Eugenia Marinou, Production Chemistry Team Leader, AXIS

14.45 Presenting a PSA study with the objective; – How to maintain sound management of the technical integrity of subsea systems through the operation phase also accounting for the changes that the industry envisages to come in the years ahead

 • The main focus has been on ‘Management of change’ and ‘Learning’ as means to maintain or improve the existing risk level at the Norwegian Continental Shelf (NCS)

Bente Helen Leinum, Senior Principal Engineer Operations Technology, DNV Energy systems

15.15 SCC av 22 Cr duplex rustfritt stål
Svein Morten Hesjevik, Equinor

15.45 Oppsummering og avslutning

Konferanse

Hotell
Deltakerne må selv bestille overnatting på denne konferansen.
Vi har reservert et antall rom på Quality Hotel Olavsgaard. Enkeltrom med frokost kr. 1195,- per natt.
Hotellrommene kan bestilles på telefon 63 84 77 20 eller mail til booking@olavsgaard.no  

Oppgi bookingkode GR008499

Gjennomføring Fysisk. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder samtidig på 5 eller flere personer på ett arrangement, får dere 20 % rabatt (gjelder ikke World Class Maintenance kursene). Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt frem til konferansestart hvis ledige plasser. Hotell 
Bestilles og betales av den enkelte deltaker. Avbestillingsregler 
Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no 
Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris.  Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon. 
 
Rettigheter 
Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte.