Robust-materialvalg-olje-gassindustrien

Konferanse -

 • 04.04.2022–05.04.2022
 • 2 dager
 • Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Robust materialvalg i industrien

 • Kan oljebransjen bidra til det grønne skifte? CCS CO2 fangst, lagring og transport, hydrogenproduksjon og transport
 • Havvind utbygging
 • Materialproblemstillinger i oljeindustrien
 • Nye produksjonsmetoder

Det er nå 40 år siden olje- og gassvirksomheten startet opp på norsk og britisk sektor.  Opp gjennom årene har oljeselskapene og leverandørindustrien lært mye om materialers egenskaper, muligheter og begrensninger både gjennom driftserfaring og FoU på nye løsninger.  Selskapene har jobbet aktivt med å spre denne kunnskapen i miljøet.  Robust materialvalg har blitt et viktig begrep i oljeindustrien og selskapene har vært flinke til å implementere nye materialer og løsninger.  Selv om erfaringene i stor grad er positive, er det flere eksempler på at bruk av nye materialer ofte i nye miljøer gir uventede problem under drift.

Foredragene vil ta utgangspunkt i reelle problemstillinger og erfaringer fra Nordsjøen for på den måten å sikre erfaringsoverføring.  Det vil bli gitt god anledning til diskusjon mellom deltakerne og foredragsholderne.

 • 04.04.2022–05.04.2022
 • 2 dager
 • Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten
 • Fra 7100,-

Målgruppe

Konferansen henvender seg til alle som arbeider med material- og korrosjonsrelaterte problemstillinger knyttet til olje- og gassvirksomheten.

Informasjon

Oljevirksomheten vil fortsatt være viktig i fremtiden, men nå er det et sterk fokus på det grønne skifte hvor energi fra olje- og gass erstattes med mer bærekraftige energiformer fra bl.a. bølgekraft-, vind- og sol.  Havet er pekt ut som et meget viktig område for produksjon av disse energiformene.  Det betyr at denne industrien vil få mange av de samme materialtekniske utfordringene som olje- og gassindustrien har hatt i 40 år med installasjoner til havs.

Karbonfangst og hydrogentransport/-prosessering er to andre viktige temaer innenfor bærekraft.  Her vil det også være materialtekniske utfordringer hvor erfaringene fra olje- og gassindustrien kan være viktig for å unngå alvorlige hendelser og å optimalisere kostnader knyttet til bygging og drift.

Kunnskapsoverføring mellom ulike bransjer er viktig.  Dette gjelder spesielt materialtekniske utfordringer og løsninger.  Vi har nå en unik mulighet til å få til en slik kunnskapsoverføring fra olje- og gassindustrien til de nye bærekraftige industrisegmentene.  Denne konferansen vil være en viktig bidragsyter her hvor vi har lagt opp til en kombinasjon av faglige presentasjoner med god til spørsmål og diskusjon etter hver presentasjon.  Pausene vil også være et viktig element i etablering og vedlikehold av nettverk mellom deltakerne.

Målsetting med konferansen er:

 • Være møteplass for erfaringsoverføring mellom personer fra ulike typer industri som arbeider med material- og korrosjonsrelaterte problemstillinger knyttet til olje- og gass virksomheten både over- og under vann.
 • Gi deltakerne en oppdatering i material- og korrosjonsrelaterte problem og løsninger på disse for produksjonssystem og rørledninger.
 • Sette fokus på betydningen av robust materialvalg som en integrert del av det totale drifts- og vedlikeholdsarbeidet

Bedre pris som medlem

Få bedre pris som medlem av Norsk Forening for Vedlikehold.
Les mer om medlemsfordelene og meld deg inn her.

Dato og tid

 • Dag 1: 04.04.2022 09:0017:00
 • Dag 2: 05.04.2022 08:3015:00

Program

Program publiseres medio januar.

Konferanse

Hotell
Deltakerne må selv bestille overnatting på denne konferansen.
Vi har reservert et antall rom på Quality Hotel Olavsgaard. Enkeltrom med frokost kr. 1195,- per natt.
Hotellrommene kan bestilles på telefon 63 84 77 20 eller mail til booking@olavsgaard.no  

Oppgi bookingkode GR008499

Gjennomføring Fysisk. Arrangøren ivaretar til enhver tid gjeldene smittevernregler. Skulle det vise seg at det er umulig å gjennomføre konferansen fysisk, så blir gjennomføringen digital. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift deltar med 5 eller flere på samme arrangement, får bedriften en voucher for 1 person for fremtidig deltakelse. 1 voucher er gratis kursavgift på tilsvarende type kurs hos Quality Norway. Voucher må brukes innen 12 måneder. For 10 personer eller flere får bedriften 2 voucher. Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt frem til kursstart hvis ledige plasser. Hotell 
Bestilles og betales av den enkelte deltaker. Avbestillingsregler 
Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no 
Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris.  Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon. 
 
Rettigheter 
Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte.  

7100,- + mva
Pris for medlemmer av Norsk Forening for Vedlikehold

7900,- + mva
Pris for ikke-medlemmer av Norsk Forening for Vedlikehold

1150,- + mva
Pris lunsj og bevertning for 2 dager (obligatorisk)

600,- + mva
Pris for deltakelse på nettverksarrangement/konferansemiddag

Kanskje du også er interessert i disse kursene?

Konferanse

Oslo Kongressenter

Bærekraftig Moderne Vedlikehold Industri – en del av Quality Norway dagene 2022

På konferansen vil vi belyse bærekraftsmålene for vedlikehold i industrien, inkludert vedlikeholdets påvirkning på bærekraft. Vi vil se på hva bedrifter som er godt i gang med FNs bærekraftsmål gjør, og hvordan både standarder, rapporteringssystemer og styringssystemer kan hjelpe oss i arbeidet for å møte fremtiden og kravene vi står overfor. Temaer som vil bli belyst på konferansen vil blant annet være: Vedlikeholdets betydning for bærekraft Grunnlaget for å satse på bærekraft innen drift og vedlikehold Styringssystemer knyttet til bærekraft Økonomiske relasjoner til bærekraft Praktiske eksempler på bedrifter som har fokus på bærekraft Foredragene lagt opp for å gi deltakerne teoretisk bakgrunn, moderne kompetanse og praktiske erfaringer. I tillegg vil det bli anledning til å utveksle erfaringer med kolleger og å foreta diskusjoner. Du møter et bredt utvalg bransjefolk og vårt mål er å gi deg «det lille ekstra» i form av utvidet nettverk og inspirasjon fra deler av bransjen du kanskje til daglig ikke har så mye med å gjøre. Konferansen arrangeres på Oslo Kongressenter. Quality Norway (arrangør) ivaretar til enhver tid gjeldene smittevernregler. Skulle det vise seg at det er umulig å gjennomføre konferansen fysisk, så blir den gjennomført digitalt.  

Kurs

Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Vedlikeholdsplanlegging

Jobb smartere med vedlikeholdsplanlegging! I dette 2-dagers kurset vil du lære å jobbe smartere og få full kontroll på planlagt vedlikehold, oppnå besparing og økt effektivitet. Introduksjon Vedlikeholdsplanlegging Planleggingsprossesser Planleggingsverktøy med eksempler fra CMMS systemer Innflytelse vedlikeholdsplanlegging Jobbpakking Forbedringsteknikker Organisering, møtestruktur, kommunikasjon